В Україні російська мова має конкурувати не з державною мовою, а з англійською

27 июля 2012, 07:53
0
653

Як показує досвід Грузії і Литви, закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування сприятиме захисту державної мови від штучно створеної конкуренції їй з боку російської.

Проголосований недавно у Верховній Раді України Закон «Про засади державної мовної політики» є таким, що необґрунтовано наділяє російську мову значними преференціями. І це в умовах, коли українська мова в Україні довгий час піддавалася дискримінації імперськими русифікаторами, які намагалися викоренити її, зокрема, з допомогою Валуєвського циркуляру 1863 року і Емського указу 1876 року. З врахуванням штучної русифікації України,  наслідки якої даються взнаки до сих пір і матимуть місце ще певний час,  Закон України «Про засади державної мовної політики»  не сприятиме цивілізованому вирішенню мовних проблем у нашому суспільстві.

 В той же час, вирішення цих проблем сприяло б усуненню штучно створюваної Законом «Про засади державної мовної політики» конкуренції українській мові з боку російської та вдосконаленню мовної політики в Україні в умовах сучасного процесу входження її у світовий простір.

 Прибічники якогось особливого статусу російської мови в Україні (поряд  з українською як державною) часто апелюють до банальної тези про те, що «володіння кількома мовами збагачує людину духовно». З самою по собі цією тезою не можна не погодитися, от тільки виникає питання: чому ці ревнителі російської мови на теренах України вважають, що духовне збагачення українцям здатна принести лише російська мова, а не англійська чи якась інша іноземна мова. Російська мова – це мова, яка має державний статус у  державі  Російська Федерація, тобто для України це така ж іноземна мова, як і інші іноземні мови, тому вона повинна мати в Україні рівний статус з іншими іноземними мовами. Наділення її якимось особливим статусом порівняно з іншими іноземними мовами – це порушення принципу рівності іноземних мов. З цього має виходити мовна політика, визначаючи статус російської мови в Україні.

Згідно з міжнародними стандартами російськомовні особи мають право користуватися російською мовою в Україні вільно, нарівні з англомовними чи іншомовними особами, але в тих межах, в яких не порушується статус української як єдиної державної мови.

І ось тут слід було також звернути увагу на те, що в умовах входження України як суверенної держави у світовий процес для неї гостро постає нова проблема для мовної політики – ПРОБЛЕМА МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ. Тут є певна закономірність: прогрес в Україні не можливий без інтеграції у світовий простір, а ця інтеграція, у свою чергу, не можлива без використання мови міжнародного спілкування. Ця мова просто необхідна для розвитку економічного, політичного, правового і морального співіснування між народами, їх взаєморозуміння і співробітництва.  Так вже історично склалося, що сьогодні цією мовою є англійська.

Будучи мовою міжнародного спілкування (як у свій час латина), англійська мова сьогодні є каналом для залучення українського народу до цивілізаційного прогресу,  що відбувається в усіх сферах життя людей. Оволодіння англійською мовою широкими колами громадян України стимулюватиме імплементацію в українське суспільство світових досягнень економічної, політичної, правової, моральної культури, що конче необхідно для модернізації суспільного життя людей в Україні.  Зокрема, це безумовно сприяло б поліпшенню інвестиційного клімату, а також активізації участі української економіки на світовому ринку. Отже, необхідність визнання англійської мовою міжнародного спілкування - це факт, який має враховуватися у мовній політиці України. Оскільки не російська, а англійська мова є мовою міжнародного спілкування, то саме їй в України має бути надано відповідний статус МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ.

Цей статус може передбачати, зокрема, наступне:

1.     Роль англійської мови у модернізації України слід визначити як одного з інструментів «просвітницької революції» в Україні, оскільки з її допомогою громадяни України будуть залучатися до надбань економічної, політичної, правової, моральної культури сучасної цивілізації. Тому англійська мова має вивчатися як обов’язковий компонент усіх стандартних освітніх програм в Україні.

2.  Держава створює достатні умови для оволодіння усіма громадянами  України  англійською мовою в межах, визначених певними стандартами.

3.     В конкурсах на заняття вакансій в державних органах пріоритет має надаватися особам, які не лише володіють державною мовою, а й успішно склали іспит з англійської мови.

4.  Особам, які працюють в державних органах серед підстав для просування по службі має бути володіння англійською і використання її у своїй роботі

5.   Держава має сприяти співпраці українських ЗМІ з англомовними засобами інформації.

6.     Держава має сприяти поширенню в Україні оригінальних англомовних просвітницьких програм, що знайомлять з надбаннями народів світу в усіх сферах суспільного життя.

7.    Держава має підтримувати інституції громадянського суспільства, що ініціюють заходи, спрямовані на оволодіння англійською мовою.

Для закріплення в Україні за англійською мовою статусу мови міжнародного спілкування слід розробити і прийняти Закон України «Про мову міжнародного спілкування в Україні». При підготовці відповідного законопроекту варто використати досвід мовної політики у Грузії, Литві та інших країнах.

У мовній політиці України слід також враховувати, що під впливом логіки розвитку світової цивілізації громадяни України мають зрозуміти, що перспективним для них є пріоритет оволодіння англійською як мовою міжнародного спілкування, а не російською. Це сприятиме тому, що в результаті поширення у нашій країні англійської мови російська займе в Україні адекватне місце, а не те, яке для неї штучно створюють прибічники особливого статусу російської мови в нашій країні.

Як показує досвід мовної політики Грузії і Литви, закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування може сприяти захисту державної мови від штучно створеної конкуренції їй з боку російської мови. 

 

Олександр КОСТЕНКО

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.