ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ НДДКР В УКРАЇНІ: ЩО СПРИЯТИМЕ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ?

28 березня 2016, 16:46
Власник сторінки
0
102

Зазвичай базою реалізації державної політики у сфері інновацій служить комплекс програм і стратегій розвитку інноваційної діяльності підприємств. І хоча в Україні існують відповідні державні програми, а також розробляються проекти стратегій інноваційного розвитку економіки, за останні роки в державі не реалізовані заходи щодо поліпшення інституціонального середовища у сфері інвестицій та інновацій.

Фінансова криза в Україні не сприяє забезпеченню соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах. Динаміка розвитку основних інноваційних показників свідчить про те, що інноваційна сфера в економіці країни достатньо не розвивається, що має наслідки невідповідності значної частини вітчизняної продукції стандартам розвинених країн світу. Протягом тривалого часу питома вага загального обсягу державних коштів щодо фінансування інноваційної діяльності у ВВП України є незначною, близько 0,26%. В той же час в країнах ЄС частка витрат на наукові дослідження та розробки у ВВП в середньому становлять 2,11%. Найбільшими вони є у Фінляндії (3,17%), Швеції (3,16%), Данії (3,08%). Достатньому бюджетному фінансуванню інновацій сприяє активне використання країнами ЄС податкових стимулів для інноваційного розвитку економіки – податкових інвестиційних кредитів та податкових інвестиційних знижок. Такі стимули дозволяють суб'єктам господарювання віднімати певний відсоток витрат на придбання активів з їх податкових зобов'язань на додаток до звичайних амортизаційних відрахувань. 
Нові індустріальні умови розвитку світової економіки дозволяють досягнути високого інноваційного рівня не тільки високорозвиненим країнам. На основі розвитку власної інноваційної сфери та наукового потенціалу Україна має можливість сформувати ефективні кроки щодо сталого інноваційного розвитку, завдяки  нарощуванню інноваційного потенціалу та ефективності його використання. Головним напрямом вдосконалення податкової політики у сфері стимулювання інновацій в Україні має стати впровадження інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР як інструменту цільового стимулювання інноваційної активності підприємств. Він має дозволяти вираховувати з суми податку на прибуток підприємств частину витрат на інноваційну діяльність, скорочуючи тим самим суму податку або зменшуючи суму сформованого податкового зобов'язання. Тому при реформуванні податкової системи України доцільно передбачити впровадження інвестиційного податкового кредиту в сфері НДДКР як знижки до бази податкового стимулювання, а саме суми поточних витрат та витрат на придбання активів для цілей інноваційної діяльності. Такі витрати повинні бути обґрунтовані і документально підтверджені, тобто, з одного боку, бути економічно виправданими і вираженими в грошовій формі, а з іншого, – підтвердженими документально, оформленими відповідно до законодавства. Ставка інвестиційного податкового кредиту повинна бути єдиною для всіх типів підприємств протягом законодавчо встановлених термінів його надання з можливістю збільшення в наступні періоди часу. Використання податкового кредиту в сфері НДДКР дозволить підтримати і розширити інноваційну діяльність вітчизняних підприємств, а також надасть можливість Україні вийти на інноваційний шлях розвитку економіки і суспільства. 

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости науки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.