В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (1)

30 июля 2013, 11:25
0
357
В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (1)

В.Хабібуллін: (1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)


В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії…

…практичні поради написання процесуальних документів для використання у «співпраці» з органами досудового розслідування, прокурорами, слідчими суддями (Вадим Хабібуллін)(1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)

(2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)

(3) Скарга на недотримання розумних строків (ПРОЕКТ)

(4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови про закриття кримінального провадження (ПРОЕКТ)

(5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

(6) Ухвала Слідчого судді про повне задоволення скарги потерпілого та скасування постанови про закриття кримінального провадження …
_________________________________________________________________________________________

(1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)

 

 

  
Україна, Київ, _______ / _______ 2013

 

 

№_________________

 
ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 
 
 
 ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)

ПРО ВЧИНЕНЕ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

згідно Кримінального

процесуального кодексу України

(надалі за текстом – КПК/2012)

  
  
  
Відносно Особи,

в діях якої можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення:

ПОСАДОВІ (СЛУЖБОВІ) ОСОБИ

00000000000000000000000

 

(надалі за текстом — Особа, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення)

  
  
Попередня правова кваліфікація

згідно відповідних статей

Кримінального кодексу України:

ПРО ВЧИНЕНЕ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

попередня правова кваліфікація

кримінального правопорушення

згідно відповідних статей

Кримінального кодексу України:

  
Стаття …Стаття …. …, — карається
  
  
ВІД:Громадянина України …
  
- заява (повідомлення)

про кримінальне правопорушення

Є ПРАВДИВИМ

І ВІДПОВІДАЄ ВИКЛАДЕНОМУ:

Особа, яка подає заяву про кримінальне правопорушення ПІД РОЗПИС ПОПЕРЕДЖАЄТЬСЯ про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення… ПОВІДОМЛЯЮ, що заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення Є ПРАВДИВИМИ І ВІДПОВІДАЮТЬ ВИКЛАДЕНОМУ та у разі необхідності та на підтвердження викладеного вище готовий додатково надати безвідкладно копії будь-яких недостатніх або необхідних документів у разі їх наявності.
  
- процесуальні права та обов’язки:- про процесуальні права та обов’язки

згідно КПК/2012 — ПОВІДОМЛЕНИЙ

 

 

Високошановний керівник органу досудового розслідування!

 

Згідно Кримінального процесуального кодексу України (надалі – КПК/2012):

 

- п.1 ст. 214 КПК/2012 — Початок досудового розслідування: Слідчий, прокурор НЕВІДКЛАДНО, АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ 24 ГОДИН ПІСЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення … ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВНЕСТИ ВІДПОВІДНІ ВІДОМОСТІ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА РОЗПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ; — п.4. ст. 214 КПК/2012 — Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПРИЙНЯТИ ТА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТАКУ ЗАЯВУ ЧИ ПОВІДОМЛЕННЯ. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ; — п.5 ст. 214 КПК/2012 — у Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та ПРИСВОЮЄТЬСЯ НОМЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ; — п.1 ст. 215 КПК/2012 — Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства; — ст. 111 КПК/2012 — повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд ПОВІДОМЛЯЄ ПЕВНОГО УЧАСНИКА кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену дію; — ст. 37 КПК/2012 — Призначення та заміна прокурора. ПРОКУРОР, який здійснюватиме повноваження прокурора У КОНКРЕТНОМУ кримінальному провадженні, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ керівником відповідного органу прокуратури ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні З ЙОГО ПОЧАТКУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ та забезпечення НАЛЕЖНОГО ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ.

 

 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН,

ЩО МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ…

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

Враховуючи наведене, на підставі Конституції України, ст. ст. 214, 215, 216, 37, 111 Кримінального процесуального кодексу України (КПК/2012), ст. ст. Кримінального кодексу України, беручи до уваги те, що відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди,-

 

ПРОШУ:

 

(1) Прийняти та зареєструвати цю Заяву (повідомлення) про вчинене Особою, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення кримінальне правопорушення, ПРИСВОЇТИ НОМЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ та Досудове розслідування злочину здійснити у формі досудового слідства, вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи (осіб) яка його вчинила, а також виявити (з’ясувати) інших причетних до кримінального правопорушення осіб та ЗОБОВ’ЯЗАТИ НЕГАЙНО УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ.

 

(2) НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше 24 годин після подання цієї Заяви (повідомлення) про вчинене Особою, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення кримінальне правопорушення — ВНЕСТИ ВІДПОВІДНІ ВІДОМОСТІ до Єдиного реєстру досудових розслідувань та РОЗПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ.

 

(3) Про виконання п. (1), (2) цієї Заяви (повідомлення) про вчинене Особою, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення кримінального правопорушення, тобто про: прийняття, реєстрацію, внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате розслідування, присвоєння номеру кримінального провадження та/чи/або дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену іншу процесуальну дію, у порядку ст. 111 КПК/2012, а також згідно вимог ст. 37 КПК/2012 – про призначення прокурора (групи прокурорів), який здійснюватиме повноваження прокурора У КОНКРЕТНОМУ кримінальному провадженні, який ВИЗНАЧАЄТЬСЯ керівником відповідного органу прокуратури ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, здійснюватиме повноваження прокурора у кримінальному провадженні З ЙОГО ПОЧАТКУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ та забезпечення належного прокурорського нагляду – ПРОШУ ПОВІДОМИТИ на офіційну поштову адресу: 000000000000

 

 

Особа, яка подає заяву про кримінальне правопорушення ПІД РОЗПИС ПОПЕРЕДЖАЄТЬСЯ про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення… ПОВІДОМЛЯЮ, що заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення Є ПРАВДИВИМИ І ВІДПОВІДАЮТЬ ВИКЛАДЕНОМУ та у разі необхідності та на підтвердження викладеного вище готовий додатково надати безвідкладно копії будь-яких недостатніх або необхідних документів у разі їх наявності.

 

Про ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ згідно КПК/2012 — ПОВІДОМЛЕНИЙ.

 

 

При наявності можливості прошу Вас не зволікати і відреагувати якнайшвидше, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та прийняти рішення й вчинити дії та заходи, якими задовольнити або відмовити в задоволенні законних вимог щодо викладеного вище в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України /2012.

 

 

ДОДАТОК: на __________ арк. прошито та пронумеровано.

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ ЗА УВАГУ ТА РЕАГУВАННЯ

ЗГІДНО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

 

З ПОВАГОЮ І СПОДІВАННЯМ НА СПРАВЕДЛИВИЙ, НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ

ТА ОБ’ЄКТИВНИЙ І ЗАКОННИЙ РОЗГЛЯД,

 

ПОТЕРПІЛИЙ …

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.