І на прокуратуру буває проруха*

10 февраля 2014, 13:31
Владелец страницы
0
407
І на прокуратуру буває проруха*

…можливо варто уваги майже всіх великих суб’єктів господарської діяльності - АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВА,- Вадим Хабібуллін

І на прокуратуру буває проруха*

 

 

…можливо варто уваги майже всіх великих суб’єктів господарської діяльності - АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВА,- Вадим Хабібуллін

 

 

Стало відомо про наявну ПОСТАНОВУ ПРОКУРАТУРИ міста Києва від 16.01.2014 року №10 «Про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів».

 

Не будемо зараз зачіпати питання реформування і перетворення прокуратури в проєвропейську державну інституцію і позбавлення її таких необґрунтованих КАРАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ для громадян, вітчизняного бізнесу та вільного підприємництва, але наперед варто бути відвертим і подякувати – бо поки є така прокуратура із такими повноваженнями – адвокатура України «без роботи» не залишиться.

 

У вказаній Постанові Прокуратури зазначено серед інших ПІДСТАВ наступне: … !!! РОЗГЛЯНУВШИ І ПРОАНАЛІЗУВАВШИ ІНФОРМАЦІЮ ГО «ОБ'ЄДНАННЯ «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА» !!! щодо порушення екологічного законодавства України автотранспортними підприємствами м. Києва в частині утилізації, збирання упаковки з під небезпечних хімічних речовин, а саме: відходів від автомобільних мастил, ламп з вмістом ртуті, використаних акумуляторів, автомобільних шин та різноманітних лаків і фарб … постановлено провести перевірку майже всіх великих суб’єктів господарської діяльності - АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВА.

 

Серед іншого, вбачаючи «можливість» оскарження для захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарської діяльності - АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВА попередньо з'ясувалось наступне.

 

Вказана вище Постанова Прокуратури прийнято НА ПІДСТАВІ інформації ГО «ОБ'ЄДНАННЯ «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА».

 

З відкритих джерел стало відомо, що в Єдиному державному реєстрі серед інших обов’язкових відомостей зазначено: «статус відомостей про юридичну особу ГО «ОБ'ЄДНАННЯ «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА» - ВІДОМОСТІ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНО.

 

Тобто, порушено в тому числі Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

 

Таким чином, вказана вище Постанова Прокуратури, яке можливо зачіпає права та охоронювані інтереси суб’єктів господарської діяльності - АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЄВА прийнята НА ПІДСТАВІ інформації юридичної особи ГО «ОБ'ЄДНАННЯ «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА» ВІДОМОСТІ по якій навіть НЕ ПІДТВЕРДЖЕНО в ЄДРПОУ.

 

Вказане надає підстави вважати про можливу відсутність взагалі такої юридичної особи і відповідну можливу протиправність чи скоріш ПОМИЛКОВІСТЬ винесення Постанови Прокуратури, що може надати шанс вказаним заінтересованим особам при оскарженні чи «вирішенні свого особистого питання», що іноді трапляється і є вагомим аргументом задля стримування «нагляду».

 

Крім того, у разі виявлення бажання «оскаржувати» - варто згадати, що згідно із ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам; додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

 

Частиною 2 вказаної статті Закону передбачено, що перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора.

 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», перевірки органами прокуратури проводяться за ПИСЬМОВИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, а також за власною ініціативою прокурора.

 

Так, зазначеними нормами не передбачено обмежень щодо звернень, проведення певних дій перед проведенням перевірки, направлення повідомлень чи витребовування інформації.

 

Вищезазначені норми, НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЧІТКИХ КРИТЕРІЇВ, за якими можна зробити висновок ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАВА прокурора ПРИЗНАЧИТИ ПЕРЕВІРКУ. При цьому, можливість дійти висновків про її доцільність віднесено до ДИСКРЕЦІЙНИХ повноважень прокурора.

 

А отже, як випливає зі змісту Рекомендації № R (80) 2 Комітету Міністрів державам-членам стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень від 11 березня 1980 року (надалі - також «Рекомендація R (80)2»), під ДИСКРЕЦІЙНИМ повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати З ПЕВНОЮ СВОБОДОЮ РОЗСУДУ - тобто, коли такий орган МОЖЕ ОБИРАТИ З КІЛЬКОХ ЮРИДИЧНО ДОПУСТИМИХ РІШЕНЬ ТЕ, ЯКЕ ВІН ВВАЖАЄ НАЙКРАЩИМ ЗА ДАНИХ ОБСТАВИН. (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді заступників міністрів.).

 

Таким чином, викладене також ПІДТВЕРДЖУЄ про ПОМИЛКОВІСТЬ прийнятого рішення на підставі інформації ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НАВІТЬ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ В РЕЄСТРІ !!!

 

Крім того, наприклад, адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ на відповідність закріпленим частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям, не втручається у ДИСКРЕЦІЮ (вільний розсуд) суб'єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, А В ГАРАНТУВАННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПРАВА, інакше було б порушено принцип розподілу влади.

 

Принцип розподілу влади заперечує надання адміністративному суду адміністративно-дискреційних повноважень – але ЄДИНИМ КРИТЕРІЄМ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ Є ПРАВО.

 

Тому ЗАВДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЗАВЖДИ Є КОНТРОЛЬ ЛЕГАЛЬНОСТІ. Перевірка доцільності переступає компетенцію адміністративного суду і виходить за межі завдання адміністративного судочинства.

 

Отже, під ДИСКРЕЦІЙНИМ повноваженням розуміють таке повноваження, яке надає певний ступінь свободи адміністративному органу при прийнятті рішення, тобто, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган має можливість САМОСТІЙНО (НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД) ВИБРАТИ ОДИН З КІЛЬКОХ ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ.

 

В даному випадку орган (СУБ'ЄКТ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ) ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА можливо ВИБРАВ ПОМИЛКОВИЙ ВАРІАНТ вказаного вище потенційно оскаржуваного Рішення, що ПІДТВЕРДЖУЄ ПОМИЛКОВІСТЬ прийнятого рішення на підставі інформацію ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НАВІТЬ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ В РЕЄСТРІ.

 

ВИКЛАДЕНЕ МОЖЕ ПІДТВЕРДЖУВАТИ, ЩО ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА ПРИЙНЯЛА ВКАЗАНЕ ВИЩЕ ПОТЕНЦІЙНО ОСКАРЖУВАНЕ РІШЕННЯ - СПІРНУ ПОСТАНОВУ ЗА НАЯВНОСТІ НЕНАЛЕЖНОЇ ПІДСТАВИ - НА ПІДСТАВІ ІНФОРМАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НАВІТЬ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ В РЕЄСТРІ.

 

 

ЗАХИЩАЙТЕ СВОЇ ПРАВА

 

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

Голова Київської обласної колегії адвокатів

 

____________________________________

 

* И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА. А вот вам исконно русское народное выражение, очень схожее по смыслу с предыдущим. «Прорухой» в некоторых местах нашей страны называют всякий ПРОМАХ, ОШИБКУ, и эти слова говорят о том же: даже у САМОГО ОПЫТНОГО И УМЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА могут быть НЕДОСМОТРЫ или ПРОМАХИ. Значит, снова «и на солнце есть пятна».

Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.