ЗМІНИТИ ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ. На Яку? (частина перша).

21 февраля 2013, 18:04
0
6325

Коли роздуми та щирі вболівання справжніх громадян за долю України є красномовнішими за будь-які лозунги, спічі партійних вождів та й зміст багатьох блогів.

Враховуючи важливість та актуальність даного питання, вирішив внести на широкий загал коментарі до блогу "Потрібно Змінити Державну Систему, чи достатньо лише "перезавантажити" її?"

Тіна Кравец Змінювати систему здатні тільки самі люди, так як система не рекурсивна та не самоорганізуюча. А які люди її змінять, якщо всі ми соціалізовані в такому корупційному, злочинному суспільстві? Адже все це є в нашій свідомості. І все одно, хто б навіть не намагався хоч і перезавантажувати, хоч і "Міняти" - все буде на тому ж рівні, з тими ж проблемами та відхиленнями.

Віктор Козир
Справжні державотворчі проекти тому і державотворчі, що їх ключові положення практично реалізують неусвідомлені і напівусвідомлені мрії, очікування, сподівання і активізують мотивації більшої частини представників будь-якого суспільства.

Динамічні еволюційні проекти активізують процеси людської психіки настільки, що можуть за неймовірно короткі терміни фундаментально змінити світоглядну модель більшості громадян будь-якої країни і підштовхнути їх до активної участі у таких проектах.

Поряд з когнітивними схемами негативних світоглядних моделей суспільного устрою у мозку абсолютно кожної людини містяться і когнітивні схеми позитивної світоглядної державної системи, в якій ці люди хотіли б жити.

І задача будь-якого позитивного еволюційного Проекту - активізувати і вивільнити їх мрії з рівня підсвідомості на рівень усвідомлення, і за рахунок цього активізувати соціально значущі мотивації громадян.

Тому зміна існуючої державної системи на еволюційно якісно нову є обґрунтованою, безальтернативною і реальною.

А те, що певна частина українського суспільства соціалізована у корупційному суспільстві, не означає, що не потрібно Міняти Державну Систему.

Змінять Державну Систему ті, хто усвідомлює необхідність фундаментальних позитивних змін і очікує на них, та такі ж громадяни, як і Ви – ті, хто розуміє існуючі українські проблеми.
І таких громадян в Україні вже більше 75%.

химик-ограник Система действительно меняется людьми, которые изменяются системой в процессе изменения ее. Процесс этот бесконечный, но математически плохо описываемый, поэтому модельные построения имеют значение только для академической науки, но никак не для прикладной. Для нее придется экспериментировать, а уж результат экспериментов как-то объяснять теоретически, и на основе теории планировать дальнейшую практику. Где-то так.
ПС. Кстати, не стоит забывать, что система не изолирована, а является подсистемой более крупной системы, которая тоже вполне может влиять на нее, изменяя ее, изменяясь под действием ее изменений.... Автокаталитическая реакция..

Віктор Козир
Сьогоднішній науково-технологічний інструментарій, новітні знання і новітня розрахункова частина дозволяє створити оптимізовану позитивну модель державної системи, яка враховує майже всі властивості та характеристики стабільних, саморегульованих систем.
Адже сьогодні вже наперед відомі ефективні параметри діючих позитивних моделей у більшості сфер діяльності держави і людини.

Тому при реалізації Проекту з’явилася вже можливість регуляції лише величин відповідних параметрів, залишаючи незмінними майже всі головні характеристики моделі – структурні та функціональні схеми, процеси, механізми, алгоритми, топології, умови, принципи, стандарти тощо.
Тому корекція параметрів державної системи стають незначними і несуттєвими.
До того ж фундаментальна модель системи завжди вибудовується з врахуванням всіх існуючих складових, в тому числі і зовнішніх.

Щодо зовнішнього впливу.
Саме тому для України важливою і є власна новітня цивілізаційна модель державної системи, яка світоглядно змінить не тільки саму Україну, але частково трансформує і зовнішній світ.
Адже вже зрозуміло, що у найрозвиненіших країнах існує безліч невирішених проблем, які призводять до періодичних системних криз у всіх сферах діяльності цих країн.
Ці системні недоліки державних систем розвинених країн вже призводять до нелогічних кроків, які вже ставлять під сумнів призначення деяких державних інституцій європейських країн. (Наприклад, збільшення пенсійного віку до 70 і більше років, або періодичні кризи, негативна амплітуда та частота яких буде невпинно зростати ( економічні, ресурсні, демографічні, екологічні, енергетичні, технологічні тощо).
Тож цивілізований світ вже і сам розуміє свої проблеми і потребує фундаментальних цивілізаційних змін. Але поки що відповіді на всі свої проблемні запитання не має.

Тому Україні нема і сенсу тупо копіювати увесь європейський та будь-який інший "досвід".
Та й система багатьох європейських цінностей є теж недосконалою.

химик-ограник Согласен. Основной вопрос: на что?

Віктор Козир
Це Ваше риторичне запитання?
Чи готовність прийняти участь у реалізації такого проекту, якщо він насправді вже існує?
Зрозуміло, що у блогах можуть розглядатися лише якісь загальні вимоги до моделі нової цивілізаційної державної системи, які не розкривають технологічного змісту і самої ідеї проекту.
Можуть розглядатися задачі, шляхи реалізації та результати, які будуть отримані.

Але навряд чи автори будь-якої наукової фундаментально-прикладної, аналітично і технологічно обґрунтованої праці захочуть оприлюднити прикладну інформацію про свій інтелектуальний продукт, який має стратегічне і цивілізаційне значення для подальшого розвитку не тільки України.
А про оприлюднення сценаріїв з практичної реалізації навіть не може бути і мови.

Скоріше за все відповідь на запитання, Змінити на Що? буде надана через мотиваційні проекти, а також на рівні Лозунгів, міфологем і ідеологем, які поставлять на "вуха" всю Україну і об'єднають всю українську націю.

Але прогнозовано можна сказати, що це будуть якісно нові інноваційні сценарії та моделі, які позитивно вирішать українські проблеми швидко і однозначно неординарними шляхами, і, можливо, черговий раз у мирний спосіб.

Малюта Скуратов изменение системы это и есть реформа. Процесс этот может быть длительным и небезболезненным. На полпути не остановишься, проектная работа. Как минимум нужна команда реформаторов, ресурсы и доверие людей. Реформировать надо все составляющие государства - органы власти, судебную систему, ВС, медицину, образование, ЖКХ - это базисные вещи. На этой основе можно модернизировать экономику. предварительно или параллельно должна быть проведена национализация собственности олигархов. "Системообразующий олигархат" самый большой тормоз на пути реформ. Использовать опыт Польши, Грузии, Чехии, Стран Балтии. Широкое привлечение зарубежных экспертов (не из России)

Віктор Козир
Звичайно, будь-які зміни державної системи і є реформи.
Сьогодні проводяться "реформи" з перетворення нехай і недосконалого, але умовно демократичного українського суспільства, на печерне дике феодально-рабовласницьке утворення.

Звичайно, потрібно враховувати позитивну думку закордонних експертів.
Але
сьогодні українців може об’єднати, а Україну розбудувати лише власний Загальнонаціональний Проект, який практично реалізує новітню українську цивілізаційну модель державної системи, яка вбирає в себе найкращий позитивний досвід розвинених країн світу, а не тільки європейських, грунтується на генетично-ментальних особливостях українського етносу та загальнонаціональному архетипі всього українського народу, на використанні ресурсного та геополітичного потенціалу України і на новітніх принципах та стандартах, які ставлять розвиток України на якісно новий позитивний цивілізаційний рівень.

Україні нема сенсу сліпо копіювати моделі європейських суспільств з їх негараздами: періодичними кризами у всіх сферах, проблемами пенсійного забезпечення тощо.
Україні нема сенсу когось наздоганяти.
Потрібно йти власним Шляхом розвитку, як це свого часу зробили всі сучасні розвинені країни.

До того ж стратегія і тактика розгортання та реалізації такого Проекту має грунтуватися і на неординарних сценаріях, які майже миттєво мобілізують всю українську націю для участі в Проекті.
Все це стосується і формування нової загальнонаціональної масової політ. сили та команди.

Що ж до болючості реформ.
Якщо проводяться системні реформи, спрямовані на формування більш-менш досконалої державної системи, і є насправді спрямованими на покращання, а не на погіршення життя 46 мільйонів громадян, такі реформи будуть безболісним для цих 46 млн..

химик-ограник На длительное у нас ни ресурсов, ни гарантий безопасности, ни времени. Нет консолидированного проекта, нет поддержки населения, доверия к исполнителям и самих исполнителей. Реально, нет ничего, кроме понимания, что что-то нужно делать. Это, конечно, немало, но..

Віктор Козир
Справжній ефективний прикладний проект зазвичай містить стратегію, тактику, програму, і сценарій реалізації цього проекту, які забезпечують досягнення ключової стратегічної мети проекту.
У сьогоднішніх українських реаліях реалізація головних етапів такого проекту має відбутися на протязі 3 – 5 місяців.
За цей час у суспільстві і свідомості громадян мають відбутися такі позитивні фундаментальні зміни, щоб стати незворотними ні за яких обставин.

Періоду у 3-5 місяців достатньо, щоб:
По-перше, українці усвідомили головну мету, проміжні цілі та цільові показники, яких потрібно досягти, результати, які будуть отримані для кожного громадянина і для України, задачі, які потрібно вирішити, шляхи досягнення мети і час, необхідний для реалізації такого проекту.
По-друге, залучити до активної участі у мотиваційних проектах більше 51% громадян України.
По-третє, вирішити ряд технологічних, комунікативних, семіотичних та інформаційних задач узгодження та забезпечення, необхідних для позитивної трансформації світоглядної моделі українських громадян.
По-четверте, відродити в громадян Віру і Впевненість.

Вибори-2012 показали, що більше 75% громадян України очікують на такі зміни.
Для створення фундаментального консолідованого проекту потрібні новітні фундаментальні стратегічно важливі знання, потужний інтелектуальний потенціал і найголовніший стратегічний ресурс – час.

І я згоден з Вами, що ні у влади, ні в українських політ. сил нема перерахованих Вами складових.

Але це не означає, що їх нема і в України.

В Україні для проведення позитивних фундаментальних змін вже є необхідний інтелектуальний продукт.
А Команда і Довіра до команди буде формуватися майже
миттєво під час реалізації такого проекту.

Сьогодні українці вже не довіряють словам будь-кого, але приймуть активну участь у Вмотивованих Проектах та сценаріях, які є позитивними для України і українського народу.
І підтримають безоглядно команду, яка буде реалізувати такий проект.

А необхідні ресурси для забезпечення проекту “лежать під ногами”. Їх потрібно тільки підняти.

Малюта Скуратов Основная цель - интегрироваться в цивилизованное сообщество. Понятно, что в таком виде как сегодня, Украина никому не нужна кроме ТС.

Віктор Козир
Така інтеграція відбудеться тільки через реалізацію власного державницького цивілізаційного проекту, який трансформує не тільки свідомість громадян, але і розбудує Україну за власною позитивною моделлю державної системи.
Тільки з власним цивілізаціно новим Українським Шляхом Розвитку, власною системою цінностей, власним самодостатнім загальнодержавним потенціалом Україна може бути рівноправним учасником будь-яких геополітичних міждержавних утворень і цікавою для розвинених країн.

Тому одночасно з інтеграційною метою для України існує і більш важливіша мета – потрібно змінити існуючу в Україні злочинну державну систему.

Без зміни державної системи не буде і ніякої повноцінної інтеграції в цивілізований світ і все залишиться по-старому.

Та й ніяка Європа ніколи не прийме до Євросоюзу Україну, яка загрожуватиме національній безпеці всіх її країн-учасниць.

Малюта Скуратов Полностью согласен!

химик-ограник Три вопроса.
Первый: какие основные параметры новой системы будут отличать ее от старой?
Второй: путь реализации - эволюционный или революционный?
Третий: куда девать мешающих процессу апологетов старой системы?

Віктор Козир
По-перше, думаю, що автори фундаментальних розробок розуміють, якщо надати грунтовну відповідь на перше запитання – потрібно розкрити вмотивовані пропозиції, на які очікує український народ.
Тобто надати існуючим партіям головні теми, ідеї, мету та цілі переможної агітаційно-пропагандистської та інформаційної кампанії, які будуть мати виключний успіх і дозволять зайняти їм недоступні для інших лідируючі позиції.

Сьогодні жодна з українських політ. сил не володіє інтелектуальним продуктом та інтелектуальним потенціалом, які здатні забезпечити побудову новітньої позитивної державної системи, і тому не здатні практично виконати зобов’язання, які будуть надані українському народові при оприлюднені параметрів нової державної системи.

А розуміючи, що жодна з українських опозиційних сил насправді і не хоче проведення фундаментальних змін і обґрунтовано їх боїться, логічним на сьогодні є не оприлюднювати такі дані взагалі.

Адже ці опозиційні сили здатні лише використати нові ідеї, щоб знову дорватися до влади, знову не виправдати сподівань своїх виборців і дискредитувати нові ідеї, як це було вже неодноразово.
Тому сьогодні нема жодних передумов, щоб оприлюднювати такий інтелектуальний продукт, і черговий раз приводити до влади відвертих і прихованих ворогів українського народу.

По-друге, сьогодні вже розроблені та існують сценарії, які дозволяють при застосуванні новітніх технологій та моделей вирішити задачі впровадження нової державної системи в межах коротко- та середньострокових динамічних еволюційних змін.

Реалізація проекту за допомогою таких сценаріїв вирішує революційні задачі інструментами, дія яких ґрунтується на використанні процесів прискореної еволюційної трансформації суспільства та всієї державної системи.

По-третє, навряд чи апологети старої системи, які хотіли б завадити процесу, підуть проти всього українського народу.
До того ж існують насправді потужні сценарії, інструменти та технології нейтралізації будь-яких негативних сценаріїв, які роблять неефективними та такими, що не мають сенсу, будь-які антинародні та антидержавні дії.
Існують насправді демократичні варіанти вирішення третього питання без застосування насилля і тим більше без кровопролиття.
Було б бажання.

Шановні колеги!
Приємно усвідомлювати, що Ви, Громадяни, які розуміють чотири найголовніші ключові задачі українського сьогодення:

По-перше, Що потрібно Змінити Державну Систему.
По-друге, Що потрібно знайти нову Позитивну Модель Державної Системи з необхідним забезпеченням для її практичної побудови.
По-третє, потрібно створити політ. силу, яка Змінить Державну Систему.
Адже жодна з існуючих сучасних українських політ. сил з різних об’єктивних причин не здатна виконати ці завдання.

По-четверте, власне реалізувати Проект, який і змінить державну систему.

Мене щиро радує, що справжні громадяни сьогодні вже активно переймаються долею України і українського народу і тверезо оцінюють об'єктивну реальність.

До тем:

1. ЗМІНИТИ ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ - Перша ключова задача стратегії справжньої опозиції.

2. Потрібно Змінити Державну Систему, чи достатньо лише "перезавантажити" її?

3. Чи потрібні Україні позитивні фундаментальні цивілізаційні зміни держ. системи?


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: Україна,Віктор Козир,державна система
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.