Трансформація України є неминучою.

11 февраля 2014, 09:12
0
165
Трансформація України є неминучою.

Чим пізніше вона почнеться, тим радикальніших і жорсткіших форм набиратиме. Тому для всіх буде краще, якщо розпочати її вчасно.

За  основу написання була використана стаття Ігора Каганця Тотальна війна.

СТРУКТУРА СУЧАСНИХ ВІЙН

Якщо головним простором війн минулих століть була земля, а у 20 столітті велике значення мали вода і повітря, то бойовий простір сучасних і майбутніх війн - це передусім ноосфера, розум людини і плоди її інтелектуальної діяльності. Якщо давати узагальнююче визначення, то війна - це рішучі дії, спрямовані на зміну поведінки супротивника у потрібному напрямку. Людство знає величезну різноманітність способів бойових дій, проте всіх їх можна звести до семи основних видів. Стисло розглянемо їх у порядку збільшення ефективності.

1. Силове протистояння. Найпримітивнішою формою зміни поведінки людини, групи людей чи народів було і є силове протистояння за допомогою кам'яних сокир, мечів, списів, вогнепальної зброї, літаків, ракет, лазерів тощо. Спосіб доволі дорогий і ризикований, оскільки на будь-яку дію завжди знайдеться ще сильніша протидія, скажімо, у вигляді тероризму.

2. Економічна війна. Це значно ефективніший і водночас безпечніший спосіб змінити поведінку супротивника. Що не кажіть, а голод є потужним інструментом керування. Це зброя другого рівня ефективності. Прикладом її застосування є економічні санкції, "антидемпінгові розслідування", нееквівалентний товарний обмін, валютні експансії тощо.

3. Прихований геноцид. Економічне середовище може змінитися і супротивник має шанс вийти з-під економічного контролю. Для того, щоб корінним чином, назавжди підірвати його здатність до опору, застосовується зброя третього рівня ефективності - генетична. Йдеться про цілеспрямоване руйнування генофонду шляхом наркотичного, алкогольного, тютюнового геноциду, широкого застосування штучних харчових добавок, штучних і генетично модифікованих продуктів, цілеспрямованої зміни культури харчування. Ефективність цього виду зброї криється в її непомітності і дешевизні, більше того - на тютюновому, алкогольному і наркотичному бізнесі заробляються величезні гроші.

Розглянуті три види зброї змінюють поведінку противника, впливаючи передусім на фізичну сторону його існування. Наступні чотири види спрямовані на руйнування ментальності і всього способу життя.

4. Організаційна війна. На найпростішому рівні вона здійснюється шляхом імплантації в національне тіло супротивника чужорідних або відверто ворожих для нього організаційних форм усіляких до непритаманної народові системи управління. Модель, яка передбачає персональну відповідальність керівників за плоди свого управління, замінена системою горизонтального розподілу влад з повною безвідповідальністю і безкарністю. З погляду законів менеджменту нинішня система державної організації є проявом безумства, оскільки розділити можна роботу і права, але відповідальність не ділиться в принципі. Безвідповідальність та корумпованість, створюють сприятливі умови для прихованої агресії з боку сконсолідованої і цілеспрямованої сили (іншої держави, ТНК, тоталітарної секти), яка не переймається псевдодемократичними ілюзіями.

5. Інформаційна війна. Під терміном "інформаційна війна" здебільшого розуміють масоване просування вигідної інформації і замовчування невигідної, а також тенденційну інтерпретацію поточних подій. Нинішнє пресування свідомості українців ідеями меншовартості, страху і безперспективності нагадує пропагандистську кампанію з метою зниження вартості підприємства перед його дешевою приватизацію.

6. Хронологічна війна. Ще потужнішим впливом володіє зброя шостого рівня ефективності. Її об'єктом є не інтерпретація поточних подій, а інтерпретація характеру цивілізаційних процесів. Прикладом застосування цього виду зброї є закидання в масову свідомість деструктивних вигадок про те, що "слов'яни" означає "раби", що трипільці були семітами, що Україна - це "окраїна", яка завжди була прохідним двором, що наша історія - це трагедія ворожнечі та взаємознищення українців, що наша наука і духовність - це постійні запозичування якщо не із Заходу, то зі Сходу, що писемність нам приніс грек Кирило і так далі. Хронологічна зброя дозволяє тримати людину в покорі шляхом переконання її в тому, що її батьки, діди і прадіди завжди були рабами, тож їй не лишається нічого іншого, як змиритися і самій все життя бути рабом.

7. Духовна війна. Сьомим - фундаментальним, найвищим рівнем ефективності володіє духовна зброя. Її могутність полягає у спотвореному висвітленні не поточних подій чи історичних процесів, а у накиданні збочених життєвих цінностей, у викривленні уявлень про саму природу видимого і невидимого світу, про добро і зло, життя і смерть.

Розвиток людства і еволюція методів боротьби держав за ресурси супроводжується перенесенням головних зусиль в напрямку застосування організаційної, інформаційної, хронологічної та духовної зброї.

НАЦІЯ ЯК БІОСОЦІАЛЬНИЙ ОРГАНІЗМ

Описана вище структура сучасних війн виявлена на основі аналізу об'єктивної реальності. Природно виникає питання про причини існування цих 7 рівнів бойових дій. Відповідь захована в самій природі націй, які є біосоціальними організмами, що структурно і функціонально подібні до окремих людських істот.

Справді, погляньмо на людину. Стрижнем її особистості є уявлення про саму себе, Бога і навколишній світ. Ворожа атака на цей духовно-світоглядний стрижень є ударом у саму серцевину особистості, у її вольовий центр. Тому людині в першу чергу треба захистити саме цей, найвищий рівень своєї життєдіяльності, який і є об'єктом духовної війни.

Об'єктом хронологічної війни є індивідуальна і родова пам'ять. Вражаючи її, ворог рубає під корінь життєву енергетику, яка живиться силою рідної землі та пам'яттю предків. Чим глибшою є пам'ять людини про свої корені, тим більше поколінь предків стоїть за її спиною і разом з нею торує шлях у майбутнє.

Ефективність поточної поведінки людини визначається її поінформованістю про навколишню реальність. Інформаційна зброя спрямована на Ефективність поточної поведінки людини визначається її поінформованістю про навколишню реальність. Інформаційна зброя спрямована на спотворення уявлень людини про те, що навколо неї відбувається. Жертва інформаційної війни нагадує біоробота, який слухняно виконує чужі команди і вже неспроможний відрізняти друзів від ворогів.

Ще один спосіб ослабити людину - це зламати її природний спосіб життя, зруйнувати перевірені часом традиції самоорганізації. Нав'язування людині чужих для неї моделей організації життя здійснюється в рамках організаційної війни.

Наступні три рівні ведення бойових дій вражають безпосередньо людське тіло. Прихований геноцид можна порівняти зі спробами отруїти людину неякісною їжею або отруйними добавками. Економічна війна спрямована на те, щоб зруйнувати господарство людини і закабалити її економічно. А силова війна - це фізичний тиск на людину задля спричинення їй смерті чи каліцтва.

Таким чином, нація як колективна істота має 7 рівнів життєдіяльності. Відповідно, кожний з цих рівнів може стати об'єктом ворожої атаки. У сучасний війнах за планетарні ресурси - енергоносії, воду, родючі землі, чисте повітря - бойові дії розгортаються на всіх 7 рівнях, тому сучасні війни є тотальними (від лат. totus - весь, цілий).

ТОТАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для перемоги у тотальних війнах Збройні сили повинні забезпечити тотальний захист, що передбачає здатність до ефективної відсічі ворогу на всіх 7 рівнях життєдіяльності. Очевидно, що Збройні сили України абсолютно непридатні для цієї справи. Мало того, що вони створені на основі архаїчних уявлень про війну - вони не придатні навіть для ведення війни 1-го рівня.

Щоправда, головна причина цього захована в сутності нинішньої української держави, елементом якої є Збройні сили. Ні для кого вже не секрет, що ця "держава" є відчуженою від українського народу, який їй потрібен лише як джерело грошей на її утримання. Для визискування цього народу вона активно розбудовує ГПУ, МВС, ДПА, митні, міграційні та інші служби. Одна з найбільших армій в світі, яка залишилася Україні у спадок від союзу була не придатна для виконання цієї функції, тому "держава" взяла курс на її поступове зкорочення.

Таким чином, існує гостра суперечність між необхідністю захисту українського народу на всіх 7 рівнях ведення сучасних війн - і принциповою непридатністю нинішніх Збройних сил для здійснення такого захисту. Хтось може запитати, а чи для здійснення війни на економічному, генетичному та інших вищих рівнях не призначений державний апарат? Питання риторичне, адже цей апарат пристосований не для війни з сильними суперниками, а для обдирання власних беззахисних громадян. Погодьтесь, що ментальність воїна, здатного до відповідальних, вольових і саможертовних дій, корінним чином відрізняється від колективної ментальності нинішнього українського чиновництва.

Якщо народ не має структури тотального захисту, то таку структуру треба створити. Оскільки нація - це державно структурований етнос, то народження нової держави фактично означатиме реорганізацію нинішнього населення України і перетворення його в нову українську націю.

ГІРЧИЧНЕ ЗЕРНО

Якщо мислити технологічно, то державу треба виростити як нову живу істоту - від маленького зерна до могутнього світового дерева. Технологія вирощування держави органічно випливає з 7-рівневої структури нації як біосоціального організму.

Все починається з духовного імпульсу, з виникнення в невеликої кількості українців особливого світовідчуття, яке наповнює їхні душі силою Святого Духа, надає їм безстрашності, бачення шляху і впевненості в перемозі. Якщо говорити відверто, то це стан єднання людини з Богом, який в євангельській символіці називається Царством Божим. Воно починається з маленького "гірчичного зерна", проте у ньому захована найбільша сила у Всесвіті, яка пересуває гори і творить галактики. Народження цього євангельського зерна означатиме перемогу в духовній війні.

Ця найбільша перемога досягається не кількістю, а якістю, адже для її здобуття не потрібно великої армії - достатньо невеликої групи людей, які спроможуться поєднати в одне ціле Хліб (раціональне знання), Вино (натхнення Святого Духа) і Віру (вищий прояв волі).

Сила церкви полягає у надійному зв'язку з джерелом сили - Богом, а технологія його встановлення називається релігією (від ре-ліго - "відновлення зв'язку"). Повноцінна релігія - це завжди поєднання віри, науки і мистецтва: без такого поєднання маємо лише обездуховлену науку, релігійний фанатизм і збочене мистецтво. Завдяки релігії церква знаходить вірні рішення, доносить їх до народу і наснажує його волею для їх втілення.

Наступний крок формування нової нації - відновлення родової пам'яті, осягнення власної історії, пізнання закономірностей розвитку українського геосоціального організму, залучення до боротьби тисяч поколінь наших предків. Це буде перемога у війні 6-го рівня.

Вона створить надійні підстави для наступальної інформаційної війни, створення системи генерування і поширення інформації про поточний стан речей, формування в українців адекватного уявлення про навколишню реальність, повернення їм здатності дивитися на світ власними очима і жити власним розумом.

І лише після перемоги в інформаційній війні стане можливим впровадження "Української моделі" державного управління. Це передбачає перевірений тисячоліттями вертикальний розподіл влади на основі балансу сфер Мудрості і Дії - Церкви і законодавчої, виконавчої, судової гілок влади.

P.S. Саме такі моделі створені в більшості провідних країн світу і в наших сусідів: Польщі, Турції, частково в Росії. Нажаль, в Україні, як і в Росії ті, хто 70 років боровся з церквою досі мають великий вплив на політичні процеси і усілякими способами (федералізація, розкол) намагаються загальмувати зміни і законсервeвати уламки радянської командно-адміністративної вертикалі. Ці люди хочуть відгородити від європи не лише Україну, а й Росію, яка до 1917 мала гарні стосунки з багатьма європейським країнами.

Потрібно враховувати те що Україна є поліетнічою багатоконфесійною державою, що зумовлює проведення виваженої політики в релігійній сфері. Саме цим для забезпечення такої політики обумовлена необхідність переходу до парламентсько-президентської моделі управління. Нерозуміння і ігнорування цієї проблеми стало однією з причин нинішньої кризи. Чим пізніше розпочнеться перехід до такої моделі управління, тим радикальніших і жорсткіших форм набиратиме протистояння. В умовах глобалізації та інтенсифікації науково-технічного процесу самостійно Україна не зможе забезпечити ефективний захист у цих війнах. Доказами: є розвал економіки, стрімке зниження рівння житя і скорочення кількості населення країни.

Влада має обиратися прозоро, справедливо, всенародно, що робить її виразником народної волі і надає його владі максимальної легітимності. Потрібно припиняти закулісні переговори, торги, спроби усунути людей з діалогу, спроби створити коаліції політичних банкрутів і спроби обмежитися дебатами політичних лідерів (вони нічого не дадуть, а їх словесні перепалки можуть лише загострити конфлікт). 

Керівництво країни має власним майном, свободою і життям відповідати за стан і поведінку людей з керованої ними вертикалі влади. Інколи для відновлення цієї справедливості і початку реформ необхідні протести і вплив світової спільноти, яка змусить відмовитися від безмежної влади і допоможе вибудувати ефективну модель управління. 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.