Українська політика і синдром посттравматичного стресу.

24 декабря 2012, 13:35
0
319

Після посттравматичного стресу більшість з стереотипів поведінки, придатних лише для бойових дій, так глибоко укорінюються, що ще довго продовжують впливати на поведінку людини.

Останні років десять політичне протистояння в нашій країні було схожим на 
бойові дії, у які були втянуті майже всі, від політиків до виборців.
Виборчі перегони, а з ними конфлікти між політиками і їх прихильниками майже
не припинялись. І в тій чи іншій мірі синдроми посттравматичного стресу
проявляються у багатьох. Крім політики на пересічних українців великий вплив
 мали ті процеси, які відбувались в економіці, але це все пов’язано між собою.
Це не спроба когось образити, а спроба, використовуючи досвід психолога
 Бенджаміна Колодзіна, пояснити причини виникнення агресії, тривоги,
вибухових реакцій… І це проблема не лише України, схожі проблеми мають
багато країн.
Постараюсь знайти переклад книги українською і замінити текст.
Бенджамин Колодзин – американський врач-психолог с большим опытом 
практической работы. Он основатель и директор института Олимпия
благотварительного учреждения, оказывающего консультативную помощь
ветеранам войны во Вьетнаме, жертвам преступлений и другим лицам,
перенесшим травму.Половину своего гонорара за публикацию книги на русском языке автор
перечислил на счет центра Школа реабилитации Воинов-Афганцев в Зеленограде
                                                                     
   Как жить после психической травмы
  
Б. Колодзин
  
Перевод с английского Савельевой И.В.  
 Симптомы - которые в комплексе выглядят как психическое отклонение -  на
самом деле не что иное, как  глубоко  укоренившиеся  способы  поведения,
связанные с экстремальными событиями в прошлом. При ПТС наблюдаются
следующие клинические симптомы.
   1. Немотивированная бдительность. Человек пристально следит за  всем,
что происходит вокруг, словно ему постоянно угрожает опасность.

(Політики обпікшись на молоці, дмухають на воду. Пильно слідкують за
регламентом і взагалі за кожним кроком один одного, як у прямому, так і
в переносному значенні В схожих ситуаціях після виборів в 2004 були депутати ПР.)
   2. Взрывная реакция.  При  малейшей  неожиданности  человек  делает 
стремительные движения.

(В перші дні роботи ВР представник ПР сказав:
"Здається домовились між
керівниками фракцій, а зайшли всі депутати в зал і невідомо з якої причини,
 починаються конфлікти".
Реакція на виступ депутата від ПР російською мовою. Це реакція не лише на
закон про мову. Це реакція на те, як він приймався і на коментарі про, те
хто кого і як розвів. І не відомо що більше збурило людей, сам закон чи
все інше.
Неважко пояснити реакцію опозиції на двох депутатів, які відмовились
вступати до фракції "Батьківщина". Такої реакції не було на тих, хто
раніше виходив з фракції. Вона з'явилась після того, як депутати з опозиції,
навченні гірким досвідом, відчули наслідки їх дій на "власній шкірі". Коли
ті хто залишив фракцію, мовчки спостерігали як б'ють їх колишніх
однопартійців, які залишились в меншості. Ці двоє не вступили до фракції і
тому трактувати їх дії важче, а ті хто надумає залишити фракцію сильно ризикують.

 Можливо після того, політики з обох сторін почали ділии всіх на своїх і
 чужих. І діяти за принципами "Якщо ти не з нами - ти проти нас" і як
наслідок "Так не діставайся ж, ти нікому".)
   3. Притупленность эмоций. Бывает, что человек полностью или  частично 
утратил способность к эмоциональным проявлениям. Ему  трудно  устанавливать
близкие и дружеские связи с окружающими,  ему  недоступны  радость, любовь,
творческий подъем, игривость и спонтанность. Многие пациенты жалуются, что
со времени поразивших их тяжелых событий  им  стало  намного труднее
испытывать эти чувства.

 (Політики не бажають домовлятись через страх і недовіру.)
   4. Агрессивность. Стремление решать проблемы с помощью  грубой  силы. 
Хотя, как правило, это касается  физического  силового  воздействия,  но
встречается также психическая, эмоциональная и вербальная агрессивность.
Попросту говоря, человек склонен применять силовое давление на  окружающих
всякий раз, когда хочет добиться своего, даже если цель не  является
жизненно важной.

(Коментарі тут зайві, але я дещо прокоментую.
Деякі політики, яким дісталось
від одних депутатів в минулих бійках, в перші дні роботи парламенту
помстились іншим депутатам. Ці в свою чергу теж будуть шукати можливість
розпочати бійку і помститись. Це схоже на вірус.)
   5. Нарушения памяти и концентрации внимания. Человек испытывает трудности,
когда требуется сосредоточиться или что-то вспомнить, по  крайней мере,
такие трудности возникают при определенных обстоятельствах. В некоторые
моменты концентрация может быть великолепной, но стоит появиться какому-либо
стрессовому фактору, как человек уже не в  силах  сосредоточиться.
(Зниження продуктивності роботи парламенту на фоні цих бойових дій.)
 6. Депрессия. В состоянии посттравматического стресса депрессия достигает 
самых темных и беспросветных глубин человеческого отчаяния, когда кажется,
что все бессмысленно и бесполезно. Этому чувству депрессии  сопутствуют
нервное истощение, апатия и отрицательное отношение к жизни.

(Ці симптоми найяскравіше проявились, після бійок, серед депутатів з
опозиції  в раді минулого скликання.)
   7. Общая тревожность. Проявляется на физиологическом уровне (ломота в 
спине, спазмы желудка, головные боли), в психической  сфере  (постоянное
беспокойство и озабоченность, "параноидальные" явления - например,
необоснованная боязнь преследования), в эмоциональных переживаниях
(постоянное чувство страха, неуверенность в себе, комплекс вины).

(Коментарі тут зайві.)
   8. Приступы ярости. Не приливы  умеренного  гнева,  а  именно  взрывы 
ярости, по силе подобные извержению вулкана. Многие  пациенты  сообщают,
что такие приступы чаще возникают под действием  наркотических  веществ,
особенно алкоголя. Однако бывают и в отсутствие алкоголя или наркотиков,
так что было бы неверно считать опьянение главной причиной этих явлений.
(Регулярні конфлікти і бійки, як на виборах так і в парламенті.)

1.Что такое посттравматический стресс?
   Человек обращается к психотерапевту, когда испытывает внутренний дискомфорт, когда понимает, что какая-то часть его личности выходит из-под контроля. Пациент надеется, что врач поможет ему обрести покой, душевные силы, самообладание, внутреннюю гармонию или хотя бы уменьшит его страдания. Нарушение внутреннего равновесия - вот причина, которая заставляет прибегать к какой-либо психологической помощи, будь то консультация по проблемам брака и семьи, обучение методам саморегуляции и т.д. Короче говоря, пациент идет к психотерапевту, чтобы тот помог ему измениться к лучшему.
   Говоря о психотерапевтической помощи ветеранам вьетнамской войны, вначале рассмотрим, с какими жалобами они обращаются к врачу. Для большинства ветеранов характерны одни и те же нарушения внутреннего равновесия. Этот особый комплекс психологических проблем получил медицинское название синдром посттравматического стресса или сокращенно СПТС. Именно о нем я и буду говорить на протяжении всей этой книги. Однако, мне этот термин не нравится, поскольку слово синдром предполагает болезненные отклонения, в то как особенности поведения, продиктованные посттравматическим стрессом, не всегда можно рассматривать как болезнь.  

   По этой причине я буду отбрасывать первую букву С и говорить не о синдроме, а о самом явлении посттравматического стресса. Такое изменение терминологии вовсе не подразумевает, что посттравматический стресс никак не отражается на здоровье: как раз напротив. Я только потому отклоняюсь от принятой среди медиков терминологии, что хочу привлечь ваше внимание к личности человека, пережившего тяжелое душевное потрясение, а не просто к болезненным симптомам.

    Человек умеет приспосабливаться к различным обстоятельствам; с изменением нашей жизни меняемся и мы сами. Происходящие в нас перемены помогают выжить, в какие бы условия мы ни попали. У людей, живущих высоко в горах, увеличивается объем легких, что дает им возможность получать достаточно кислорода из разреженного горного воздуха. В теле каждого человека вырабатываются особые защитные механизмы, чтобы противостоять воздействию микробов, проникающих внутрь нас с водой, пищей и воздухом.

   Поскольку вьетнамские ветераны оказались в исключительных, по современным американским меркам условиях, им для выживая в этих условиях потребовались такие навыки и способы поведения, которые нельзя считать нормальными и общепринятыми в мирной жизни. Многие из этих стереотипов поведения, пригодных только для боевой обстановки, так глубоко пустили корни, что продолжают сказываться уже много лет.

    По каким же признакам можно распознать присутствие посттравматического стресса? Если мы говорим, что тот или иной человек "болен" посттравматическим стрессом, - что именно мы подразумеваем? Прежде всего то, что этот человек пережил травмирующее событие, т.е. испытал нечто ужасное, что не часто случается с людьми. По определению психиатров, травмирующим называют событие, выходящее за пределы нормального человеческого опыта".

   Война в Юго-Восточной Азии, в ходе которой было взорвано больше боеприпасов, чем всеми воюющими сторонами во Второй мировой войне, породила более чем достаточно травмирующих переживаний. Происходившие там события просто не укладывались в голове, не имели ничего общего с нормальной человеческой жизнью.

   Но посттравматический стресс - это не только наличие травмирующего события в прошлом. Такое событие - только часть общей картины, внешнее обстоятельство, которое сыграло свою роль в болезненном процессе.

   Травмирующие события случались с людьми во все времена. Но вьетнамские ветераны занимают особое место, поскольку на их долю выпала слишком большая доза нечеловеческих переживаний. Ужасы той войны оказывали воздействие не только своей интенсивностью, но и частой повторяемостью: травмы следовали одна за другой, так что у человека не было времени прийти в себя.

   Другая сторона посттравматического стресса относится к внутреннему миру личности и связана с реакцией человека на пережитые события. Все мы реагируем по-разному: трагическое происшествие может нанести тяжелую травму одному и почти не затронет психику другого. Очень важно также, в какой момент происходит событие: один и тот же человек в разное время может реагировать по-разному.

   Итак, говоря о посттравматическом стрессе, мы имеем в виду, что человек пережил одно или несколько травмирующих событий, которые глубоко затронули его психику. Эти события так резко отличаются от всего предыдущего опыта или причиняли настолько сильные страдания, что человек ответил на них бурной отрицательной реакцией. Нормальная психика в такой ситуации естественно стремится смягчить дискомфорт: человек, переживший подобную реакцию, коренным образом меняет свое отношение к окружающему миру, чтобы жить стало хоть немного легче.

   Чтобы убедиться, насколько это естественно и насколько важно для душевного комфорта, обратимся еще раз к психиатрическому определению: врачи считают, что событие, которое обладает всеми признаками травмирующего, окажет свое действие практически на любого человека. А это значит, что потеря душевного равновесия, бурные психические проявления в этом случае совершенно нормальны.

   Если травма была сравнительно небольшой, то повышенная тревожность и другие симптомы стресса постепенно пройдут в течение нескольких часов, дней или недель.  Если же травма была сильной или травмирующие события повторялись многократно, болезненная реакция может сохраниться на многие годы. Например, у современных боевых ветеранов гул низколетящего вертолета или звук, напоминающий взрыв, может вызвать острую стрессовую реакцию, как на войне. В то же время человек стремиться думать, чувствовать и действовать так, чтобы избежать тяжелых воспоминаний.

   Подобно тому, как мы приобретаем иммунитет к определенной болезни, наша психика вырабатывает особый механизм для защиты от болезненных переживаний. Например, человек, переживший трагическую потерю близких, в дальнейшем подсознательно избегает устанавливать с кем-либо тесный эмоциональный контакт. Если человеку кажется, что в критической ситуации он повел себя безответственно, ему впоследствии будет трудно брать на себя ответственность за кого-то или за что-то.

   Боевые рефлексы не казались чем-то необычным, пока человек находился в районе военных действий. Но возвращаясь домой, попадал в такую среду, где подобные рефлексы производили, по меньшей мере, странное впечатление. Тысячу раз, прямо и косвенно, множеством различных способов человеку указывали, что пора прекратить вести себя как на войне. Но никто так и не объяснил ветерану, каким образом это сделать.

   Для тех немногих ветеранов, кому повезло, дом стал местом, где их ждала любовь, где они чувствовали себя в безопасности и могли спокойно осмыслить пережитое, обсудить его с близкими. Такая атмосфера позволяет проанализировать свои ощущения, а затем внутренне принять свой опыт и примириться с прошлым, чтобы двигаться по жизни дальше.

    К сожалению, такой счастливый сценарий не характерен для большинства вернувшихся с войны. По рассказам многих ветеранов, возвращение домой было не менее, а то и более тяжелым, чем военные переживания: не с кем было поговорить по душам, нигде не чувствовалось полной безопасности, и легче было подавлять в эмоции, чем позволить им вырваться наружу, с рис- ком потерять контроль. В такой ситуации психическое напряжение долгое время не находит себе выхода.

    Когда у человека нет возможности разрядить внутреннее напряжение, его тело и психика находят способ как-то примениться к этому напряжению. В этом, в принципе, и состоит механизм посттравматического стресса. Его симптомы - которые в комплексе выглядят как психическое отклонение - на самом деле не что иное, как глубоко укоренившиеся способы поведения, связанные с экстремальными событиями в прошлом. При ПТС наблюдаются следующие клинические симптомы.


"Якщо ти не з нами - ти проти нас" і як наслідок "Так не діставайся ж, ти нікому". За такими принципами живуть не лише окремі політики, до таких принципів інколи зводиться зовнішня політика окремих країн і навіть союзів, а причини схожі.

Лише замість бійок економічні, інформаційні та інші війни, які погіршують добробут людей, а з ним і психічне здоровя громадян. Середнє зниження особистих прибутків на 10% призводить до збільшення смертності на 1% і до збільшення кількості самогубств на 3,7%. Це теж наслідки потужного стресу.
Але і одних і інших теж можливо зрозуміти, вони теж борються за ринки збуту, за ресурси з іншими центрами впливу. Тому гратись і чекати коли Україна визначиться ніхто не хоче, а після політики, якої дотримувався попередній президент з 2004 року, росіяни обпікшись на молоці, дмухають на воду і остерігаючись повтору. Вони не хочуть мати під боком непрогнозованого сусіда, тому тянуть в МС. Схожа ситуація з ЄС, в них МС союз асоціюється з СССР, якого вони побоювались і тому вони не хочуть приєднання України до МС, щоб бути подалі від його границь. Після розпаду СССР і в європі і в США перелякались можливих непрогнозованих дій з боку України і це ще один доказ цієї теорії.  Впливають на це і можливі економічні і політичні дивіденди через приєднання України до одного з союзів.

Це все схоже на запутаний клубок. На країну тиснуть ззовні, наші політики починають "сперечатись" про вектор зовнішньої співпраці, наші сусіди починають ще більше боятись і лише посилюють тиск. І якщо Україна не зможе проводити прогнозовану політику нічого не зміниться.

 Це лише уривок з книги Бенджаміна Колодзіна. Весь текст є на сайті
Народна бібліотека BIGLIB.COM.UA
Тим хто пережив стрес буде корисно ознайомитись з повним текстом книги.
Можливо тоді вони зрозуміють звідки в них з'являються такі реакції на певні
речі.

Читать   
http://biglib.com.ua/read.php?book_id=2326&dir=0012&f=12_28
Скачать http://biglib.com.ua/download.php?book_id=2326&dir=0012&f=12_28
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.