Обговорюємо законопроект про громадську атестацію місцевих керівників

12 листопада 2016, 08:51
Власник сторінки
Член ГО "ПОСТУП", активіст, журналіст
0
86
Законопроект "Про атестацію сільських, селищних, міських голів"

Проект Закону України "Про громадську атестацію сільських, селищних, міських голів"


І. Загальні положення
Стаття 1. З метою забезпечення  народовладдя  і  безпосередньої  участі громадян  в  управлінні  місцевими   справами  в Україні,   проводиться   атестація сільських, селищних, міських голів.  
Стаття 2. Порядок   підготовки   і   проведення   атестації сільських, селищних, міських голів регулюється  Конституцією  України,  цим Законом, а також іншими законодавчими актами України.
Стаття 3. Громада має право за своєю ініціативою або за ініціативою місцевої влади провести процедуру анкетування сільського, селищного, міського голови. 
Стаття 4. Атестація сільського, селищного, міського голови, як дорадчий голос, носить суто рекомендаційний характер та має на меті дати можливість громаді впливати на місцеву владу. 
Стаття 5. Оцінка діяльності сільського, селищного, міського голови відбувається за наступними критеріями: 
5.1. Економіка
5.2. Розвиток інфраструктури. 
5.3. Стан доріг.
5.4. Освітлення вулиць.
5.5. ЖКГ.
5.6. Транспорт. 
5.7. Соціально-культурна сфера. 
5.8. Соціальний захист. 
5.9. Охорона здоров"я. 
Стаття 6. Атестація проходить таємним способом. В анкетуванні мають право брати участь жителі (згідно реєстрації) певної територіальої громади села, селища, міста. Навпроти обраного критерію в атестації ставиться бали від 1 до 5, де 1 - це погано, 5 - це відмінно. 
Стаття 7. Якщо результати атестації сільського, селищного, міського голови незадовільні, то сільський, селищний, міський голова усвідомлюючи моральну відповідальність перед громадою, яка його обрала, складає добровільно свої повноваженя. 
Стаття 8. Результати атестації сільського, селищного, міського голови мають рекомендаційний характер. 
ІІ. Порядок призначення анкетування сільських, селищних міських голів
Стаття 9. Атестація сільських, селищних мських голів призначається відповідними місцевими радами.  
Стаття 10. Прийняття рішення з питання проведення атестації. 
     Відповідна  місцева  Рада, після одержання  належним  чином  оформленої  пропозиції, приймає на сесії у місячний термін одне з таких рішень:
     1) про призначення атестації;
     2) про відхилення пропозиції  про  проведення  атестації  у разі наявності серйозних порушень цього Закону, які  впливають  на підстави для призначення атестації;
     3) про прийняття  рішення,  яке  пропонується  у  вимозі  про призначення атестації, без наступного проведення атестації.  
Стаття 11. Зміст рішення про призначення атестації 
     У  рішенні  про  призначення  атестації визначається  дата проведення  атестації,  зазначається  назва   проекту закону, рішення, зміст питання, що виноситься на атестації.
              ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ
     Стаття 12. Дільниці для голосування 
     Для проведення голосування і підрахунку голосів під час проведення атестації територія районів, міст, районів у містах, селищ  міського  типу  і  сільрад  ділиться  на  дільниці  для голосування.
     Дільниці для голосування утворюються не пізніш як за 20 днів – до атсетації.  
     Стаття 13. Комісії з атестації  
     Для підготовки і проведення атестації в межах адміністративно-територіальних  одиниць,  де   він    проводиться,  утворюються комісії: обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські комісії з атестації; дільничні комісії з атсетації.
     Стаття 14. Повноваження дільничної комісії з атестації 
     Дільнична комісія з атестації:
     1)  вивішує  в  приміщенні  дільниці  текст  проекту  закону, рішення, що виноситься на атестацію, надає громадянам  можливість ознайомлення з ним під час підготовки до проведення атестації  і в день голосування;
     2) складає список громадян, які мають право  брати  участь  у атестаціїі, по дільниці;
     3) проводить ознайомлення  громадян  із  списком,  приймає  і розглядає заяви про неправильності в списку і вирішує питання  про внесення до нього відповідних змін;
     4) приймає від громадян, які змінили місце свого  перебування в період між поданням списків для загального ознайомлення  і  днем атестації, бюлетені у закритих конвертах і забезпечує   таємницю волевиявлення громадян;
     5) сповіщає громадян про день проведення атестації і  місце голосування;
     6)  забезпечує  підготовку  приміщення  для  голосування    і скриньок для голосування;
     7) організує голосування в  день  проведення  атсетації  на дільниці;
     8) утворює лічильну групу для підрахунку  голосів,  провадить підрахунок голосів, поданих на дільниці для голосування;
     9) розглядає заяви і скарги з питань   підготовки атестації та організації голосування і приймає по них рішення;
     10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 
     Стаття 15. Організація роботи комісій з атестації 
     Засідання комісії з атестації  є правомочними,  якщо  в  них бере участь не менш як дві третини складу комісії. Рішення комісії приймаються  відкритим  голосуванням   більшістю    голосів    від загального складу комісії. Члени комісії, не згодні з її рішенням, мають  право  висловити  окрему  думку,  яка  в  письмовій   формі додається до протоколу засідання з атестації.
Рішення    комісії  з  атестації,    прийняті  в  межах  її повноважень, є обов'язковими  для  виконання  всіма  державними  і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями.
     Рішення і дії комісії з атестації можуть бути  оскаржені  у вищу комісію з референдуму, а у випадках,  передбачених  цим Законом, також в суд.
     Особа, яка входить до складу комісії  з  атестації,  за  її рішенням  може  звільнятися  в  період  підготовки  і   проведення атестації від виконання виробничих або службових  обов'язків  із збереженням середньої  заробітної  плати  за  рахунок  коштів,  що виділяються на проведення атестації. 
     Стаття 16. Сприяння комісіям з атестації у здійсненні  їх повноважень 
     Державні  і  громадські  органи,   підприємства, установи, організації,  службові  особи  зобов'язані  сприяти  комісіям з атестації  у  здійсненні  ними  своїх   повноважень, надавати необхідні для їх роботи відомості і матеріали.
     Комісія  з  атестації  має  право  звертатися  в  питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдуму, у  державні  і громадські органи, до підприємств, установ, організацій, службових осіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати комісії з атестації  відповідь не пізніш як у триденний строк. 
     Стаття 17. Список громадян, які мають право брати участь у атестації
     Голови міських, районних у містах, селищних і  сільських  Рад народних депутатів забезпечують організацію обліку  громадян,  які мають право брати участь у атестації, та  складання  відповідних списків і передають списки дільничним комісіям з . атестації
     Список громадян, які мають право брати участь у  атестації, складається по кожній  дільниці  для  голосування  і  підписується головою і секретарем дільничної комісії з атестації. Для  участі в роботі по  складанню  списку  дільнична  комісія  може  залучати представників громадськості.

Всі зауваження, побажання та пропозиції направляти на мою сторінку у фкйсбук. 

Дискусія на моїй сторінці у фейсбук:  https://www.facebook.com/politkonsultant  

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости политики
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.