УКБС:“Штучний показник спотворює реальний стан банків”

30 марта 2011, 09:42
Экономист
0
429

Асоціація “Український Кредитно-Банківський Союз” наполягає на скасуванні норми

щодо встановлення регулятивного капіталу банку на рівні не меншому ніж статутний капітал, яка запроваджується внаслідок прийняття ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків” від 15.02.2011 р. № 3024-VI (набирає чинності 17.06.2011 р.). 

Представники банківської спільноти вважають, що запровадження цього нормативу загрожує зниженням прибутковості банків та спотворенням реального стану формування резервів банківської системи.

УКБС нагадав, що регулятивний капітал банку складається з основного та додаткового капіталу. У свою чергу, основний капітал включає в себе фактично сплачений зареєстрований/незареєстрований статутний капітал, розкриті резерви (дивіденди, емісійні різниці, резервні фонди, загальні резерви) та зменшується на суму отриманих збитків (минулих років та поточного року).

Альтернативним джерелом збільшення регулятивного капіталу для дотримання запровадженої Законом 3024 норми є залучення банком коштів на умовах субординованого боргу. Проте загальновідомо, що ці гроші є платним та дорогим ресурсом. Адже  по суті це боргові зобов’язання з чітко визначеним терміном повернення.

 Крім цього, сума його включення до регулятивного капіталу щорічно зменшується на 20 відсотків від первинного розміру протягом останніх п’яти років дії договору та не покриває збитки. Слід врахувати, що банк додатково обмежений вимогою, згідно з якою загальний розмір додаткового капіталу не може бути більше 100% основного капіталу, що не дозволяє використовувати такі кошти при розрахунку регулятивного капіталу у повному обсязі.

Також, представники банківської спільноти зазначили, що банки зазвичай залучають кошти на умовах субординованого боргу, що призводить до погіршення структури регулятивного капіталу. Це обумовлює штучну капіталізацію за рахунок збільшення боргів, чим додатково наражає банки на зовнішні ризики.

Оскільки на виконання вимог Закону № 3024, банк залучатиме більш дорогий та нестабільний ресурс - субординований борг, що є економічно недоцільним та негативно впливатиме на показники прибутковості банківської системи. Адже, збільшення частки субординованого боргу в статутному капіталі банківських установ веде до погіршення якості капіталу банківської системи. Так, за даними НБУ на 01.01.2011 р. власний капітал банків склав 137,7 млрд.грн., а субординований борг – 36,4 млрд. грн., що становить понад 26% власного капіталу.

УКБС зауважив, що капіталізація банківської системи за рахунок залучення субборгів призведе до збільшення ризиків банківської діяльності. Оскільки є випадки, коли кредитори через судові інстанції достроково відкликають субординовані кредити. Це загрожує різким та непередбачуваним погіршенням ліквідності банківської установи. Таким чином, штучне збільшення регулятивного капіталу за рахунок субкредитів невиправдане з точки зору ефективності для діяльності банку.      

Це зменшить надходження до Державного бюджету при сплаті податку на прибуток фінансовими установами. Крім цього, не вдасться  закріпити позитивну посткризову тенденцію поступового зменшення нагромаджених  внаслідок кризи збитків та повноцінного відновлення основної функції банків – кредитування національної економіки.

Крім того, прив’язка регулятивного капіталу до розміру статутного та передбачені штрафні санкції за недотримання вказаної вимоги, змушуватиме банки деформувати фактичний стан якості кредитного портфеля, ухилятися від визнання усього обсягу негативних активів і, відповідно, уникати формування повного обсягу резервів.

 Наведені УКБС аргументи свідчать про те, що зазначена норма  Закону № 3024 гальмуватиме розвиток банківської системи, спотворюватиме фактичний стан якості кредитного портфеля банків та призведе до зменшення рентабельності та недоформування резервів банків. Тому необхідним заходом для подальшого прогресивного розвитку банківської системи України є скасування вказаної норми та орієнтація на дотримання загальноприйнятих світових підходів щодо встановлення нормативів регулювання діяльності банківських установ.”

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.