Ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем

05 лютого 2016, 13:02
Власник сторінки
0
88

Децентралізація у сфері ліцензування господарської діяльності (на прикладі ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем)

Джабраілов Р.А.

заступник завідувача відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України

доктор юридичних наук, доцент

Новікова В.С.

науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

Інституту економіко-правових досліджень НАН України

кандидат юридичних наук


Алкогольна продукція є підакцизним товаром, споживання якого повинно бути відповідальним, а не надмірним. З огляду на це, весь процес від закупки сировини до виробництва та реалізації алкогольної продукції потребує відповідного контролю.

Між тим, вказана сфера чітко ілюструє централізацію управління  в нашій державі, що, у свою чергу, не узгоджується із обраним курсом на децентралізацію, та не відповідає, закладеному у європейських правових нормах принципу субсидіарності, який передбачає розподіл прав і обов’язків по виконавчій вертикалі з делегуванням конкретних рішень на той територіальний рівень, де вони можуть виконуватися найбільше ефективно.

Наразі, ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями видаються органами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), а саме: Головними управліннями Державної фіскальної служби України в областях та м. Києві. Приймання документів для видачі ліцензій здійснюється Головними управліннями ДФС та Центрами обслуговування  платників (далі – ЦОП) при відповідних територіальних органах ДФС в районах, містах, районах у містах та/або об’єднаних органах ДФС.

Регулювання діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями відбувається згідно із Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».  Згідно з частиною дванадцятою статті 15 цього Закону, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання  всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Під роздрібною торгівлею розуміється діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування (абзац тринадцятий статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»).

Плата за видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі (частина чотирнадцята статті 15  Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»). Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством (частина 17 статті 15 вказаного Закону).

Згідно з частиною 6 статті 3 вказаного Закону, вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Таким чином, вичерпним переліком документів для отримання ліцензії є: заява суб’єкта господарювання, документи про сплату плати за ліцензію на відповідний перелік та наявність реєстратора розрахункових операцій – електронного контрольно-касового апарату (книги обліку розрахункових операцій), відомості про наявність якого є в базах даних органу ДФС.

Згідно з частиною 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі доходів і зборів, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

Відповідно з підпунктом 1 пункту 3 Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 21 травня 2014 року №236, основними завданнями ДФС, зокрема, є реалізація державної податкової політики та політики  у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. ДФС, відповідно до покладених на неї завдань, забезпечує здійснює ліцензування митної брокерської діяльності, діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (підпункт 22 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу).

Згідно з пунктом 2.1. розділу 2 Рекомендацій  щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що затверджені наказом ДФС від 24.10.2014  №213, ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено Законом, поданих суб’єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до Головного управління або до ЦОП за місцем провадження суб’єктом господарювання торговельної діяльності.

Згідно з пунктами 1.1., 2.3. наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.09.2013 №519 «Про затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників» (із змінами внесеними наказом Міндоходів від 14.05.2014 № 293 «Про затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників») на начальників відповідних Головних управлінь органів доходів і зборів покладено обов’язок забезпечення надання послуг платникам у ЦОП відповідно до вимог цього наказу. Даний наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.09.2013 №519 є чинним та виконується органами ДФС, оскільки ДФС та її територіальні органи, відповідно з пунктом 7 Положення про Державну фіскальну службу, є органами доходів і зборів.

Однак, існуючий механізм отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями є вкрай незручним для суб’єктів господарювання з сіл, селищ або їх об’єднань. Вказаним особам необхідно звертатися до Головних управлінь ДФС в областях або ж до ЦОПів у відповідних районних чи об’єднаних органах ДФС. 

Тому, пропонуємо передати повноваження з видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями органам місцевого самоврядування за місцем здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання: сільським, селищним, міським, районним у містах радам. 

Повноваження з контролю діяльності суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо дотримання ними вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» представляється можливим залишити за органами ДФС.

Відповідна пропозиція потребує розроблення та внесення змін до Законів України: «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та врахування запропонованих змін у тексті постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року №236 «Про затвердження Положення про Державну фіскальну службу» та наказу ДФС від 24.10.2014  №213.

 


Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
ТЕГИ: лицензия,децентрализация
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.