российский политолог
Антропология - это про сложность
Она про сложные описательные конструкции. Про опыт «группы», который группа фиксирует и описывает через призму своих представлений по самому широкому кругу вопросов
Новости мира - 3 червня 2021, 09:26
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Економічна антропологія як теорія етносоціопсихічної традиції: історичні аспекти
Повний текст моєї доповіді, що була підготована для V Міжнародної наукової конференції "Етнічна культура в глобалізованому світі" (19-20 листопада 2015) в Одеському національному університеті.
Новости науки - 30 листопада 2015, 16:43
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Приклад використання традиціоналістичної політико-антропологічної методології з позитивних для державотворення позицій. Науково-філософське есе.
Новости науки - 8 вересня 2015, 16:08
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Цивілізаційні та геополітичні виміри становлення християнської ідейної філософії
Публікую свою статтю, надруковану в Збірнику наукових матеріалів "Людина віртуальна: нові горизонти", присвяченому 95-річчю Східноукраїнського Національного Університету імені В. Даля (Рубіжне, 2015).
Новости науки - 24 травня 2015, 23:09
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Тлумачення соціально-культурної антропології
Публікую цей уривок з моєї книги "Нариси з теорії соціокультурної антропології" (Вінниця: ВНМУ, 2013, 256 с.) у відповідь на запитання читачів. Попереджаю, що це лише короткий тезовий виклад концепції
Новости науки - 20 березня 2015, 19:52
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Матеріали для роздумів у зв'язку із 70 річницею проведення Ялтинської конференції
Новости политики - 9 лютого 2015, 22:50
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Теоретичні нотатки.
Новости науки - 1 листопада 2014, 17:07
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Наукові роздуми над "позитивною" і "негативною" традиціями політичного процесу, людиномірністю державотворення в історії та над "політизацією свідомості" українців.
Новости науки - 14 жовтня 2014, 22:53
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Програмні пункти моєї англомовної доповіді на конференції в м. Торунь (Польща): 3rd Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference "Politicized Society". Для тих, хто цікавиться етногенезом.
Новости науки - 12 червня 2014, 11:55
Член Національної спілки журналістів України, член Українського Географічного Товариства, стипендіат Вроцлавського університету
Антропологічна типологія давньоукраїнського населення: частина перша
Цю статтю я написав для Міжнародного Антропологічного Конгресу, який відбудеться у Вінниці у жовтні. Висловлюю подяку НДЦ антропології, морфології та генетики людини Вінницького Медуніверситету.
22 серпня 2013, 01:36