Малий та середній бізнес в світі: уроки для України

04 серпня 2017, 12:14
Власник сторінки
Предприниматель, руководитель компании «Sky Building»
0
105
Малий та середній бізнес в світі: уроки для України

В середньому внесок підприємств МСБ у ВВП країн Європи складає 60-70%. Які ж проблеми України?

Як показує досвід багатьох країн світу, активна підприємницька діяльність населення сприяє високим темпам розвитку національної економіки. В розвинутих країнах світу основою підприємницької діяльності є підприємства малого та середнього бізнесу, які займають домінуюче положення в структурі економіки. Малий та середній бізнес (МСБ) забезпечує гнучкість та стійкість економічної системи, наближує її до потреб конкретних споживачів, і виконує важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних верств населення. В середньому внесок підприємств МСБ у ВВП країн Європи складає 60-70%. В Україні за різними підрахунками цей внесок становить 11-16%, що є недостатнім для країни з розвинутою ринковою економікою. Можливо, в цьому і полягають основні проблеми економіки України?

В чому особливість та переваги МСБ?

Досвід зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що малий бізнес має певні переваги, що дає змогу йому домінувати на деяких ринках. Він оперативно реагує на зміни споживчого попиту, добре пристосований до обмежених ринків і ринків, де інновації і персональні взаємовідносини є дуже важливі, надає економіці потрібної гнучкості, робить внесок у формування конкурентного середовища. Крім того, малий бізнес простий у формуванні і управлінні, швидко реагує на можливості, оскільки характеризується мобільністю у прийнятті рішень, потребує порівняно невеликого початкового капіталу, а в багатьох країнах користується державними пільгами.

МСБ в Європейському Союзі як приклад для наслідування

В країнах ЄС функціонує більше 20 мільйонів підприємств малого і середнього бізнесу, які виробляють більше половини загального обсягу ВВП, а число зайнятого населення на підприємствах малого бізнесу становить близько 70 % від всього зайнятого населення ЄС. У Євросоюзі малі та середні підприємства становлять 99 % усіх підприємств та забезпечують 65 млн. людей робочими місцями. Найбільша кількість малих підприємств припадає на торгівлю, будівництво та харчову промисловість. Система регулювання та підтримки малого бізнесу в Європі почала формуватися у 70-ті роки минулого століття, при якій було ліквідовано адміністративні бар’єри для малого бізнесу, внесено зміни до оподаткування податком на додану вартість, вироблено цілісну соціальну політику, а також скориговані умови фінансування малого бізнесу. Була розроблена Європейська хартія для малого бізнесу Європи, яка надає значні переваги фінансового, технологічного, інформаційного та кадрового забезпечення для розвитку малого бізнесу. Державна підтримка малого бізнесу здійснюється через спеціальні програми, які фінансуються із Структурних фондів Євросоюзу, Фонду регіонального розвитку, Соціального фонду, а також через конкретні програми держав. Ці всі заходи і створили умови для існування дієвого малого і середнього бізнесу, чим забезпечилась економічна стабільність усього ЄС.

Як справи з МСБ в Україні?

Як показує досвід розвинених країн, малий бізнес успішно розвивається за умови постійної та ефективної державної підтримки, в умовах оптимального співвідношення розвитку великого, середнього і малого бізнесу. У нашій країні малому підприємництву поки що не приділяється належної уваги, фактично не розроблена чітка концепція і всебічно не обґрунтована програма розвитку цієї форми господарювання, недосконалою є система фінансування та матеріально-технічного забезпечення становлення і розвитку малого бізнесу. Багато в чому невідпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікрофірм.

Офіційні дані служби державної статистики України свідчать, що за підсумками 2016 року в Україні функціонувало 324,0 тис. малих підприємств, що на 16,6 тис. підприємств, або 5,4% більше, ніж у 2015 році та значно менше ніж у Європі (20,9 млн. малих підприємств). Частка зайнятих працівників на малих підприємствах до їх загальної кількості становила 23,7%. У загальній кількості підприємств частка малих підприємств складала 95,5%, тоді як у Європі частка малих підприємств складала 99,6%, а частка зайнятих працівників у них складала 66,7%. Не викликає сумнівів, що проблеми розвитку малих та середніх підприємств пов’язані із існуючою регуляторною політикою, конкурентним середовищем, доступністю до фінансових, майнових та інформаційних ресурсів. Незважаючи на певні державні заходи існує велика ймовірність того, що в сучасних умовах економічної кон’юнктури України малий та середній бізнес не тільки не стане опорою економіки, але й постраждає більше інших сфер.

Як зарадити такій ситуації?

 Для активізації розвитку малого бізнесу в нашій країні (незалежно від того, наскільки добре чи погано він розвивається) потрібна дієва і активна підтримка державних органів на всіх рівнях, доступ до дешевих кредитних ресурсів, інформаційна та технічна підтримка підприємців на всіх етапах розвитку підприємства. В зарубіжних країнах підприємства малого бізнесу досить стабільно розвиваються, отримують значні прибутки та мають можливість конкурувати на міжнародних ринках товарів і послуг (це особливо відчутно у США, Китаї, країнах Азії).

Одним із вирішальних факторів при визначенні сектору підприємств малого бізнесу є встановлення критеріїв, за якими визначають які підприємства можуть відноситися до малих, середніх або великих. В світовій практиці визнані різні критерії віднесення підприємств до розряду малих підприємств. Чим вищий розвиток економіки країни, тим вищі критерії щодо кількості працюючих осіб, обсягів доходу та суми балансу для підприємств, які мають право вважатися малими підприємствами. Це пов’язано з тим, що держава надає значні кошти для підтримки та розвитку малого бізнесу країни, а тому менш розвинені країни, які не мають вільних коштів для розвитку економіки та підтримки малих підприємств знижують критерії віднесення підприємств до розряду малих, що, відповідно, зменшує обов’язки держави щодо підтримки і надання пільг підприємствам малого бізнесу.

Тільки за умови дієвої та цільової підтримки владою, український малий та середній бізнес матиме змогу ефективно розвиватись. І лише врахувавши усі потреби МСБ в Україні та забезпечивши стабільне його існування ми зможемо отримати економіку, що здійснить мрію багатьох українців – гідне та достатнє життя.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.