Щодо представника органів внутрішніх справ Григорія МАМКИ

6 июня 2014, 14:01
Владелец страницы
0
1480

...ЧИ ПРОВОДИТИМУТЬ ВНУТРІШНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ щодо ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України)... ???


Україна, Київ, 06.06.2014, № ТВі/ МАМКА

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

- на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

- відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ

 

 

Кому: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

 

 

З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

- щодо … ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 – ГРИГОРІЙ МАМКА

 

(відносно відкритої публікації ЗМІ - телеканалу ТВі):

 

-          «ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ПОСАДОВЦІВ УКРСОЦБАНКУ»

 

-          «Генеральна Прокуратура України ОГОЛОСИЛА В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК БАНКІРІВ ЯНУКОВИЧА та Екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА підозрюють в участі у злочинній групі КУРЧЕНКА»

 

 


 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев'ярович

Заступник Голови

Громадської ради

при ГУ МВС України в м. Києві

Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт

Електронна адреса: mail@khabibullin.kiev.ua

Інтернет адреса: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

 

Високошановні колеги!

 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз'яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні - Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) - цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону - усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону - Розпорядники інформації ЗОБОВ'ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ... та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: - ненадання відповіді на запит; - ненадання інформації на запит; - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; - не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; - надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; - несвоєчасне надання інформації; - необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; - нездійснення реєстрації документів; - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

ПО СУТІ…

 

З відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (відоме та авторитетне видання, а саме згідно останніх сенсаційних повідомлень найвідоміших засобів масової інформації з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації в тому числі найвідомішого БОРЦЯ З КОРУПЦІЄЮ в Україні - ТЕЛЕКАНАЛУ ТВі (ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ПОСАДОВЦІВ УКРСОЦБАНКУ, http://tvi.ua/new/2014/06/05/hpu_vzyala_pid_kontrol_rozsliduvannya_schodo_posadovciv_ukrsocbanku , Мар'яна Олійник) стало відомо, що:

 

-          ЦИТАТА (витяг):

-          «Генеральна прокуратура України ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ РОЗСЛІДУВАННЯ дій на території України та країн ЄС посадових осіб УКРСОЦБАНКУ (UniCredit), яких підозрюють у легалізації коштів і у використанні банку членами групи Сергія КУРЧЕНКА. Причиною втручання Генпрокуратури стало рішення заступника начальника Державного слідчого управління МВС України Григорія МАМКИ щодо розпуску слідчої групи у справах. Експерти відзначають, що Григорій МАМКА вже багато років працює в МВС, зокрема, під керівництвом Василя ФАРИННИКА, якого пов’язують із покровительством і супроводом бізнесу олігарха Сергія КУРЧЕНКА та Олександра ЯНУКОВИЧА. При цьому про причини дій Григорія МАМКИ з розпуску групи і перешкоджання розслідуванню щодо КУРЧЕНКА, Бориса ТИМОНЬКІНА й УКРСОЦБАНКУ не повідомляли. За даними джерела в Генпрокуратурі, втручання відомства – вимушений крок в умовах, КОЛИ КРАЇНА БОРЕТЬСЯ ЗІ СЕПАРАТИЗМОМ І ТЕРОРИЗМОМ на південному сході. "Зараз важливо блокувати всі джерела фінансування бойовиків, тим паче що доказів фінансування цих процесів з боку представників "сім’ї" ЯНУКОВИЧА, таких як КУРЧЕНКО, дуже багато", – наголосило джерело. За часів ЯНУКОВИЧА розслідування резонансних справ часто зупиняли – за подібні дії керівництво МВС отримувало МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ. Інформації, ЧИ ПРОВОДИТИМУТЬ ВНУТРІШНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ щодо Григорія МАМКИ, видання наразі не має.

-          КІНЕЦЬ ЦИТАТИ (витяг)

 


Читати: Курченко - Коррупция в руководстве МВД, кто защищает бизнес Януковича? http://ura-inform.com/ru/politics/2014/06/05/korruptsija-v-rukovodstve-mvd-kto-zaschischaet-biznes-janukovicha


Крім того, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (відоме та авторитетне видання, а саме згідно останніх сенсаційних повідомлень найвідоміших засобів масової інформації з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації в тому числі найвідомішого БОРЦЯ З КОРУПЦІЄЮ в Україні - ТЕЛЕКАНАЛУ ТВі (http://tvi.ua/new/2014/05/19/hpu_oholosyla_v_mizhnarodnyy_rozshuk_bankiriv_yanukovycha)  стало відомо, що:

 

-          ЦИТАТА (витяг):

-          «Генеральна Прокуратура України ОГОЛОСИЛА В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК БАНКІРІВ ЯНУКОВИЧА та Екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА (ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ВЛАДИ: ГУБОП МВД УКРАИНЫ, Прізвище: ТИМОНЬКИН, Ім'я: БОРИС, По батькові: ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Дата народження: 01.08.1951 (http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/searchresults/wantedPerson?FIRST_NAME=Тимонькин&LAST_NAME=&MIDDLE_NAME=&BIRTH_DATE_START=&BIRTH_DATE_END=&LOST_DATE_START=&LOST_DATE_END=&SEX=&OVD=) підозрюють в участі у злочинній групі КУРЧЕНКА», а саме (ЦИТАТА): «Генеральна прокуратура України 16 травня 2014 року оголосила в МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА. На даний момент екс-голова правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Борис ТИМОНЬКІН суміщає посаду заступника голови спостережної ради ПАТ УКРСОЦБАНК UniCredit (http://ru.unicredit.ua/ip_watchcom/). У рамках цієї справи у правоохоронних органів України є питання і до чинного голови правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit ГРАЦІАНО КАМЕЛІ (Graziano Cameli). Режим Януковича і створені ним МАРІОНЕТКОВІ ОЛІГАРХИ активно фінансують події на південному сході України з реваншистськими намірами. Незважаючи на відсутність їх в Україні, вони намагаються виводити вкрадені кошти з країни, використовуючи КОРУМПОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ в недоброчесних банках. Зараз в активній фазі перебуває РОЗСЛІДУВАННЯ подібних дій УКРСОЦБАНКУ UniCredit. Так само вже публічно повідомляється, що раніше Головне слідче управління МВС України вже проводило ОБШУК в головному офісі ПАТ "УКРСОЦБАНКУ" UniCredit й офісі юридичної компанії у рамках справи про спільну діяльність ПАТ "УКРСОЦБАНКУ" UniCredit, юридичної компанії і корпорації ВЕТЕК за ВІДНІМАННЯ ЗАСТАВНОГО МАЙНА та його переуступку банку за заниженою вартістю на підконтрольні підприємства.»

-          КІНЕЦЬ ЦИТАТИ (витяг)

 

 

Крім того, стало відомо, що на сьогодні в наявності є ряд КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, які відкриті були за «попередньої влади» та «деякими особами, які можливо «обслуговували» попередню владу» вони ПРИХОВУЮТЬСЯ, НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, тощо. Одними з таких можливо є КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ, згадані у цих відкритих публікаціях.

 

На сьогодні вже відомо, що вже розпочата відповідна робота: «ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ ПЕРЕВІРЯЄ ФАКТИ УЧАСТІ СУДДІВ В РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМАХ» | Обозреватель (http://obozrevatel.com/crime/08417-proveryayutsya-faktyi-uchastiya-sudej-v-rejderskih-shemah.htm).  

 

І «особи», які тим чи іншим чином можуть бути причетні до будь-яких порушень на сьогодні ВИЯВЛЯЮТЬСЯ та згідно останніх СЕНСАЦІЙНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ – Урядом ЗВІЛЬНЕНО З ПОСАДИ заступника Голови Державної реєстраційної служби України громадянина КОВАЛЬОВА В.М., прізвище якого можливо фігурувало у кримінальних провадженнях, що підтверджується протоколом допиту, оприлюдненому з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (http://finance.rbc.ua/ukr/mvd-podozrevaet-ukrsotsbank-v-popytkah-skryt-informatsiyu-24092013110700) та (Чи розпочнемо боротися з можливими корупційними призначеннями? | Korrespondent http://blogs.korrespondent.net/blog/events/3366657/).

 

На сьогодні є вже знаковим також сенсаційне провадження відносно в тому числі «ОСІБ» які так само увесь попередній час, за попередньої злочинної влади можливо не підкорялися вимогам закону та можливо «обслуговували» згаданих «осіб», а саме - ВИЩІ ПОСАДОВІ ОСОБИ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ та ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ у резонансній справі «Справа Вищого господарського суду України та фірми "тмм" щодо "ТЕНДЕРУ З БУДІВНИЦТВА ОФІСУ ВАРТІСТЮ 1,1МЛРД.ГРН.» (Так, у грудні 2013 року у розпал ЄВРОМАЙДАНУ з Державного бюджету України, за офіційними даними Держказначейства, "списують та ЗНИКАЮТЬ одним платежем" понад !!!20млн.грн.!!! на рахунок фірми "тмм" (http://blogs.korrespondent.net/blog/business/3350706/).

 

Прес-служба Генеральної Прокуратури України, за в тому числі АНТИКОРУПЦІЙНИМИ повідомленнями і розслідуваннями, повідомила громадськість про те, що: «За замах на привласнення 25,5 млн. грн. під час будівництва приміщень Вищого Господарського Суду України та Вищого Адміністративного Суду України розпочато кримінальні провадження (http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=138010&fp=60).

 

Прес-служба Державної Служби Фінансового Моніторингу України, за в тому числі АНТИКОРУПЦІЙНИМИ повідомленнями і розслідуваннями, повідомила громадськість про те, що: згідно системи обліку інформації, облікова картка №2014/70/028 «ЩОДО ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ…», Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом: за ст.12. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, або ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ" (http://www.sdfm.gov.ua/public.php?doc_id=75507) .

 

 

Так само, з цих резонансних та сенсаційних публікацій стало відомо, що згадані у цих відкритих публікаціях КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ «здійснювалися» заступником начальника Державного слідчого управління МВС України Григорія МАМКИ.

 

Дане слідство «здійснювалося» саме по особах, в тому числі «згаданих в останніх публікаціях ЗМІ осіб та банків» та по заявах прізвищах, які фігурують в останніх АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ та яких оголосили в МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК і охрестили в ЗМІ як «БАНКІРИ ЯНУКОВИЧА - КУРЧЕНКА», а також інших осіб (правоохоронців, суддів, тощо, які могли «обслуговувати», бути причетними, тощо).

 

 


 

Враховуючи наведене, з метою здійснення АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та на підставі Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Роз'яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»,-

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)

ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

(1)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи проводилася/проводиться/проводитиметься ретельна перевірка «діяльності» вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) на предмет викладеного вище та виявлення можливих порушень законодавства України безпосередньо та згаданих у відкритих та антикорупційних публікаціях кримінальних провадженнях, тощо ?

 

 

(2)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи здійснено можливе виявлення (виявлено/виявляється/виявлятиметься), при проведенні ретельної перевірки вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) - третіх осіб, які могли впливати та/чи/або давати вказівки, в порушення вимог законодавства України безпосередньо та згаданих у відкритих та антикорупційних публікаціях кримінальних провадженнях, зокрема, що при здійсненні своїх повноважень відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України, прокурор (ст. 36) та слідчий (ст. 40) є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється ?

 

 

(3)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи вдалося, при можливому проведенні ретельної перевірки «діяльності» вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) – запобігти (виявити) (запобігли/запобігаються/запобігатимуться) фактам втручання в процесуальну діяльність слідчих особами, що не мають на те законних повноважень та чи забезпечувалося (забезпечувалося/забезпечується/забезпечуватиметься) уникнення будь-якого втручання і можливої КОРУПЦІЇ ?

 

 

 

(4)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи проводилася/проводиться/проводитиметься ретельна перевірка «діяльності» вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) на предмет - законності, обґрунтованості та відповідності КПК безпосередньо та у кримінальних провадженнях ЗОКРЕМА – законності (ст. 9 КПК), загальним засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК) та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК), якими КПК визначає: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, ХТО вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також розумним строкам (ст. 28 КПК).

 

 

(5)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи проводилася/проводиться/проводитиметься перевірка вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) на «ФАКТИ УЧАСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ В РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМАХ» ?

 

 

(6)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи проводилася/проводиться/проводитиметься перевірка вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України)

 

(відносно відкритої публікації ЗМІ - телеканалу ТВі):

 

-                        «ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ПОСАДОВЦІВ УКРСОЦБАНКУ»

 

-                        «Генеральна Прокуратура України ОГОЛОСИЛА В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК БАНКІРІВ ЯНУКОВИЧА та Екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА підозрюють в участі у злочинній групі КУРЧЕНКА»

 

 

(7)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи проводилася/проводиться/проводитиметься ретельна перевірка зміни / не зміни майнового стану вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України) ?

 

 

 

(8)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.       чи планувалися/плануються/плануватимуться масові чи вибіркові перевірки ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА «ФАКТИ УЧАСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ В РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМАХ» та чи залучатиметься до цього громадськість, Громадська рада, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Люстраційний комітет України, засоби масової інформації, інші, тощо?

 

(9)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи планувалися/плануються/плануватимуться масові, вибіркові перевірки ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ на можливу участь (причетність) до останніх сенсаційних фактів злочинної діяльності представників попередньої влади в злочинних та/чи/або корупційних схемах, правопорушеннях ?

 

(відносно відкритої публікації ЗМІ - телеканалу ТВі):

 

-                        «ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ПОСАДОВЦІВ УКРСОЦБАНКУ»

 

-                        «Генеральна Прокуратура України ОГОЛОСИЛА В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК БАНКІРІВ ЯНУКОВИЧА та Екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА підозрюють в участі у злочинній групі КУРЧЕНКА»

 

(10)                      прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи планувалося/планується/плануватиметься взяти під ретельний законний контроль згадані в АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ, в яких можливо фігурує ПРЕДСТАВНИК ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорій МАМКА (заступник начальника Державного слідчого управління МВС України) на предмет - законності, обґрунтованості та відповідності КПК – законності (ст. 9 КПК), загальним засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК) та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК), якими КПК визначає: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також розумним строкам (ст. 28 КПК).

 

(11)                      прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

a.      чи планувалося/планується/плануватиметься ЗВІЛЬНЕННЯ/ВІДСТАВКА вказаного вище ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Григорія МАМКИ (заступника начальника Державного слідчого управління МВС України), у зв'язку із викладеним у вказаних АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ, тощо ?


 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ, згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» - ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним повідомленням про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ ОКРЕМО:

 

 

1.                  (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

a.                  mail@khabibullin.kiev.ua

 

2.                  (!) а також НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:

a.                  01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт, Хабібулліну Вадиму Монев'яровичу

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

Заступник Голови

Громадської ради

при ГУ МВС України в м. Києві

 

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.