Старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества, Киев
Міжнародна наукова конференція, Київ, 14–15 березня 2013 р. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Украина - 13 березня 2013, 07:40
Старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества, Киев
Останнім часом відносини між Україною та ЄС відчутно пішли на спад. Про причини та перспективи Анатолій Марциновський розмовляв із доцентом кафедри політології НаУКМА (ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ. 2012. №3. С. 9)
Украина - 4 квітня 2012, 17:51