Одарич запропонував депутатам відкат. Депутати погодилися!

18 марта 2012, 20:53
громадський діяч, журналіст
0
507

Саме так можна охарактеризувати рішення Черкаської міької ради, ухвалене на пленарному засіданні 15 березня 2012 року.

Одарич запропонував депутатам відкат. Депутати погодилися!

Володимир МАМАЛИГА

Саме так можна охарактеризувати рішення Черкаської міької ради, ухвалене на пленарному засіданні 15 березня 2012 року. За нього голосували депутати як від більшості, так і підприємливі опозиціонери. Де-юре це рішення називається «ПРОГРАМА стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних послуг у м. Черкаси на 2012-2016 роки». А насправді: відкат – він і у Хайфі відкат.
Не буду зупинятися на стилістичних особливостях тексту рішення – ми усі чудово знаємо, як гарно вміють їздити по вухам чиновники і люблячі їх депутати при найменшій нагоді безкарно вкрасти грошей з бюджету. І це рішення – якраз яскраве тому свідчення. Тепер не потрібно, проводячи засідання погоджувальної ради, обливатися потом у парилках чи мерзнути біля машин на лісових галявинах, дотримуючись умов суворої конспірації. Відтепер обговорювати долі, схеми і квоти можна відкрито, транслюючи тьорку…пардон, засідання у онлайн-трансляції з 206 кімнати у міськвиконкомі. Нарешті «Покращення життя вже сьогодні» настане не лише для Одаричів і Тулубів, а й для більш широкого кола радників, компаньйонів, соратників, подільників, нукерів та міньйонів.
Гарно-інформовані прагматики з біло-голубого, білого чи голубого табору заперечать: так депутати ж самі будуть формувати т.зв. конкурсну комісію з людей шановних, авторитетних і безумовно – кришталево чесних. Ви особисто вірите у об’єктивність депутатської більшості? На мою думку. Доручити депутатській більшості формувати комісію, яка буде визначати суму виплат обраним раціоналізаторам та оптимізаторам  – це все одно, що дозволити проституткам призначати начальника якоїсь комісії по контролю за суспільною мораллю. Хоча, власне, у нашій країні і у нашому місті саме так і відбувається. Зате відтепер будь-який брєд у колах «мера» і у «мерії» може приносити прибуток.
Відтепер будь-який депутат, секретар, чиновник, сам Одарич чи особа, наближена до Одарича, зможе покликати до себе якого-небудь дядю Васю з сусіднього генделика та вручити йому пакет документів по оптимізації якої-небудь муніципальної інспекції чи злиття пологового будинку з водоканалом. Дядя Вася заїдає перегар жуйкою, йде у «мерію» і реєструє своє «ноу-хау». Потім шановна комісія  з «шановних та кришталево чесних» людей обраховує економічний ефект цього самого «ноу-хау» і призначає виплату 20%, з яких дяді Васі залишається не на одну пляшку, а на цілий ящик плюс на костюм з елітного секунд-хенду для забезпечення солідного представницького вигляду. А у депутатів та чиновників з’являться нові машини, будинки та можливості їздити по світу, навчаючись кращого досвіду збагачення.
P.S. Саме цікаве, що навіть за твердженням самих новаторів це рішення базується лише на думці міського голови Одарича, який, як відомо, не має ніякої освіти. І жодний норм права та законів. Тож, або Одарич цілком переконаний у своїй безкарності, або у цієї країни великі проблеми? З законом, законністю і Правом.
ПРОЕКТ, РОЗДАНИЙ ДЕПУТАТАМ ТА ПРИЙНЯТИЙ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ СЕСІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ МФСЬКОЇ РАДИ 15 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ.ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

_________  скликання

________________ сесія
Р І Ш Е Н Н Я


Від_____________ № ____ 
          м. Черкаси

Про затвердження програми стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних  послуг  у м. Черкаси на 2012-2016 роки


Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 №90-Р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади», з метою стимулювання генерування та забезпечення  реалізації ідей і проектів, що дозволять оптимізувати структуру та процеси при виконанні функцій і здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування, розглянувши пропозиції департаменту економіки та розвитку,  Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити програму стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних  послуг у м. Черкаси на 2012-2016 роки (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики (Отрешко С.В.).  Міський голова                                                         С.О. Одарич

                                                                                                     

    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                           рішення міської ради
                                                                                    від___________№____


ПРОГРАМА
стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних послуг у м. Черкаси на 2012-2016 роки 


ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

Однією з основних задач розвитку міста є запровадження в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та бюджетних установах сучасної системи управління, орієнтованої на надання якісних муніципальних послуг мешканцям міста, ефективне використання бюджетних коштів, вирішення актуальних проблем міста. 
Актуальним на сьогоднішній день є пошук, стимулювання генерування ідей та забезпечення  реалізації ідей і проектів, що дадуть змогу оптимізувати структуру та процеси управління, мінімізувати дублювання функцій, максимально спростити документообіг, підвищити стандарти якості життя, надання послуг та розвитку систем життєзабезпечення міста.
Усе це потребує застосування різноманітних економічних і морально-етичних стимулів, які б підтримували зв'язок між якістю творчої роботи, з одного боку, і рівнем мотивації з іншого. 


МЕТА ПРОГРАМИ

Метою розробки цієї програми є створення відповідних умов, за яких наявний у територіальної громади потенціал, буде використано найбільш ефективно і повною мірою. Основним завданням є запровадження механізму стимулювання творчої  активності та використання найбільш ефективних пропозицій членів громади у сфері муніципальних послуг, що має сприяти:  
- поліпшенню якості цих послуг;   
- підвищенню ефективності діяльності виконавчих органів Черкаської міської  ради;  
-  покращанню іміджу Черкаської міської  ради в цілому;  
- збільшенню керованості, гнучкості, здатності більш ефективно розв'язувати нагальні  проблеми громади.
А також  створення механізму фінансового стимулювання новацій.


ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА СПОСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 
    
Щоб пробудити ініціативу громадськості і спонукати її до пошуку ефективних шляхів вирішення проблем, потрібна мотивація. Стимулювання ідей потребує використання різноманітних матеріальних і нематеріальних, організаційних і психологічних стимулів.  
Цією програмою передбачається забезпечення фінансового стимулювання творчої активності у розмірі до 20% від ефекту, отриманого від реалізації проекту протягом першого року впровадження. 
Ініціативна пропозиція може бути визнана ефективною, якщо найкращого результату при наданні муніципальних послуг досягнуто за умов нижчого рівня витрат (фінансових, трудових, матеріальних), ніж той, що мав місце до впровадження пропозиції, або якщо її реалізація забезпечила збільшення доходів, надходжень до бюджетів підприємств, установ понад рівень росту, який має місце у зв’язку з іншими, не пов’язаними з внесеною пропозицією факторами.
Оскільки існують фактори (зміни законодавства,  зміна цін на ресурси, що впливають на тарифи тощо), які неможливо врахувати при оцінці  ефективності пропозицій, необхідно мінімізувати невизначеності та ризики таких проектів. Пропонується здійснювати оцінювання ініціативної пропозиції за 4-бальною шкалою за такими критеріями:
-    реалізація пропозиції призводить до збільшення надходжень та доходів міського бюджету (понад рівень росту, який має місце у зв’язку з іншими не пов’язаними факторами);
- реалізація пропозиції призводить до зниження витрат міського бюджету;
- реалізація пропозиції не потребує додаткового фінансування на реалізацію;
-  термін реалізації пропозиції менший року.
За відповідність ініціативної пропозиції кожному критерію зараховувати по 1,0 балу, що гарантує ініціатору виплату фінансової винагороди у наступних розмірах:
4 балів -  20 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
3 бали -   15 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
2 бали -   10 %  від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
1 бал   -    5 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції.
Якщо фінансовий ефект від реалізації пропозиції протягом першого року перевищує 100 тис.гривень - ініціатору виплачується фінансова винагорода у розмірі 20 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції, отриманого протягом першого року впровадження.
В разі, якщо ініціатор ідеї є посадовою особою апарату Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, фінансова винагорода виплачується  


як додаткове преміювання за розпорядженням міського голови.
З іншого боку, важливим є не лише фінансовий, а його суспільно корисний результат, який відображається в оновленні системи управління, зростанні рівня задоволення населення, підвищенні конкурентоспроможності громади. 
Доцільним буде створити інформаційний ресурс Реєстр нових ідей – банк ініціативних пропозицій, які після аналізу та оцінювання  будуть віднесені до переліку таких, що доцільно реалізувати.
Отже, необхідно розробити та затвердити порядок розгляду, аналізу та реалізації  пропозицій для впровадження новацій у сфері муніципальних послуг, що забезпечить:
-  упорядкування збору і оцінки пропозицій;
- підтримку відібраних пропозицій, у разі необхідності, необхідними ресурсами для їх реалізації,  зокрема фінансовими;
- прямий зв’язок рівня заохочення ініціатора пропозиції з кінцевим результатом (фінансове стимулювання);
- використання моральних стимулів (відзначення грамотами, дипломами, подяками тощо).ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ


Основним завданням  програми є створення оптимального механізму щодо порядку розгляду нових ідей, проведення оцінки їх ефективності та можливих ризиків, забезпечення реалізації найбільш перспективних ідей, за необхідності надання фінансової підтримки на їх реалізацію, а також забезпечення фінансового стимулу для ініціаторів ідей. 
Також, для забезпечення виконання основного завдання програми необхідно створити та забезпечити роботу колегіального органу, який буде уповноважений безпосередньо проводити аналіз ефективності впровадження ініціативних пропозицій та надавати свої висновки і пропозиції на розгляд Черкаської міської ради та її виконавчого комітету.
Реалізація Програми передбачає виконання певного переліку заходів,  а саме:


План заходів та етапи реалізаціїп/п    Зміст заходів    Виконавці    Термін виконання 
1.

    Розробити порядок розгляду, аналізу та реалізації пропозицій для впровадження новацій у сфері муніципальних послуг  (далі – пропозиція)    Виконавчий комітет Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку спільно з департаментом бюджетної політики    Після затвердження програми
2.

    Створити комісію з розгляду пропозицій, які містять новації у сфері муніципальних послуг та затвердити положення про неї (далі - комісія з розгляду пропозицій)    Виконавчий комітет Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку спільно з департаментом бюджетної політики     Після затвердження програми
3.    Забезпечити організацію роботи комісії з розгляду пропозицій     Департамент економіки та розвитку    Постійно 
4.    Проводити аналіз ефективності впровадження пропозиції,  зокрема із залученням незалежних експертів    Комісія з розгляду пропозицій     В міру надходження пропозицій
5.    Підготувати  та подати  на розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради висновки щодо доцільності  реалізації ініціативної пропозиції     Комісія з розгляду пропозицій    Протягом 2-х місяців після надходження пропозиції 
6.     Створити та забезпечити наповнення банку даних пропозицій, які доцільно реалізувати – Реєстр нових ідей    Комісія з розгляду пропозицій    В міру надходження пропозицій, за умови схвалення їх виконавчим комітетом Черкаської міської ради
7.    Винести на розгляд та затвердження виконавчого комітету Черкаської міської ради план реалізації ініціативної пропозиції та визначення відповідального виконавця з реалізації ініціативної пропозиції (виконавчий орган Черкаської міської ради, комунальне підприємство чи  установа)    Комісія з розгляду пропозицій, відповідальний виконавець та департамент економіки та розвитку    В міру надходження пропозицій, за умови схвалення їх виконавчим комітетом Черкаської міської ради
8.    Забезпечити реалізацію пропозиції     Відповідальний виконавець    Відповідно до затвердженого плану 
9.    Оцінити фактично отриманий  ефект від реалізації ініціативної пропозиції протягом першого року, подати результати оцінки разом з документами, що обґрунтовують наявність ефекту та рекомендаціями щодо розміру фінансової винагороди, на розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради    Відповідальний виконавець, комісія з розгляду пропозицій    Протягом 2-х місяців після завершення першого року реалізації пропозиції
10.    Виплатити винагороду ініціатору пропозиції     Департамент економіки та розвитку    У термін, визначений рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради
ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

        Фінансування окремих заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету і виключно в межах бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік:

№ п/п    Напрями використання коштів    Загальний фонд, тис.грн.

        2012 р.    2013 р.    2014 р.    2015 р.    2016 р.
1.    Проведення фахової експертизи проектів    20    30    40    50    60
2.    Фінансова винагорода ініціатору проекту (у розмірі 20% ефекту від реалізації проекту за перший рік)    -    100    110    120    130
3.    Видатки на організаційне забезпечення роботи комісії (реклама, поліграфічна продукція тощо)    10    20    30    40    50
    Разом    30    150    180    210    240
Всього    810

Для реалізації Програми визначити головним розпорядником коштів міського бюджету департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (КФК 250404). 
До фінансування заходів програми також можуть бути залучені і інші джерела, відповідно до чинного законодавства.
Розмір і джерела фінансування заходів по реалізації ініціативних  пропозицій розглядаються при затвердженні виконавчим комітетом Черкаської міської ради планів їх реалізації та виносяться на розгляд Черкаської міської ради, і можуть здійснюватись за рахунок коштів  міського бюджету, підприємств та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Паспорт програми визначає суму коштів, необхідних для виконання програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності,  а також результативні показники,  на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми.
Паспорт програми затверджується  в термін, визначений Бюджетним кодексом України, після затвердження бюджету міста на відповідний період. 


КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Головний розпорядник коштів у процесі виконання програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідної програми у межах визначених бюджетних призначень. 
Головний розпорядник коштів в межах своїх повноважень здійснює оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. 
Результати оцінки ефективності бюджетних програм, зокрема висновки органів, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.
Контроль за виконанням Програми здійснюють Черкаська міська рада, виконавчий комітет Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради.


ОЧІКУВАНИЙ КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

      Очікуваним результатом реалізації Програми є покращення якості надання муніципальних послуг, оптимізація витрат громади на надання цих послуг. В свою чергу, створення сприятливих об'єктивних передумов для подальшого розвитку ініціатив, повинно забезпечити прискорення структурної перебудови не лише адміністративної системи,  а й економіки міста, створенню конкурентоспроможного середовища, поповнення місцевого бюджету, вирішення питання зайнятості, поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату у місті.
  
№ п/п    Очікувані показники    Одиниця виміру    2012 рік    2013 р.    2014 р.    2015 р.    2016 р.
1    Затрати    тис.грн.    30    150    180    210    240
1.1    Проведення фахової експертизи проектів    тис.грн.     20    30    40    50    60
1.2.    Фінансова винагорода ініціатору проекту    тис.грн.    -    100    110    120    130
1.3.    Видатки на організаційне забезпечення роботи комісії (реклама, поліграфічна продукція тощо)    тис.грн.    10    20    30    40    50
    Продукти                        
2.1    Кількість розглянутих пропозицій  у рік    одиниць    8-10    8-10    10-12    12-14    14-16
2.2.    Кількість послуг, наданих незалежними експертами    одиниць    4    4    4    4    4
2.3.    Кількість  реалізованих ініціатив    одиниць    2    3    4    5    7
    Ефективність                        
3.1    Збільшення кількості пропозицій щодо впровадження новацій у сфері муніципальних послуг у порівнянні з попереднім роком    %    -    1,2    2    2,2    3До проекту рішення Черкаської міської ради «Про затвердження програми стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних послуг у м. Черкаси на 2012-2016 роки»

                                             Пояснювальна записка 

З метою підвищення якості надання муніципальних  послуг, зменшення витрат міського бюджету, підвищення рівня конкурентоспроможності міста, на розгляд Черкаської  міської ради пропонується програма стимулювання  впровадження новацій у сфері муніципальних послуг у м. Черкаси на 2012-2016 роки.
Основним завданням програми є пошук, стимулювання генерування та забезпечення  реалізації ідей і проектів - ініціативних пропозицій, що дадуть змогу оптимізувати структуру та процеси управління, мінімізувати дублювання функцій, максимально спростити документообіг, підвищити стандарти якості життя, надання послуг та розвитку систем життєзабезпечення міста тощо. 
Ініціативна пропозиція може бути визнана ефективною, якщо найкращого результату при наданні муніципальних послуг досягнуто за умов нижчого рівня витрат (фінансових, трудових, матеріальних), ніж той, що мав місце до впровадження пропозиції, або якщо її реалізація забезпечила збільшення доходів, надходжень до бюджетів підприємств, установ понад рівень росту, який має місце у зв’язку з іншими, не пов’язаними з внесеною пропозицією факторами.
Програмою передбачається забезпечення фінансового стимулювання творчої активності у розмірі до 20% від ефекту, отриманого від реалізації проекту протягом першого року впровадження. З метою мінімізації ризиків пропонується здійснювати оцінювання ініціативної пропозиції за 4-бальною шкалою за такими критеріями:
-    реалізація пропозиції призводить до збільшення надходжень та доходів міського бюджету (понад рівень росту, який має місце у зв’язку з іншими не пов’язаними факторами);
- реалізація пропозиції призводить до зниження витрат міського бюджету;
- реалізація пропозиції не потребує додаткового фінансування на реалізацію;
-  термін реалізації пропозиції менший року.
За відповідність ініціативної пропозиції кожному критерію зараховувати по 1,0 балу, що гарантує ініціатору виплату фінансової винагороди у наступних розмірах:
4 балів -  20 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
3 бали -   15 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
2 бали -   10 %  від фінансового ефекту від реалізації пропозиції;
1 бал   -    5 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції.
Якщо фінансовий ефект від реалізації пропозиції протягом першого року перевищує 100 тис.гривень - ініціатору виплачується фінансова винагорода у розмірі 20 % від фінансового ефекту від реалізації пропозиції, отриманого протягом першого року впровадження.


Директор департаменту
економіки  та  розвитку                                       І.І.Удод

вик.Богодаєва Л.В.

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.