УКБС: «Для аудиторів банків НБУ має встановлювати рівні і справедливі умови»

30 августа 2011, 13:52
Экономист
0
477

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС) вважає, що розроблений Національним банком України (НБУ) проект Положення про Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (Проект), потребує доопрацювання,

Зокрема, УКБС пропонує виключити з Проекту вимогу, згідно якої до вказаного Реєстру НБУ можуть бути включені (і, відповідно, отримати право на проведення аудиторських перевірок банків) лише аудиторські фірми, що проводять перевірки банків не менше, ніж три роки. Така вимога виглядає дискримінаційною щодо новостворених аудиторських фірм, які мають достатній відповідно атестований та досвідчений кадровий потенціал для успішного проведення аудиту банків. На думку експертів, доцільніше встановлювати вимоги щодо наявності досвіду проведення аудиторських перевірок банків саме у працівників аудиторських фірм.

Також УКБС зазначив про недосконалість положень Проекту про застосування Нацбанком заходів впливу до аудиторських фірм, включених до Реєстру. Ці норми не узгоджуються з чинним законодавством України, зокрема ст. 22 ЗУ «Про аудиторську діяльність», за якою єдиним органом, що уповноважений застосовувати до аудиторів (аудиторських фірм) стягнення за неналежне виконання професійних обов’язків є Аудиторська палата України (АПУ). Закони України «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність» також не встановлюють інших видів відповідальності аудиторів (аудиторських фірм), або повноважень НБУ щодо застосування до аудиторських фірм стягнень в будь-якій формі. 

Навіть судові рішення щодо якості аудиторських послуг не є виключною підставою для накладення стягнення на аудитора (аудиторську фірму) - вони потребують перевірки з боку АПУ, у зв’язку з тим, що якість аудиторських послуг може визначити лише професійна спільнота (в особі АПУ) (Розділ 2 Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків, затв. рішенням АПУ від 15.11.2007 № 184/4).

Крім того, УКБС запропонував виключити із Проекту підпункти, якими передбачається застосування до аудиторів заходу впливу (у вигляді попередження) за незначне відхилення інформації в аудиторському звіті про фінансовий стан банку від результатів інспекційної перевірки банку Нацбанком, що суттєво не вплинуло на загальний фінансовий стан банку. Зауважено, що цілі аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності та цілі інспекційних перевірок банків, що здійснюються НБУ, є різними, як і методи цих перевірок.

Зокрема, відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, загальними цілями незалежного аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності є отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки (тобто, аудитор не надає інформацію про фінансовий стан банку в аудиторському звіті). 

Водночас, згідно з «Положенням про планування та порядок проведення інспекційних перевірок» (затв. постановою НБУ від 17.07.2001 № 276), перевірки здійснюються з метою визначення ризиків, притаманних об’єкту перевірки, рівня безпеки і стабільності його операцій, достовірності його звітності і дотримання об’єктом перевірки законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів НБУ.

Таким чином, незначне відхилення інформації про фінансовий стан банку в аудиторському звіті від результатів інспекційної перевірки банку НБУ, що суттєво не вплинуло на загальний фінансовий стан банку, не може бути підставою для застосування до аудиторської фірми заходів впливу.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.