Впевненість у майбутньому? Сьогодні багатьох позбавили навіть відчуття безпеки…

22 березня 2015, 13:06
Власник сторінки
0
440

Цінності визначаються культурою суспільства, організації, або окремої людини. Цінності людини — це інтелектуальне втілення глибинних потреб як індивідуальних, так і суспільних та інституціональних.

Особисті потреби виникають і розвиваються в процесі життєдіяльності людини. Вони є свідомим прагненням досягти об'єктивно необхідних умов життя, які забезпечують доб­робут і розвиток особистості. Всі потреби в процесі існування проходять чотири етапи: зародження, зростання, стабілізацію, зга­сання. Потреби складаються під впливом соціально-економічних та історичних умов. Вони завжди перебувають у постійному русі, причому особисті потреби постійно зростають.

Стосовно індивідуума потреби можна розділити на первинні та вторинні. Залежно від привабливості об'єкта для індивідуума розрізняють позитивні та негативні потреби. Щодо відображення справжніх або уявних бажань потреби можуть бути явні або латентні (приховані, потайні). Потреби також бувають усвідом лені та неусвідомлені.

Первинні потреби визначаються біологічною природою люди­ни і тому межі їх задоволення можна чітко окреслити. Вторинні потреби є похідними і пов'язані з соціальним, культурним і духов­ним розвитком особистості. Так, наприклад, на думку американсь­кого науковця А. Маслоу всі потреби розділяються на п'ять груп, які створюють так звану піраміду. Перша — це фізіологічні потреби — голод, спрага, секс. Ці потреби зв'язані із самою можли­вістю виживання людини, а тому їх вважають базисними. Друга —потреби в безпеці і впевненості в майбутньому. Такі потреби реалізуються через страхування, колективні договори, наявність житла, роботи, забезпечення на випадок хвороби. Третя — соціальні громадські потреби, що, як правило, задовольняються участю в клубах, асоціаціях, громадських об'єднаннях. Четверта — громадська шана та повага, які ототожнюються із почесними зван­нями й відзнаками, успіхами в просуванні по службі, блискучою кар'єрою. Найвища група умовної піраміди — потреби у вираженні особистості через мистецтво, індивідуальний розвиток, ідеали культуру, задуми, творчість. Тобто в піраміді А. Маслоу до первин­них потреб належать фізіологічні, захищеності і безпеки. Усе інше — вторинні потреби. В сучасних умовах є тенденція до виперед­ження розвитку вторинних потреб стосовно можливості їхнього задоволення. Наприклад, суспільні потреби (загальна споживча сила суспільства) визначають потенційні потреби людей, які не обмежуються досягнутими економічними і соціальними умовами. Водночас мають місце так звані необхідні потреби, що визнача­ються досягнутими соціальними умовами і можливостями суспіль­ства. Їхня нижча межа — фізичний мінімум існування.

Відомий бельгійський вчений Ж.Ж.Ламбен вважає, що цінності людини — це інтелектуальне втілення глибинних потреб як індивідуальних, так і суспільних та інституціональних . В останні роки дослідники розробили своєрідну шкалу людських цінностей, які піддатні кількісному вимірюванню. До них належать:

повага до себе;

безпека;

добрі стосунки з оточенням;

радість від досягнутого;

задоволення собою;

повага з боку інших;

почуття належності до якоїсь спільноти (родини, фірми, суспільства, нації  тощо);

задоволення життям (радість, приємна схвильо­ваність від нього).                      

Тобто, за слушним узагальненням професора А.Ф. Павленка, цінності визначаються культурою суспільства, організації, а також окремої людини. Вони завжди існують у вигляді відповід­них систем.

P.S. Друзям - все, а оппонентам, я вже не згадую про ворогів, в кращому випадку, - закон, а в гіршому закривають рота і хочуть зробити своїм кріпаком. Мене дивує поведінка деяких впливових і поважних людей, які опускаються до такого рівня і все це покривають. Якщо вони користуються такими "брудними" методами, то одним зі способів розвязання конфлікту є методи ненасильницької дії...

P.P.S. 25.04.2015. Вцілому ситуація в країні поступово стабілізується, але на місцях залишаються люди, яким схоже ніхто не указ. Які нікого не бояться і готові на все заради влади!


Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости политики
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.