УКБС: ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНПОСЛУГ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ТЕМОЮ ДЛЯ ПОПУЛІЗМУ

28 октября 2013, 08:13
Экономист
0
175

УКБС виступив з критикою низки популістських законопроектів, що невиправдано ускладнюють процедуру споживчого кредитування

Належний захист прав споживачів фінансових послуг та їх довіра є важливими складовими стабільності фінансового ринку. Водночас, це питання не повинно використовуватись задля отримання політичних дивідендів і розробки законопроектів, які містять декларативні і недієві механізми захисту громадян. Про це зазначає Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз», коментуючи новації низки законопроектів, що перебувають на розгляді Верховної Ради.

УКБС зазначає, що вимога законопроекту № 2365а щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів споживчого кредитування на суму понад шести мінімальних зарплат (на сьогодні це 6 882,0 грн.) призведе до збільшення фінансових витрат споживачів на отримання невеликих за сумою позик (8,0 – 50,0 тис. грн.) внаслідок додаткової сплати держмита та винагороди нотаріуса, а також ускладнить процедуру їх  видачі. Це не лише гальмуватиме процес кредитування, а й зробить його непривабливим для клієнтів, які або взагалі відмовляться від кредитування, або вимушено шукатимуть способи невиконання запропонованої законопроектом вимоги (наприклад, шляхом оформлення декількох кредитів меншими сумами), що не відповідатиме принципам прозорості та умовам цивілізованого розвитку банківської діяльності.

Крім цього, пропозиція щодо перевірки нотаріусом умов договору споживчого кредитування є заздалегідь недієвою. Оскільки Закон України «Про нотаріат» та Порядок вчинення нотаріальних нотаріусами України (наказ Мін’юсту № 296/5 від 22.02.2013) не встановлюють обов’язку нотаріуса перевіряти фінансову платоспроможність позичальника для того, щоб уникнути оформлення кредитів на осіб, які опинилися у складному фінансовому положенні.

УКБС, виступаючи за відхилення законопроекту, зазначає, що на сьогодні питання захисту прав споживачів при укладенні кредитних договорів врегульоване діючим законодавством. Зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів», постановою НБУ від 10.05.2007 № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту». Контроль за діяльністю банків, у т.ч. щодо відповідності оформлення кредитних договорів законодавству України, здійснює Національний банк України.

На думку УКБС, не встановлює жодних адекватних умов захисту інтересів позичальників і законопроект № 2278а, яким передбачено введення мораторію на примусове виконання державною виконавчою службою судових рішень про стягнення боргу, що виник внаслідок неналежного виконання зобов‘язань.

У проекті відсутній механізм визначення «важкого становища» позичальника, його «неспроможності» виконувати договірні зобов’язання, а також порядок підтвердження вказаних обставин, що фактично унеможливлює практичне застосування мораторію, а також створює необмежені можливості для зловживань з боку несумлінних боржників. Адже законопроект штучно блокує виконання рішень судів про примусове стягнення заборгованості щодо всіх без виключення боржників, незалежно від причин, з яких у них виникла заборгованість, їх фінансового стану та спроможності погашати борги.

Експерти УКБС зазначають, що чинним законодавством вже передбачена можливість у кожному окремому випадку захистити інтереси позичальника (з урахуванням об’єктивних обставин та його фінансового стану). Зокрема, статтею 551 Цивільного кодексу України передбачено можливість зменшення розміру неустойки, а статтею 373 Цивільного процесуального кодексу України - відстрочки та розстрочки виконання судового рішення.

Також УКБС виступає за відхилення Верховною Радою законопроекту № 2574а, що  забороняє судам накладати арешт на майно, передане у заставу фізичною особою – позичальником, у разі оскарження дійсності кредитного договору.

Вказана ініціатива суперечить чинному законодавству України та створює суттєвий дисбаланс між правами та обов’язками сторін у договірних відносинах, які виникають в процесі споживання фінансових послуг. Її прийняття спричинить подорожчання позик внаслідок зростання кредитних ризиків банків, фактичну незабезпеченість кредитів, наданих фізособам під заставу та необхідність пошуку коштів чи іншого майна боржника, за рахунок яких можливо стягнути заборгованість.

УКБС зауважує, що чинна норма ст. 1057-1 ЦКУ щодо арешту застави (у разі визнання недійсним кредитного договору або договору застави/іпотеки) до моменту виконання боржником своїх зобов’язань по поверненню кредиту та процентів за користування ним, є цілком справедливою та направленою на забезпечення інтересів кредиторів (заставодержателів) та вкладників банків, право яких на повернення належних їм коштів не може бути поставлене під сумнів.

Необхідність відхилення вказаного проекту поділяє і профільний Комітет ВРУ з питань правової політики, у висновку якого зазначено, що законопроект порушує закріплені у Конституції України основні засади судочинства щодо рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. У разі встановлення особливих правових наслідків окремих видів недійсних правочинів такі наслідки мають бути єдиними для всіх учасників цивільних правовідносин.

 «Посилення прав споживача, перш за все, повинно відбуватися шляхом підвищення рівня його фінансової освіченості, формування відповідальної поведінки у фінансових питаннях та усвідомлення, що його права супроводжуються певними обов’язками, - зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Свідоме використання споживачем продуктів, що пропонуються фінустановами, забезпечить ефективний та прозорий розвиток фінансового ринку і довіру населення до нього. Про позитивні тенденції на ринку свідчить, зокрема, подальше збільшення залишків за залученими банками депозитами, загальний обсяг яких (за даними НБУ на 01.10.2013) збільшився на 12,8 млрд. грн., або на 2,0 % (з початку року – на 13,0 %), до 641,7 млрд. грн., у т.ч. в гривні на 2,7 % (з п.р. - на 22,7 %), в інвалюті – на 1,0 % (з п.р. – на 0,6 %). Кошти на депозитах фізосіб за вересень зросли на 1,5 % (з п.р. - на 16,2 %) – до 425,1 млрд. грн.

В УКБС підсумовують, що деструктивні методи «підтримки» громадян і популістські наміри перекреслять цю позитивну тенденцію та поповнять законодавчу базу неефективними і недієвими нормами, що обернеться негативними наслідками для всього суспільства.


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.