Методи ненасильницьких дій.

08 березня 2015, 17:55
Власник сторінки
0
528

У людей, які ведуть ненасильницьку боротьбу, є в розпорядженні цілий арсенал "ненасильницької зброї". Нижче зазначено багато методів, розділених на три великих категорії.

Джерело: за книгою "Політика ненасильницьких дій" Джин Шарп, 1973

1. ненасильницький протест і переконання;

2. відмова від співробітництва (соціального, економічного та політичного);

3. ненасильницьке втручання.


МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО ПРОТЕСТУ І ПЕРЕКОНАННЯ

Офіційні заяви

Публічні виступи

Листи протесту чи підтримки.

Декларації організацій та установ

Публічні заяви, підписані відомими людьми

Декларації обвинувачення та намірів

Групові чи масові петиції

Спілкування із широкою аудиторією

Гасла, карикатури та символи

Прапори, плакати та наочні засоби

Листівки, памфлети та книги

Газети та журнали

Магнітофонні записи, платівки, радіо, ТБ

Написи у повітрі (літаками) і на землі (оранкою ґрунту, посадкою рослин, каменями)

Групові акції

Депутації

Сатиричні нагородження

Групове лобі

Пікетування

Псевдо-вибори

Символічні суспільні акції

Вивішування прапорів, використання предметів символічних квітів

Носіння символів

Молитви та богослужіння

Передача символічних об'єктів

Роздягання в знак протесту

Грубі жести

Символічне запалювання вогнів (смолоскипи, ліхтарі, свічі)

Виставляння портретів

Малювання в знак протесту

Символічні звуки

Тиск на окремих людей

"Переслідування по п'ятах" офіційних осіб

Глузування над офіційними особами

Братання із солдатами

Пильнування ("вахти")

Театр і музика

Гумористичні пародії

Постановка п'єс і музичних добутків

Спів

Процесії

Марші

Паради

Релігійні процесії

Паломництво

Автоколони

Суспільні збори

Збори протесту чи підтримки

Мітинги протесту

Таємні мітинги протесту

Семінари

Відхід і відмовлення

Демонстративний відхід

Мовчання

Відмова від почестей

Розгортання спиною


МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД СОЦІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Остракізм окремих людей

Соціальний бойкот

Вибірковий соціальний бойкот

Відмова від виконання подружніх обов'язків ("за Лісістратом")

Відмова від спілкування

Припинення релігійної служби

Відмова від участі у суспільних подіях, звичаях і роботі

Припинення соціальної та спортивної діяльності

Бойкот суспільних подій

Студентські страйки

Суспільна непокора

Призупинення членства в громадських організаціях

Усунення із соціальної системи

Відмова виходити з будинку

Повне особисте відмова від співробітництва

Втеча робітників

Укривання в притулок

Еміграція в знак протесту ("хіджрат")


 МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНІ БОЙКОТИ

Акції власників фінансових ресурсів

Зняття банківських вкладів

Відмова платити гонорари, виплати, суми обкладання

Відмовлення виплачувати борги чи відсотки

Ужорсточення фондів і кредитів

Відмова від сплати податків


МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СТРАЙК

Символічні страйки

Страйку протесту

Швидкий відхід ("страйк-блискавка")

Відмова від примусової праці

Страйки ув'язнених

Страйки ремісників

Професійні страйки

Обмежені страйки

Частковий страйк

"Бамперний" (вибірковий, почерговий) страйк

Зниження темпів роботи

Робота "строго за інструкцією"

Невихід "через хворобу"

Страйк через звільнення

Обмежений страйк

Вибірковий страйк


МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Відмова від підтримки влади

Відмова від лояльності владі

Відмова в суспільній підтримці

Література та промови, які призивають до опору

Альтернатива цивільній покорі

Неохоче та повільне підпорядкування

Непокора при відсутності прямого нагляду

Народна непокора

Замаскована непокора

Невиконання наказу розійтися зборам чи мітингу

Сидячий страйк

Цивільна непокора "несправедливим" законам

Акції урядового персоналу

Вибіркова відмова в допомозі представникам уряду

Блокування передачі команд та інформації

Затримки та перешкоди роботі установ

Загальна відмова від адміністративного співробітництва

Відмова від судового співробітництва

Навмисна неефективність роботи та вибіркова відмова від співробітництва виконавчих органів


МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО ВТРУЧАННЯ

Психологічне втручання

Голодування

   а) голодування морального тиску

   б) голодний страйк

   в) голодування в дусі "сатьяграха"

"Зворотний" суд (використання підсудним суду для обвинувачення

обвинувачів)

Фізичне втручання

Сидіння

Стояння

Використання сегрегованих пляжів за расової сегрегації

Ходіння на місці

Моління у сегрегованих церквах

Ненасильницькі марші з вимогою передачі власності

Ненасильницька перешкода насильству чи іншим діям опонента власним тілом (психологічний вплив)

Ненасильницьке блокування власним тілом (фізичний вплив)

Соціальне втручання

Блокування доріг

Нескінченне проголошення мов

Самодіяльні представлення на вулиці

Альтернативні соціальні інститути

Альтернативні системи комунікацій

Політичне втручання

Надмірне завантаження адміністративної системи

Викриття секретних агентів

Цивільна непокора "нейтральним законам"

Робота без співробітництва

ВИПРАВЛЕННЯ ТИПОВИХ НЕПОРОЗУМІНЬ ЩОДО НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ ЩО ТАКЕ НЕНАСИЛЬНИЦЬКА ДІЯ?

Ненасильницькі дії - це загальний термін, який включає в себе десятки специфічних форм протесту, відмов від співробітництва та втручання, під час проведення яких активісти беруть участь у конфлікті шляхом здійснення - чи відмови від здійснення - визначених дій без використання фізичного насильства. Таким чином, ненасильство як метод не є пасивним. Це не бездіяльність. Це - ненасильницька дія.

В основі конфлікту можуть лежати різні причини. Можуть мати місце також економічні, соціальні, релігійні причини. Масштаб і рівень конфлікту також варіюють. Він може бути обмежений границями одного району, міста, визначеної частини суспільства, а в інших ситуаціях охоплювати велику частину країни та навіть усю країну. Рідше в конфлікт утягуються кілька країн і урядів. Проте, незалежно від причин і масштабу конфлікту ненасильницькі дії є методом, за допомогою якого люди, що відкидають пасивність і підпорядкування та які вважають за необхідне продовжувати боротьбу, можуть брати участь у конфлікті без використання насильства. Ненасильницькі дії не є спробою уникнути конфлікту чи ігнорувати його.

Це одна з відповідей на питання про те, як діяти в політиці й особливо - як ефективно вирішувати питання про владу.

ЧИМ НЕ Є НЕНАСИЛЬНИЦЬКА ДІЯ?

1. Ненасильницька дія не має нічого загального з пасивністю, покірністю та боягузтвом. Так само як і при насильницьких діях, від цього необхідно в першу чергу відмовитися.

2. Ненасильницьку дію не слід прирівнювати до вербального чи чисто психологічного переконання, хоча вона і може використовувати психологічний тиск із метою змінити відношення до проблеми; ненасильницька дія являє собою метод боротьби з використанням санкцій та визначеної техніки, яка включає в себе вплив на соціальну, економічну та політичну владу і протистояння визначених сил у конфлікті.

3. Ненасильницька дія не спирається на визнання того, що "усі люди від народження добрі", визнаються здібності людей як до "добра", так і до "зла", включаючи такі крайності, як жорстокість та антигуманність.

4. Ті хто беруть участь у ненасильницьких діях зовсім не повинні бути пацифістами чи святими. Ненасильницькі дії в минулому успішно застосовувалися в основному "звичайними" людьми.

5. Досягнення успіху ненасильницьких дій не обов'язково вимагає наявності (хоча і серйозно залежить від) загальних стандартів і принципів, високого рівня спільності інтересів чи високого ступеня психологічної близькості між протиборчими сторонами. У випадку неможливості домогтися добровільних змін у діях опонента можуть бути використані примусові заходи.

6. Ненасильницька дія не в меншому ступені є феноменом Західної цивілізації, ніж Східної. Можна сказати навіть, що в більшому ступені вона розвинута на Заході, якщо врахувати широке використання страйків і бойкотів у робочому русі та відмову від співробітництва в боротьбі пригноблених народів.

7. Учасники ненасильницьких дій не виходять із припущення, що їхні опоненти будуть утримуватися від застосування насильства; метод розроблений з урахуванням можливої необхідності дій в умовах застосування насильства.

8. У ненасильницькій дії не закладено нічого, що могло б запобігти використанню його для "гарних" чи "поганих" цілей, хоча соціальні наслідки його використання для досягнення "поганих" цілей можуть значно відрізнятися від наслідків застосування насильства для цих же цілей.

9. Ненасильницькі дії успішно використовуються не тільки в розв'язанні внутрішніх конфліктів у рамках демократичної системи; вони широко використовувалися в боротьбі проти диктаторських режимів, іноземної окупації й навіть проти тоталітарної системи.

10. Ненасильницькі дії далеко не завжди вимагають більше часу для перемоги, ніж боротьба з застосуванням насильства. У багатьох випадках ненасильницька боротьба досягала своїх цілей за дуже короткі терміни. Час, необхідний для досягнення перемоги, залежить від різних факторів - у першу чергу від сили учасників ненасильницької боротьби.

Я не закликаю усіх вдаватися до таких методів бородьби, досягати мети потрібно активно, але якщо опоненти користуються "брудними" методами і сили не рівні, то методи ненасильницької дії інколи єдиний вихід. Всяке в житті буває, можливо людина і не права, але вона засліплена бажанням помсти за нанесені інколи дуже давно образи (таке буває навіть між окремими народами) і щоб досягти компромісу комусь потрібно хоча б тимчасово поступитися, але для цього потрібно бути мудрішим, стійкішим і терплячішим. Дуже часто саме терпіння не вистачає для розвязання різного роду конфліктів…

 

 

 

 

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.