ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Панченка Сергія Федоровича по одномандатному округу № 223

3 октября 2012, 06:31
Владелец страницы
Політик - громадський діяч
0
358
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Панченка Сергія Федоровича по одномандатному округу № 223

Україна знову опинилася перед непростим вибором. У державі буяє економічна, політична, моральна, демографічна та інтелектуальна криза.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата в депутати Верховної Ради України
по одномандатному округу № 223

у Шевченківському районі м. Києва

Панченка Сергія Федоровича

   Україна знову опинилася перед непростим вибором. У державі буяє економічна, політична, моральна, демографічна та інтелектуальна криза. Визначальним чинником сьогоднішнього життя, суспільної свідомості, морального самопочуття народу й влади є те, що Україна досі спокутує гріх неправедної приватизації. Із інструменту переходу України до ринкової економіки приватизація перетворилася на інструмент безпрецедентного збагачення номенклатури й "схвалених" нею олігархів, на інструмент грандіозного пограбування простих громадян – головних творців суспільного багатства. У «лихі 90-ті» були закладені основи олігархічного капіталізму у вигляді зрощеної з владою нової буржуазії, якій раптом дісталося «все й одразу». На Заході осідали (й продовжують осідати) аморально здобуті гроші. При, по суті, силовому впровадженні ринку виник шар власників, що сформувався без конкурентної боротьби на ринку й без публічного контролю. Підкупаючи інших учасників розподілу власності держави — адміністраторів, директорів, журналістів, співробітників правоохоронних структур, у тому числі прокурорів та суддів, тощо, вони створили безпрецедентну за своїми масштабами й «універсальністю» корупцію, що стала серйозною загрозою національній безпеці нашої країни. Внаслідок цього нинішня криза, що охопила Захід, стала й українською, і це при тому, що економіка України за своєю виробничою суттю слабко інтегрована в світову економіку – лише по лінії вивозу ресурсів і напівфабрикатів.

Однією з найгостріших проблем України зараз є моральна криза. Сталося так, що авторитет влади й довіра до неї впали до найнижчого рівня за всі роки Незалежності. Те саме слід сказати й про так звану «опозицію», яка нещодавно вже була при владі, скомпрометувала себе, а тепер знову прагне стати владою й «узяти реванш» – надолужити втрачене. Майже ніхто з українців зараз не вірить у те, що і влада, і опозиція прагнуть пройти до нового складу Верховної Ради України задля вирішення проблем простої людини.

В умовах економічної, моральної, демографічної та інтелектуальної кризи необхідно визнати: тільки прихід нових людей до законодавчого органу влади держави – людей чесних, незаангажованих, не розбещених багаторічним перебуванням «при владі» – дасть можливість подолати системну кризу в Україні та розпочати процес виведення нашої Батьківщини на шлях добробуту й прогресу.


1. Найголовнішою цінністю я вважаю народ України.

   Центральним пунктом моєї передвиборчої програми є здоров’я, добробут, освіта й усебічний розвиток нашого населення. Саме на це мусить бути спрямована вся державна політика в галузі медицини, охорони довкілля, освіти, науки, культури, спорту, соціальних гарантій, розвитку особистості, відпочинку та туризму. Саме ці галузі мають стати основними акцепторами коштів державного бюджету. Я виступаю за безоплатну, сучасну та високоякісну медицину. Важкі хвороби, насамперед серцево-судинні, онкологія та туберкульоз, стали трагедією багатьох українських родин, тож я буду відчайдушно боротися за затвердження Національної програми «Здоров’я України», впровадження якої гарантуватиме високоякісне лікування та вчасну профілактику й попередження захворювань. Я виступаю за чисте довкілля, здорові умови, спосіб життя й харчування народу. Якість води – основного чинника життя людини – має бути поставлена під суворий, науково-обґрунтований контроль держави. Треба негайно припинити безконтрольний продаж медикаментів.  Розвиток спорту та фізичної культури населення має бути національною ідеєю. Необхідно відновити роботу дитячих та юнацьких спортивних шкіл, затвердити державні, регіональні та місцеві програми будівництва стадіонів, басейнів, спортивних майданчиків тощо. В епоху інформаційної та науково-технічної революції вважаю життєво необхідним створення й розвиток осередків Малої академії наук, будинків дитячої науково-технічної творчості в усіх районах, містах і селах, а також загальнодоступної, потужної, сучасної соціально-освітньої структури в мережі Інтернет. 

   Особливого піклування потребує планування й розвиток молодих сімей. Необхідно розробити й затвердити Національну програму «Українська сім’я», спрямовану на забезпечення кожної молодої родини житлом, а також державну підтримку зайнятості, формування «соціальних ліфтів», які надавали б особисті перспективи розвитку для кожного молодого українця та українки, безвідносно до посади та статків їхніх батьків або родичів. Необхідно створити Національний сімейний фонд, що мав би на меті фінансове підтримання розвитку молодих сімей. У галузі пенсійного забезпечення необхідно досягти рівних прав перед законом різних категорій пенсіонерів. Мінімальний рівень пенсійного забезпечення повинен принаймні на 50% перевищувати прожитковий мінімум. Необхідно зробити роботу Державного пенсійного фонду прозорою, підконтрольною суспільним організаціям. Усі народи України повинні відчувати, що вони живуть на своїй, рідній землі, та мають право на розвиток своєї національної культури, мови й освіти під егідою української національної культури.

2. Моїм пріоритетом є боротьба з корупцією, яка нищить наше суспільство, весь державний апарат та вже є серйозною загрозою національній безпеці України. Я йду в комітет із питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією. Я буду щоденно боротися за люстрацію та чистку силових органів – міліції, служби безпеки, прокуратури та суду. Необхідно провести універсальну кадрову реформу в цих органах, а також переатестацію чиновників державного апарату, створити Державну атестаційну комісію із обов'язковим залученням до її роботи громадських, суспільних, наукових та культурних установ. Треба дати можливість чесним і компетентним спеціалістам виконувати свої обов’язки згідно закону й звільняти з керівних посад осіб, втягнутих до кругової поруки, поєднаних із кримінальним світом, та замінити їх на молодих спеціалістів, зокрема випускників наших університетів. Треба відновити середні школи міліції, які будуть готувати чесних, відданих ідеалам правопорядку міліціонерів середньої й низової ланок. Необхідно терміново, на законодавчому рівні, затвердити обов’язкове декларування чиновниками всіх рівнів та їхніми родичами не лише прибутків, а й видатків. Покарання за корупційні дії мусить бути суворим, а не декларативним. Слід негайно припинити ганебні явища протекціонізму, кумівства, непотизму, просування родичів на «теплі» місця. Одним словом, сьогодні ми маємо сказати СТОП всім тим, хто був чи є при владі й обікрав нашу країну, наше місто й конкретно Шевченківський район!

Необхідно створити постійно діючу Національну антикорупційну раду (бюро) з широкими повноваженнями щодо перевірки діяльності державного апарату та можливістю одержувати сигнали щодо корупційних дій тих чи інших посадових осіб від будь-якого громадянина України, у тому числі через мережу Інтернет. Створити систему проведення на наукових засадах незалежної правової та лінгвістичної експертизи нормативно-правової бази України.


3. Економіка і бізнес. Бізнес і суспільство.

У галузі економіки вважаю за необхідне здійснити комплекс негайних та ефективних заходів щодо розвитку малого й середнього бізнесу. Оптимізувати оподаткування та сприяти розвитку малого й середнього бізнесу. Юридичне утворення підприємства має носити реєстраційний, а не дозвільний характер. Визначити точки економічного зростання й забезпечити їх пріоритетний розвиток. Оперативно провести науковий аналіз «проривних» технологій на основі моніторингу науково-технічного потенціалу країни й запустити відповідні розробки у виробництво шляхом відповідних державних цільових програм. Факти нелегальної міграції капіталів закордон мають стати відкритими для української громади й одержувати відповідну юридичну оцінку. Оголосити в 2013 році амністію капіталу, вивезеного закордон, зі сплатою податку. Провести адміністративну реформу, яка давала б можливість залишати 75% зароблених коштів в місцевих бюджетах з подальшим контролем центральних органів влади.

4. Наука, технологія, інновації.

Економіка України має спиратися на досягнення світової та вітчизняної науки. Національна академія наук України повинна стати штабом інноваційного розвитку країни з функціями атестації науково-технічних кадрів, у тому числі найвищої кваліфікації. Будучи, по суті, суспільною організацією, незалежною від державних бюрократичних структур, розвиваючи засади громадянського суспільства, НАНУ повинна стати своєрідним «містком» між владою та економікою. Для розвитку науки, технологій та інновацій у нас є практично необмежені можливості. Наприклад, навіть така суто технологічна галузь як зварювання може прислужитися здоров’ю народу, адже її науковий лідер – всесвітньо відомий Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона – в останні роки розробив технологію зварювання біологічних тканин (судин тощо), яка успішно впроваджується в усьому світі. І таких прикладів у нас тисячі.

5. Національна безпека та міжнародні справи.

Історично склалося так, що Україна де факто майже набула нейтрального статусу. Конституційно визнана позаблоковість України досі служить непоганою гарантією її міжнародної стабільності. Вважаю, що й надалі слід розвивати засади позаблоковості та нейтралітету України. Тільки цей шлях спроможний надійно забезпечити мирне, достойне, спокійне існування народу України в межах української держави. Однак цей шлях не виключає участі України в усіх міжнародних економічних, політичних, культурних, наукових, освітніх та інших структурах, що не суперечать принципам нейтралітету. Рівновіддаленість від конфліктів та зон геополітичної нестабільності – ось перспективний шлях української зовнішньої політики та національної безпеки. У той же час слід наполегливо працювати, щоб на теренах нашої держави базувалися штаб-квартири важливих міжнародних структур, орієнтованих на організацію глобальної взаємодії в різних галузях світового співробітництва.

6. Оперативні засади програми.

Свої програмні засади я реалізовуватиму, базуючись на вирішенні проблем тієї території, яка делегує мене до Верховної Ради України. Таким чином буде втілено принцип єдності ближніх і далеких цілей, загальнодержавні підходи проходитимуть належну місцеву апробацію, а вирішення місцевих питань – проблем Шевченківського району міста Києва – не буде відкладатися «на потім», а вирішуватися в реальному часі. Оперативною основою моєї діяльності стане Особистий план роботи депутата, складений на основі наказів виборців. Він буде відкритий та доступний усім громадянам (у тому числі у мережі Інтернет) щодо внесення пропозицій та контролю виконання.Отже, зв’язок із громадою здійснюватиметься через:

1) особистий план роботи депутата на основі наказів виборців;

2) відкриту громадську та Інтернет-приймальні депутата на сайті www.pancenko.kiev.ua;

3) регулярні звіти перед громадою про виконання плану та результати депутатської діяльності загалом.

Краще повернемо, нове збудуємо!                       www.pancenko.kiev.ua   
Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: выборы 2012
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.