Пізнай світогляд академіка Івана Михайловича Дзюби

12 июня 2011, 11:55
Інженер електрозв'язку, громадський діяч
0
599

"Зменшення домінування російської культури в Україні має йти не шляхом..."

       "Зменшення домінування російської культури в Україні має йти не шляхом витіснення чи заборон, а шляхом зростання потенціалу української національної культури та дедалі ширшо-  го засвоєння явищ інших культур Європи і світу. Головне в тому, щоб не втративши нічого із здобутків російської культури, усунути її денаціолізуючий вплив".                                Запропонована вам цитата взята із книги видатного українського літератора, громадського та державного діяча академіка І.Дзюби- "Україна у пошуках нової ідентичності", вид. "Україна" 2006 р. Зверніться до ц. бібліотеки вашого міста, де знайдете цей том, із серії "Бібліотека Шевченківського Комітету" Можливо, там же ви знайдете також тритомник І.Дзюби "З криниці літ", вид. "КМА" 2006 р.Звичайно,в бібліотеках є також рання робота І.Дзюби -"Інтернаціоналізм чи русифікація?".         Проте продовжу цитування з книги "Україна у пошуках..." - на мовно-культурологічну проблематику:                                      "Треба зрозуміти, що для мільйонів громадян України,і не тільки на Донеччині, російська мова є не "мовою сусідньої держави",а мовою, в якій вони виростали і живуть...В той же час бажано, щоб вони не сприймали українське слово як загрозу своїй російськомовності".                                                                        "Немає досліджень феномену "російськомовного населення", а також такого явища, яке можна назвати "вимушеною російсько мовністю".Мільйони українців під тиском обставин користують ся в суспільному,а часто й у приватному житті російською, але рідною вважають українську"                                     "...мовокористування не було і не буде справою патріотизму- а справою життєвої необхідності, доцільності.Отже корінь питан ня -в обставинах, які змушують людей користуватися тою, чи ін шою мовою.Тобто...треба змінювати обставини".                       Не менш актуальною в суспільному житті є політико-етнічна проблематика.Бачення та аргументація І.Дзюби -в цитатах:        "В незалежній Україні з її широким спектром регіонально-полі тичних та регіонально-культурних відмінностей,релігійною неоднорідністю, неоднозначним ставленням населення до багатьох подій минулого та до сучасних політичних оцінок і орієнтацій, практичною двомовністю та багатьма іншими особ ливостями -спроби зробити український націоналізм держав ною ідеологією спричинилися б лише до глибоких розколів сус пільства за національною,територіальною та світоглядною ознаками".                                                                                        "В той же час поняття національної ідеї безмежно ширші за націоналізм, чи іншу догматичну ідеологію...можливо, сьогодні відбувається формування нової якості української нації -на прин ципі державності,а не етнічності.Консолідуючою ідеєю в цьо му процесі стає ідея України як вітчизни всіх громадян,які пов'я зали свою долю з українською землею,ідеї єдності".                    "...оптимальний варіант,це культивування ідентитету політичного громадянства як широкої рамки для різних етніч них і культурних груп.Тобто утворення модерної української політичної нації навколо етнокультурної домінанти корінного етносу".                                                                                           Як коментар до останніх тез І.Дзюби доречно навести приклад країн Францію та Іспанію,де ідея порозуміння ефективно спра цювала.Та найбільш яскравим прикладом є успішна держава з політичною нацією -США.Як відомо,при укладанні конституції США був використаний принцип компромісів.Безумовно,що цей фактор а також одна державна мова стали визначальними в успішному торуванні молодої нації і держави.Тут є добрий приклад для наслідування!                                                    Використані  джерела:                                                                      1.Дзюба І.М."Україна у пошуках нової ідентичності"Київ,2006 р. 2.Конституція США.                                                          Запишись до клубу прихильників ак.І.Дзюби! Мета клубу: попу ляризація суспільно-політичних поглядів І.Д. Формування гро мадської думкит та прискорення державотворчих процесів в Україні.                                                                              Олександр Змієвський м.Бердянськ Е:Syltaberd@ukr.net               
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.