В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (4)

30 июля 2013, 11:30
0
652
В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (4)

В.Хабібуллін: (4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови (ПРОЕКТ)


В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії…

…практичні поради написання процесуальних документів для використання у «співпраці» з органами досудового розслідування, прокурорами, слідчими суддями (Вадим Хабібуллін)(1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)

(2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)

(3) Скарга на недотримання розумних строків (ПРОЕКТ)

(4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови про закриття кримінального провадження (ПРОЕКТ)

(5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

(6) Ухвала Слідчого судді про повне задоволення скарги потерпілого та скасування постанови про закриття кримінального провадження …____________________________________________________________________________


(4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови про закриття кримінального провадження (ПРОЕКТ)

 

 

Україна, Київ, 00.00.2013

№ …

 
Кому: СЛІДЧИЙ СУДДЯ

Шевченківського районного суду Києва

(04655, Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-Б)
 
від ПОТЕРПІЛИЙ
 
 
 
СКАРГА

НА РІШЕННЯ, ДІЇ, БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ

ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
№000000000000000000000000000
 

 

 

Високошановний Слідчий Суддя, Ваша честь!

 

Згідно п.п.3 п.1 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України – рішення слідчого про ЗАКРИТТЯ кримінального провадження може бути оскаржене, а також може бути оскаржена БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.

 

Інститут ОСКАРЖЕННЯ є важливою гарантією захисту прав учасників кримінального процесу і відповідно до ст. 7 КПК є однією із засад кримінального провадження ( Кримінальний процесуального кодексу України, науково – практичний коментар, за загальною редакцією В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова, том 1, стор. 732, далі – Коментар КПК).

 

Крім того, Згідно ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України – Копія ПОСТАНОВИ слідчого про закриття кримінального провадження НАДСИЛАЄТЬСЯ заявнику, потерпілому, прокурору та може бути оскаржена.

 

Інститут оскарження є важливою гарантією захисту прав учасників кримінального процесу і відповідно до ст. 7 КПК є однією із засад кримінального провадження ( Кримінальний процесуального кодексу України, науково – практичний коментар, за загальною редакцією В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова, том 1, стор. 732, далі – Коментар КПК).

 

Вважаю, що Органом досудового розслідування ПОРУШЕНО ст. 110, ст. 111, ст. 112,  ст. 284 КПК та згідно Коментаря КПК – «… у випадках, коли слідчий чи прокурор взагалі НЕ ПОВІДОМИВ про винесену постанову певного учасника процесу, останній може звернутися до них з відповідним КЛОПОТАННЯМ або оскаржити це як бездіяльність» (Кримінальний процесуального кодексу України, науково – практичний коментар, за загальною редакцією В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова, том 1, стор. 735).

 

По суті…

 

 

00.00.2013 о 00:00 год. мною особисто отримано офіційний поштовий лист – Постанову про ЗАКРИТТЯ кримінального провадження від 00.00.2013.

 

Статтею 7 КПК України передбачені загальні засади кримінального провадження, однією з яких є ЗАКОННІСТЬ, сутність якої розкрита у ст. 9 КПК України.

 

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України – слідчий зобов’язаний ВСЕБІЧНО, ПОВНО І НЕУПЕРЕДЖЕНО ДОСЛІДИТИ ОБСТАВИНИ кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття ЗАКОННИХ І НЕУПЕРЕДЖЕНИХ процесуальних рішень.

 

Таким чином, ЗАКОННИМ процесуальне рішення може визнаватися лише у разі його відповідності вищевказаним вимогам.

 

Разом з тим, рішення слідчого про закриття вказаного вище кримінального провадження зазначеним вимогам НЕ ВІДПОВІДАЄ.

 

Слідчий помилково дійшов висновку про відсутність у діянні складу кримінального правопорушення на підставі НЕПОВНО ДОСЛІДЖЕНИХ ОБСТАВИН.

 

Зокрема, СКЛАД вказаного кримінального правопорушення УТВОРЮЮТЬ самовільні дії, правомірність яких оспорюється окремим громадянином, якщо такими діями заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

 

Виходячи з ДИСПОЗИЦІЇ вказаної статті, ДОКАЗУВАННЮ, крім іншого, підлягають наявність шкоди, підстави вважати її значною, причинний зв’язок між протиправними діями суб’єкта кримінального правопорушення та наслідками у вигляді значної шкоди.

 

Разом з тим, під час досудового розслідування НЕ ДОПИТАНО ПОТЕРПІЛОГО, не з’ясовано, у чому полягає шкода, кому дана шкода спричинена, її розмір.

 

Напевно в матеріалах кримінального провадження НЕМАЄ ЖОДНИХ ДОКАЗІВ, передбачених ст. 136 КПК України та відомостей про належне повідомлення потерпілого про виклик.

 

Постанова про закриття кримінального провадження ПІДЛЯГАЄ СКАСУВАННЮ також з підстави того, що є НЕ ОБҐРУНТОВАНОЮ.

 

Слідчий, зазначаючи про відсутність складу кримінального правопорушення, у той же час НЕ ВКАЗАВ, яка складова злочину з чотирьох загальновідомих відсутня.

 

З огляду на зазначене,  Постанова про закриття кримінального провадження є НЕЗАКОННОЮ, що має наслідком її СКАСУВАННЯ.

 

Враховуючи наведене вище, згідно Кримінального процесуального кодексу України, а також беручи до уваги те, що Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди,-

 

ПРОШУ:

 

(1) ЗАРЕЄСТРУВАТИ цю скаргу, присвоїти їй відповідний номер та ВИТРЕБУВАТИ в Органі досудового розслідування вказане вище кримінальне провадження (матеріали досудового розслідування за вказаним вище кримінальним провадженням) та РОЗГЛЯНУТИ ЇЇ ПО СУТІ та повідомити офіційно письмово рекомендованою поштою з повідомленням про вручення про результати із посиланням на відповідний номер, з можливістю відповідно до чинного законодавства відреагувати (оскаржити).

 

(2) Провести ретельну ПЕРЕВІРКУ ЗАКОННОСТІ, ОБҐРУНТОВАНОСТІ та ВІДПОВІДНОСТІ матеріалів досудового розслідування за вказаним вище кримінальним провадженням та вказаної вище Постанови – законності (ст. 9 КПК), загальним засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК) та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК), якими Кримінальний процесуальний кодекс України визначає: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також розумним строкам (ст. 28 КПК).

 

(3) За результатами розгляду цієї скарги — прийняти судове рішення у відповідній формі, яке має бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та відповідати вимогам, передбаченим статтями 369, 370, 371-374 КПК України.

 

(4) Визнати та припинити БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Органу досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

 

(5) Зобов’язати Орган досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ, передбачені КПК України.

 

(6) Скаргу потерпілого ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОВНІСТЮ та СКАСУВАТИ вказану вище постанову про закриття вказаного вище кримінального провадження як НЕЗАКОННУ ТА НЕОБҐРУНТОВАНУ та направити матеріали досудового розслідування за вказаним вище кримінальним провадженням для подальшого розслідування.

 

(7) Зобов’язати Орган досудового розслідування у разі підтвердження вчинення кримінального правопорушення — здійснити ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, у порядку, передбаченому ст. 276, 277, 278 Кримінального процесуального кодексу України та у разі виявлення, що вказане кримінальне правопорушення вчинене декількома особами, то повідомлення про підозру вручити кожній із них окремо.

 

(8) Враховуючи вимоги ст. 28 КПК України щодо розумності строків розгляду, а також те, що мета судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні може бути досягнута БЕЗ УЧАСТІ ПОТЕРПІЛОГО – ПРОШУ ВВАЖАТИ МОЖЛИВИМ РОЗГЛЯД СКАРГИ БЕЗ УЧАСТІ ПОТЕРПІЛОГО.

 

(9) ПОВІДОМИТИ письмово про результати розгляду цієї скарги на поштову адресу: …

 

 

ДОДАТОК: на __________ арк. згідно викладеного.

 

Наперед вдячний за увагу та реагування

згідно Кримінального процесуального кодексу України.

 

З повагою і сподіванням на справедливий,

неупереджений та об’єктивний і законний розгляд,

ПОТЕРПІЛИЙ …

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.