УКБС: БАНКІВСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ НЕ МОЖЕ БУТИ «БЕЗОПЛАТНИМ»

12 сентября 2013, 10:06
Экономист
0
140

Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз" запропонував Нацбанку удосконалити операції з векселями

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» надала Національному банку України пропозиції до порядку здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України.  Це дозволить банківським установам та їх клієнтам уникнути ускладнень при запровадженні та використанні нового фінансового інструменту.

         Так, як повідомлялося раніше, Законом України від 04.07.2013 р. № 407-VII запроваджено новий фінансовий інструмент – фінансовий банківський вексель, який видається в документарній формі як електронний документ. У зв‘язку з цим НБУ розробив проект змін до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (затверджено постановою НБУ від 16.12.2002 № 508, далі - Проект).

За наслідками експертного аналізу проекту УКБС зауважив, що операції з випуску нового виду цінних паперів - фiнансових  банкiвських векселів, за своєю економічною суттю є залученням банком грошових коштів від будь-яких юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на визначений строк, тобто є аналогічною до залучення коштів на умовах депозиту/ отриманого кредиту або випуску банком депозитних сертифікатів/облігацій.

Разом з тим, УКБС звернув увагу регулятора, що у запропонованих Проектом змінах не міститься вимог щодо обов’язковості сплати банком будь-якого доходу за векселем (процентів, дисконтів/ премій) векселедержателям, на відміну від чітко визначених вимог щодо обов’язковості сплати банком доходу (процентів) вкладникам (юридичним та фізичним особам) за депозитами/ депозитними сертифікатами (викладені у Положенні про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженому постановою НБУ від 03.12.2003 № 516). Це обумовлює можливість безоплатного строкового залучення фінансовими установами грошових ресурсів, що суперечить сутності банківської діяльності, та призведе до необхідності відображення в обліку «прибутку першого дня» за випущеним фінансовим векселем, відповідно до вимог МСФЗ. У зв‘язку з цим експертами УКБС запропоновано доповнити Проект визначенням терміну «витрати банку за фінансовим банкiвським векселем» та передбачити порядок виплати векселедержателю відповідних доходів (премії).

Крім цього, УКБС звернув увагу НБУ на необхідності запровадження єдиного підходу до обліку фінансових банкiвських векселів (як операцій з цінними паперами або як кредитних, вкладних (депозитних) операцій).

«Врахування НБУ зауважень УКБС зробить операції з фінансовими векселями привабливими для клієнтів, а їх облік чітким та зрозумілим для банківських установ, – зазначила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. - Це наблизить запропонований Проектом порядок здійснення операцій з векселями до міжнародних стандартів та дозволить покращити якісну структуру вкладень банків у цінні папери, враховуючи, що їх обсяги збільшились лише протягом поточного року на 44 % (склали близько 138 млрд. грн. на 01.08.2013 р.)».


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.