Відкритий лист Марку Цукербергу

28 квітня 2016, 14:18
Власник сторінки
Проповідник, правозахисник, видавець, письменник, журналіст.
1
1690
Відкритий лист Марку Цукербергу

Facebook продовжує блокувати людей ні за що та ігнорує скарги на несправедливу модерацію. Який сором!


Панові Марку Цукербергу
Facebook, Inc
Хакерський Шлях 1, Менло-Парк,
Каліфорнія, США

Шановний пане Цукерберг!

Facebook продовжує блокувати людей ні за що та ігнорує скарги на несправедливу модерацію. Який сором! Після кількох невдалих спроб вирішити цю проблему через службу підтримки Facebook у мене немає іншого вибору, окрім як публічно критикувати вашу компанію. Можливо, така критика і цей лист допоможе мені звернути Вашу увагу на існуючу ситуацію.

26 квітня 2016 року мій аккаунт https://www.facebook.com/ludstvo був заблокований на 7 днів, як сказано в повідомленні, через те, що хтось написав образливе повідомлення на моїй стіні. Дивно, що я не можу бачити, про яке повідомлення йде мова. Чому ви блокуєте мене, якщо хтось інший порушив правила спільноти?! Я навіть не можу відповідати на особисті повідомлення моїх друзів!

Ви не вперше несправедливо блокуєте мене і моїх друзів. Я поважаю стандарти спільноти, ніколи не порушую правила і вважаю, що несправедливо блокувати мене ні за що. Політика модераторів вашої соціальної мережі виглядає як дуже авторитарна, здається, що кожен користувач може бути заблокований через непорозуміння або провокацію фахівців зі зв'язків з громадськістю чи служб безпеки, які знають приховані методи впливу на Facebook. Якщо добрі люди і далі зазнаватимуть нечесного блокування в Facebook, ви змушуєте нас знайти або заснувати іншу, більш толерантну соціальну мережу. Тому, будь ласка, припиніть блокування мого акаунту.

Крім того, я прошу Вас установити деякі справедливі, прозорі процедурні правила для скарг, блокування і скарг на блокування. В ідеальному випадку, це має бути публічний розгляд скарг своєрідним судом під керівництвом суддів з числа співробітників Facebook і обраних представників спільноти за участі журі присяжних з числа випадкових представників спільноти, викликаних навмання для кожного розгляду скарг на блокування. Скарги можуть розглядатися у публічному чаті зі збереженням записів та файлів-доказів у публічному архіві. Таким чином, Ви можете бути піонером встановлення верховенства права в соціальних мережах або залишатися просто ще одним авторитарним лідером замодерованої спільноти, яка відштовхує людей і змушує їх шукати альтернативи.

З повагою,

Юрій Шеляженко


Mr. Mark Zuckerberg
Facebook, Inc
1 Hacker Way, Menlo Park,
CA 94025, USA (США)

Dear Mr. Zuckerberg:

Facebook continuing to block people for nothing and ignores complaints for unjust moderation. What a shame! After several unsuccessful attempts to ask Facebook service to resolve that problem I have no choice than publicly criticize your company. Maybe my criticism and this letter help me to draw your attention for that situation.

26 April 2016 my account https://www.facebook.com/ludstvo was blocked for 7 days, as described in notification, because of some person write abusive message on my wall. It is strange that I can't see what is the message. Why do you block me, if someone else breached community standards?! I can't even reply to private messages of my friends! 

It isn’t first unfair block of me and my friends. I always respect community standards, I never commit offences and I think that it is very unjust block me for nothing. Moderatorial politics in your social network appears as very authoritarian, it seems that every user can be blocked because of mistake or framing by public relations specialists and security services who know some backdoors of Facebook. If good people stay oppressed by unfair blocking in Facebook, you force us to find or found other, more tolerant social network. So, please, stop blocking my account.

Also I ask you to establish some fair, transparent procedural rules for complaining, blocking and complaining on blocking. In perfect case, it may be public resolving of complaints by some sort of court headed by judges from Facebook staff and elected representatives of community and included jury of representatives of community, random summoned for every proceeding of complain on blocking. That proceedings may take place in public chat with saving transcriptions and evidence files in public archive. So, you can be pioneer of establishing rule of law in social networks or still remain just another authoritarian leader of overmoderated community that push people away and force them to seek alternatives.

Sincerely,

Yuriy Sheliazhenko
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости мира
ТЕГИ: цензура,Facebook,Марк Цукерберг,Відкритий лист,соціальні мережі
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.