В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (2)

30 июля 2013, 11:22
0
819
В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (2)

В.Хабібуллін: (2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)


В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії…

…практичні поради написання процесуальних документів для використання у «співпраці» з органами досудового розслідування, прокурорами, слідчими суддями (Вадим Хабібуллін)(1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)

(2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)

(3) Скарга на недотримання розумних строків (ПРОЕКТ)

(4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови про закриття кримінального провадження (ПРОЕКТ)

(5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

(6) Ухвала Слідчого судді про повне задоволення скарги потерпілого та скасування постанови про закриття кримінального провадження …______________________________________________________________________________

(2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)

 

 

Україна, Київ, ______.______.2013, №____________________________________

 

 

 СЛІДЧОМУ СУДДІ МІСЦЕВОГО СУДУ

0000000000000 районний суд м. Києва

  
  
 СКАРГА

ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НЕВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ

ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ

ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ (ЄРДР)

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАЯВИ ЧИ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  
  
 - згідно п. 2. ст. 306 КПК/2012 — скарги розглядаються НЕ ПІЗНІШЕ СІМДЕСЯТИ ДВОХ ГОДИН з моменту надходження скарги.
  
  
ВІД:Громадянин України
  
 Прокуратура міста Києва
  
 Прокуратура 00000000 району м. Києва
  
 - згідно п.2. ст.305 КПК/2012 — слідчий чи прокурор МОЖУТЬ САМОСТІЙНО СКАСУВАТИ РІШЕННЯ, передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 частини першої статті 303 Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які оскаржуються, що тягне за собою закриття провадження за скаргою.
  

 

 

Високошановний Слідчий Суддя, Ваша честь!

 

Мною, згідно норм Кримінального процесуального кодексу України (надалі – КПК/2012) подано заяву (повідомлення) про МОЖЛИВО вчинене кримінальне правопорушення, з відповідною попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення.

 

Згідно норм КПК/2012: — п.1 ст. 214 КПК/2012 — Початок досудового розслідування: Слідчий, прокурор НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення … ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування; — п.4. ст. 214 КПК/2012 — Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ; — п.5 ст. 214 КПК/2012 — у Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється НОМЕР кримінального провадження; — п.1 ст. 215 КПК/2012 — Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства.

 

00000000 отримано простою поштою напевно помилковий лист Прокуратури від 000000 (додається) ПРО ВІДМОВУ У ВНЕСЕННІ, не пізніше 24 годин відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вказівкою «у разі виявлення достатніх підстав внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування».

 

У порядку ст. 303 (гл. 26) КПК/2012 – МОЖЕ БУТИ ОСКАРЖЕНО (1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає У НЕВНЕСЕННІ ВІДОМОСТЕЙ про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, …, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ вчинити у визначений цим Кодексом строк…;

 

Враховуючи наведене, на підставі Кримінального процесуального кодексу України, а також беручи до уваги те, що відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди,-

 

ПРОШУ:

 

(1) За результатами розгляду цієї скарги постановити ухвалу, згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України про зобов’язання вчинити певну дію – про зобов’язання розглянути заяву (повідомлення) про МОЖЛИВО вчинене кримінальне правопорушення, з відповідною попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення та ВНЕСТИ ВІДПОВІДНІ ВІДОМОСТІ до Єдиного реєстру досудових розслідувань та РОЗПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ.

 

(2) Задля оперативності – ПРОШУ РОЗГЛЯНУТИ ЦЮ СКАРГУ У ВІДСУТНІСТЬ СКАРЖНИКА.

 

 

ДОДАТОК: на __________ арк. прошито (скріплено) та пронумеровано.

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ ЗА УВАГУ ТА РЕАГУВАННЯ

ЗГІДНО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

 

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І СПОДІВАННЯМ НА СПРАВЕДЛИВИЙ,

НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ТА ОБ’ЄКТИВНИЙ І ЗАКОННИЙ РОЗГЛЯД,

 

ПОТЕРПІЛИЙ …

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.