Аналітична записка Демократичного Альянсу щодо тимчасових споруд та МАФів в міст

21 июля 2014, 11:49
0
128

Експертами партії “Демократичний Альянс” було зроблено аналітичну записку щодо поточного стану малих архітектурних форм та тимчасових споруд в місті Києві.

Поточна ситуація з МАФами в Києві вимагає негайного врегулювання. Спроби команди Кличка та партії “УДАР” в Київраді навести у цьому лад є лише звичайним окозамилюванням і спробами дешевого піару на болючій для киян темі. Тому Демократичний Альянс детально розібрався в ситуації, і пропонує прості та швидкі кроки для врегулювання цього безладу.

 

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

 

1. Правовий статус приміщень для здійснення торгівлі та надання послуг

Кіоски та павільйони з продажу товарів та надання послуг прийнято називати МАФами. Натомість чинне законодавство оперує двома визначеннями – «малі архітектурні форми» та «тимчасові споруди» (далі за текстом – МАФ та ТС).

ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV визначає, що МАФ - це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. До МАФів віднесено: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки і колони; вуличні вази, вазони і амфори; декоративні та ігрові скульптура; вуличні меблі; сходи, балюстради; паркові містки; інформаційні стенди, а також  інші елементи благоустрою, визначені законодавством.           

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-IV ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. ТС може бути лише: тимчасовою, одноповерховою, із полегшених конструкцій та без улаштування фундаменту.

Оскільки законодавство не дає точного розуміння щодо співвідношення понять МАФи та ТС, та виходячи с того що перелік видів МАФів не є вичерпним логічним вбачається, що ТС є одним із видів МАФів, як вид призначений для здійснення саме підприємницької діяльності.

 

2. Законодавче регулювання порядку встановлення МАФів та ТС

МАФи (починаємо саме з них, оскільки вище ми дійшли висновку, що ТС є різновидом МАФів)

2.1. Законодавче регулювання порядку встановлення МАФів. ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що в селах, селищах та містах мають бути прийняті Правила благоустрою території населеного пункту. Розробляються відповідні правила на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, які на сьогоднішній день так і не затверджені. Тим не менше рішенням від 25.12.2008 року N 1051/1051 було затверджено Правила благоустрою міста Києва. Цими правилами встановлено, що розміщувати елементи благоустрою, якими відповідно є і МАФи та ТС, дозволяється тільки на підставі проектно-дозвільної документації. Слід зазначити, що поняття МАФів та ТС в заначених правилах фактично змішане. Окрім того слід звернути увагу, що зазначені Правила регулюють лише загальні вимоги щодо розміщення МАФів/ТС не визначаючи при цьому види дозвільних документів на встановлення МАФів/ТС та власне процедуру отримання таких дозвільних документів (тобто ці питання мають бути врегульовані іншими нормативно-правовими актами).

2.2. Законодавче регулювання порядку встановлення ТС. На виконання частини четвертої статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 р. було затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Власне цей і є спеціальним документом, що визначає механізм розміщення тимчасових приміщень для провадження підприємницької діяльності. Згідно зазначеного Порядку підставою для розміщення підприємцем ТС є паспорт прив’язки. За видами Порядок розрізняє стаціонарні ТС, пересувні ТС та типові ТС. Розміщення ТС можливе відповідно до комплексної схеми розміщення ТС, яка в свою чергу затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради.

 

3. Спроби врегулювання порядку встановлення МАФів та ТС в м. Києві.

 

3.1. Відповідно до розпорядження Київ держадміністрації від 26.02.98 р. N 400 «Про порядок розміщення малих архітектурних форм та об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві» та Рішенням Київради від 8 червня 2000 року N 164/885 «Про передачу окремих повноважень районним в м. Києві радам з питань регулювання земельних відносин» повноваження щодо видачі дозволів на встановлення МАФів/ТС були передані до райдержадміністрацій м. Києва. Кожна райрада мала право видавати дозволи на встановлення МАФів в власному районі, за виключенням переліку вулиць наведеному у додатку 6 до  розпорядження КМДА від 26.02.98 р. N 400  - рішення приймалось міжвідомчою комісією. Як такого плану розміщення не існувало.

3.2. Практика видачі дозволів райдержадміністраціями була ліквідована в 2009 р. Так 21.05.2009 р. Київрадою було затверджено «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві» (рішення № 462/1518 від 21.05.2009р.). Попри критику з боку підприємців, головним чином через запровадження єдиного оператора з розміщення ТС, зазначений документ мав низку переваг і комплексний підхід до вирішення проблеми встановлення ТС. Положення зокрема передбачало що:

- створення єдиної електронної бази даних ТС (тобто передбачалось створення зведеного масиву інформації з вільним доступом по кількості ТС в місті, їх функціональному призначенню, місцю та терміну розміщення);

- створення комплексної схеми розміщення ТС – містобудівний документ від якого відштовхувалось управління містобудування та архітектури при наданні висновку щодо можливості розміщення ТС (тобто схема мала слугувати таким собі запобіжником хаотичному  розміщенню ТС);

- створення паспортів вулиць – документ, який мав регламентувати поміж іншого питання благоустрою  та розміщення ТС на кожній конкретній вулиці;

- правовою підставою для встановлення ТС був ордер на розміщення ТС;

- для отримання ордеру власник ТС був зобов’язаний попередньо вирішити питання щодо правомірного користування земельною ділянкою в порядку передбаченому Земельним Кодексом (окрім того саме Положення серед шляхів вирішення цієї проблеми пропонувало укладання договорів особистого сервітуту);

- видача документів для вставлення ТС здійснювалась через єдиний дозвільний центр (принаймні так планувалось).

3.3. Рішенням Київради від 26.01.2012 р.  № 2/7339 процедура функціонування ТС була змінена - підприємців було зобов’язано укласти договори про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та сплатити пайові внески до 01.09.2012 р. При цьому п. 10 вказаного рішення було фактично відмінено процедуру видачі ордерів на розміщення ТС, так як рішення № 462/1518 від 21.05.2009р. залишалось чинним в частині, що не суперечила рішенню від 26.01.2012 р. Підприємцям що укладали договори на пайову участь надавалось право функціонування ТС до 01.01.2013 р. Таке право, за умови укладення  договорів про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та сплати пайового внеску, було продовжено рішенням Київради від 28.02.2013 р. № 97/9154 до 28.02.2013 р. Починаючи з 01.01.2014 р. договори про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою з СПД не укладались.

 

4. Поточна ситуація щодо функціонування МАФів/ТС

Таким чином доводиться констатувати, що не дивлячись на діючий Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджений наказом Мінрегіонрозвитку № 244 від 21.10.2011 р. встановлена ним процедура функціонування ТС в м. Києві фактично ігнорується, а питання встановлення та функціонування МАФів/ТС здійснюється в ручному режимі (шляхом прийняття ситуативних рішень щодо укладання договорів про пайову участь) принаймні впродовж 2012-2013 років. Ордери протягом 2012-2014 років не видаються, відведення земельних ділянок на умовах визначених законодавством під МАФи/ТС не здійснювалось, що власне в усних коментарях підтверджують спеціалісти Департаменту архітектури та містобудування. 

Тим не менше слід звернути увагу, що на виконання власних рішень Київрадою 13.12.2013 р. було затверджено Комплексну схему розміщення ТС (рішення Київради №  2251) – можна ознайомитись за посиланням http://kga.gov.ua/kompleksna-skhema-rozmishchennya-timchasovikh-sporud На даний час рішенням від 16.04.2014 р. № 445 дія Комплексної схеми призупинена.

 

5. Пропозиції

Оскільки на дайни момент є чинні нормативно-правові документи, що регламентують роботу ТС, в тому числі і Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджений наказом Мінрегіонрозвитку № 244 від 21.10.2011 р., то виглядає логічним розробити:

1) проект тимчасового рішення Київради щодо накладення мораторію на встановлення ТС, порядку здійснення інвентаризації ТС, вимог щодо безумовних заборон на розміщення ТС на відповідних ділянках міста, виділення коштів з міського бюджету на демонтаж ТС, що потраплять під безумовну заборону;

2) проект рішення Київради на виконання наказу Мінрегіонрозвитку № 244 від 21.10.2011 р. (за основу можна взяти Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві -  рішення № 462/1518 від 21.05.2009р., а також Комплексну схему розміщення ТС - рішення Київради №  2251). Таке рішення повинно передбачити поміж іншого:

- створення загальноміської схеми розміщення ТС з обов’язковим створенням паспорту кожної вулиці;

- встановлення вичерпного переліку дозвільних документів для встановлення та функціонування ТС (з обов’язковим вирішенням питання відведення земельної ділянки);

- видача дозвільних документів за принципом єдиного вікна;

- встановлення єдиних стандартів ТС;

- встановлення довгого терміну дії дозвільних документів на ТС з переважним правом їх пролонгації;

- встановлення чіткої процедури щодо демонтажу ТС (в випадках передбачених законодавством) за рахунок власника ТС, а також можливість демонтажу за рахунок коштів міста (за відсутності коштів власника ТС) з подальшим продажем ТС на публічних торгах та відшкодуванням затрат бюджету міста.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости политики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.