Конференція "ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012 р. В УКРАЇНІ", Київ ІПіЕНД 14.-15.3.2013

13 березня 2013, 07:40
Власник сторінки
Старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества, Киев
0
2114

Міжнародна наукова конференція, Київ, 14–15 березня 2013 р. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН УкраїниМіжнародна наукова  конференція
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012 р. В УКРАЇНІ

ПРОГРАМА
Київ, 14–15 березня 2013 р.
https://www.facebook.com/events/474743239227621/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ім. І. Ф. КУРАСА
http://www.ipiend.gov.ua/


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Валерій Геєць                   –    академік НАН України, віце-президент НАН України                   
Олексій Онищенко    –    академік НАН України, академік-секретар
відділення історії, філософії та права НАН України
Юрій Левенець    –    академік НАН України, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса
НАН України, директор
Олександр Майборода    –    доктор історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
заступник директора   
Марія Кармазіна              –    доктор політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
завідувач відділу соціально-політичної історії

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тетяна Бевз                   –    доктор історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії
В’ячеслав Яремчук       –    кандидат історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії
Аліна Зуйковська          –    кандидат політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії
Олена Рибій                   –    кандидат політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса,
науковий співробітник відділу соціально-політичної історії

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

14  БЕРЕЗНЯ 2013 р.

9:00–10:00    –    Реєстрація учасників
10:00–10:15    –    Відкриття конференції: вітальне слово представників програмного комітету
10:15–12:30    –    Пленарне засідання
12:30–13:00    –    Кава-брейк
13:00–14:30    –    Сесія І: Політичні і правові засади виборчого процесу в Україні
14:30–15:30    –    Обідня перерва
15:30–18:00    –    Сесія ІІ: Ідеологічні особливості виборчої кампанії 2012 р.

15  БЕРЕЗНЯ 2013 р.

10:00–12:30    –    Сесія ІІІ: Виборчі технології у парламентській кампанії 2012 р.:    загальнодержавний і регіональний виміри
12:30–13:00    –    Кава-брейк
13:00–14:30    –    Сесія ІV: Результати парламентських виборів в Україні: наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій
14:30–14:50    –    Презентація книги Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі партійні блоки, перші лідери (кінець 1980-х – 2011 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 587 c.

Регламент виступів:
Доповіді – 20 хвилин.
Виступи – 10 хвилин.


14  БЕРЕЗНЯ 2013 р.

Відкриття конференції: вітальне слово представників програмного комітету

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Марія Кармазіна, доктор політичних наук, професор, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, завідувач відділу соціально-політичної історії

Пол Д’Анієрі, Ph.D., Університет Флориди, професор кафедри політичних наук, декан коледжу гуманітарних  і природничих  наук (Ґейнсвіль, штат Флорида, США).
Парламентські вибори 2012 р. та баланс влади в Україні

Юрій Коргунюк, доктор політичних наук, Регіональний громадський фонд «Інформатика для демократії», керівник відділу політології (Москва, Російська Федерація)
Росія і Україна: порівняльний аналіз структури електоральних розмежувань

Вавжинець Конарські, Ph.D., професор, Інститут регіональних досліджень Ягелонського університету, голова відділу етнокультурної політики (Краків, Польща)
Політичний клас і делегітимізація системи влади. Деякі фактори.

Ірина Бекешкіна, кандидат філософських наук, Інститут соціології НАН України, старший науковий співробітник, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва (Київ)
Парламентські вибори в України у соціологічному вимірі (1998–2012 рр.)

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, професор, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, завідувач відділу соціально-політичної історії (Київ)
Fake-структури і mock-об’єкти  у контексті виборів до Верховної Ради України 2012

СЕСІЯ I
 Політичні і правові засади виборчого процесу в Україні

Модератор: Віктор Котигоренко, доктор політичних наук, професор, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, головний науковий співробітник відділу національних меншин

Генрі Гейл, Ph.D., Університет Джорджа Вашингтона, доцент кафедри політичних наук та міжнародних відносин (Вашингтон, США)
Парламентські вибори-2012 в Україні та відновлення патронального президентства

Юрій Ключковський, кандидат фіз.-мат. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук (Київ)
Дотримання європейських демократичних виборчих стандартів під час парламентських виборів 2012 р.: законодавчі гарантії і правозастосовна практика

Юрій Якименко, Центр Разумкова, заступник генерального директора, директор політико-правових програм (Київ)
Парламентські вибори–2012: суспільні поділи, електоральні стратегії, перспективи розвитку партійної системи

Олександра Грицак, професор Рід-коледжy, стипендіатка імені Шкляра, Український дослідницький інститут Гарвардського університету (Кембрідж, штат Массачусетс, США);  Марфа Скорик, кандидат філософських  наук, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник; Київський інститут ґендерних досліджень, виконавчий директор (Київ)
Ґендерний аналіз парламентських виборів 2012 р.

Андрій Мелешевич, Ph.D., Національний університет «Києво-Могилянська академія», декан юридичного факультету (Київ)
Вплив парламентської виборчої системи 2012 р. на розвиток партійної системи України

Юрій Шведа, кандидат політичних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
Політичні партії України: «виборчі партії» чи «машини для голосування»?

Наталія Богашева, кандидат юридичний наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, головний консультант (Київ)
Роль виборчого законодавства у правовій інституціалізації політичних партій в Україні

Ірина Прокопчук, кандидат політичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, доцент кафедри соціології (Київ)
Протестне голосування українців у виборчій кампанії 2012 р.

СЕСІЯ ІІ
 Ідеологічні особливості виборчої кампанії 2012 р.

Модератор: Анатолій Романюк, доктор політичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наталія Ротар доктор політичних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри політології та державного управління (Чернівці)
Маркери ідентичності у передвиборчому дискурсі парламентських партій України

Анатолій Романюк, доктор політичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
Ідеологічні маркери і їх роль в оцінці позиціонування політичних партій України під час парламентської виборчої кампанії 2012 р.

Маргарита Чабанна, кандидат політичних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри політології (Київ)
Ідеологічні засади правих політичних партій: український контекст

Андреас Умланд, Ph.D., Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри політології (Київ)
Типовий різновид європейського правого радикалізму. Чотири особливості Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у порівняльній перспективі

Наталія Беліцер, доктор біологічних наук, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, експерт–дослідник (Київ)
Електоральний успіх ВО «Свобода»: причини й очікування

В’ячеслав Яремчук, кандидат історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії (Київ)
Вибори–2012 і «лівий поворот» в Україні: складові невдачі

Себастіан Загданський, магістр міжнародних відносин, Ягелонський університет (Загнанськ, Польща)
Політична партія Наталії Королевської «Україна – Вперед» – причини поразки на парламентських виборах 2012 р. (вибрані аспекти)

Олег Рудакевич, доктор політичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри філософії та політології (Тернопіль)
Етнополітична складова виборчої стратегії українських партій (досвід 2012 р.)

Максим Стрипко, кандидат юридичних наук, Київський університет імені Б. Грінченка, доцент кафедри правознавства (Київ)
Роль соціальних мереж Інтернету у парламентській виборчій кампанії 2012 р. в Україні


15  БЕРЕЗНЯ 2013 р.

СЕСІЯ ІІІ
 Виборчі технології у парламентській кампанії 2012 р.: загальнодержавний і регіональний виміри

Модератор: Тетяна Бевз, доктор історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії

Ніколь Ґалліна, Ph.D., старший викладач Університету Фрібургу, науковий консультант Університету Невшатель (Фрібург, Швейцарія)
Розігрувати або не розігрувати карту місцевих еліт: роль закону про вибори у пізній період Л. Кучми і ранній період В. Януковича

Андрій Баранов, доктор політичних наук, доктор історичних наук, Кубанський державний університет, професор кафедри політології і політичного управління (м. Краснодар, Російська Федерація)
Політичні партії України на парламентських виборах 2012 р. у дзеркалі електоральних очікувань суспільства

Олександр Висоцький, доктор політичних наук, професор, Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ)
Легітимаційні технології політичних сил в Україні та їхня результативність у здобутті підтримки суспільства на парламентських виборах 2012 р.

Лариса Кочубей, доктор політичних наук, професор, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, провідний науковий співробітник (Київ)
Використання фреймів у виборчій кампанії 2012 року

Валентина Романова, кандидат політичних наук, Національний інститут стратегічних досліджень, науковий співробітник відділу стратегій регіонального розвитку (Київ)
Багаторівнева партійна конкуренція в Україні: парламентські вибори 2012 р. vs місцеві вибори 2012 р.

Тетяна Бевз, доктор історичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії (Київ)
Особливості виборчих технологій Об’єднаної опозиції

Анатолій Круглашов, доктор політичних наук, професор, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри політології та державного управління, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці)
Примхлива траєкторія електоральної демократії: парламентські вибори в Україні в регіональному та європейському контексті

Юрій Остапець, кандидат політичних наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», декан факультету суспільних наук, завідувач кафедри політології (Ужгород)
Участь політичних партій парламентських виборах 2012 р.: загальнонаціональний та регіональний вимір (на прикладі Закарпатської області)

Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, Національний університет «Острозька академія», старший викладач кафедри політології (Острог)
Фінансова ефективність виборчої кампанії кандидатів-мажоритарників на парламентських виборах 2012 року (на прикладі Рівненської області)

Пьотр Андрусєчко, кандидат гуманітарних наук, Інститут історії і політології Морської академії, викладач (Слупськ, Польща)
Специфіка виборчої кампанії – 2012 у Дніпропетровській області (з точки зору міжнародних місій спостерігачів)

Павло Мяло, кандидат історичних наук, начальник відділу зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями, Запорізька обласна державна адміністрація (Запоріжжя), Володимир Пашков, кандидат філософських  наук, доцент, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, ректор (Запоріжжя)
Використання «брудних» виборчих технологій у Запорізькій області під час парламентських виборів 2012 року

Олексій Колесников, кандидат політичних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, асистент кафедри політології та державного управління (Чернівці)
Технологічні особливості політичної реклами на парламентських виборах 2012 р. в Україні

СЕСІЯ ІV
 Результати парламентських виборів в Україні: наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій

Модератор: Віктор Войналович, доктор політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, завідувач відділу етнополітології

Олексій Валевський, доктор наук з державного управління, Національний інститут стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник (Київ)
Загроза колапсу реформаторського потенціалу українських партій: підсумок парламентських виборів 2012 року

Тетяна Василевська, доктор наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри філософії і методології державного управління (Київ)
  Парламентські вибори в Україні: моральні виклики та етичні наслідки

Юрай Марушяк, PhD, Інститут політичних наук Академії наук Словаччини, старший науковий співробітник, голова Вченої ради (Братислава, Словаччина)
Парламентські вибори 2012 р. в Україні та їхній вплив на програму Східного партнерства

Юрій Мацієвський, кандидат політичних наук, Національний університет «Острозька Академія», доцент кафедри політології (Острог)
Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р.

Олександр Дем’янчук, доктор політичних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», завідувач кафедри політології (Київ)
Зміни розподілу політичної влади в Україні після виборів-2012

Олена Рибій, кандидат політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії (Київ)
Оцінка рівня інституціоналізації партійної системи України після парламентських виборів 2012 р.

Віктор Войналович, доктор політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, завідувач відділу етнополітології (Київ)
Вибори 2012 р.: поствиборчі реалії та виклики церкві

Аліна Зуйковська, кандидат політичних наук, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії  (Київ)
Парламентські вибори 2012 р. в Україні у дзеркалі західних ЗМІ

Ігор Доцяк, кандидат політичних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри політології (Івано-Франківськ)
Парламентські вибори в Україні 2012 року: політико-економічний вибір
===================
 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
http://www.ipiend.gov.ua/index.php

01011, Київ - 11, вул. Кутузова, 8
Тел.: 285-65-61,
факс: 286-62-61
Ст. метро "Печерська".
Вхід з вул. Арсенальної.
http://www.ipiend.gov.ua/?mid=10

https://www.facebook.com/events/474743239227621/
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Гости Корреспондента
ТЕГИ: Украина,Украина-ЕС,Выборы,Партия регионов,исследования,Партия,исследование,аналитика,2012,выборы парламент,социологические исследования,политология,украинская власть,анализ,Украина. Выборы. Восток. Запад.,политика,выборы 2012,партии,Украина-2012,выборы в Верховную Раду,партия УДАР,Украина Вперед,партия "УДАР",партия "Свобода",политика общество оппозиция мнения,Политика ВР фальсификация Конституция,политические технологии,парламентські вибори,Виборчі системи,политика 2012,виборчі технології,украинская оппозиция,партийное строительство,политика в Украине,предвыборная компания,выборы в Раду,Украина и власть,партия вперед Украина,украинские националисты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.