В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (5)

30 июля 2013, 11:32
0
384
В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії… (5)

В.Хабібуллін: (5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

В.Хабібуллін: Кримінальний процесуальний кодекс України в дії…

…практичні поради написання процесуальних документів для використання у «співпраці» з органами досудового розслідування, прокурорами, слідчими суддями (Вадим Хабібуллін)(1) Заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення згідно Кримінального процесуального кодексу України (ПРОЕКТ)

(2) Скарга щодо оскарження невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ПРОЕКТ)

(3) Скарга на недотримання розумних строків (ПРОЕКТ)

(4) Скарга на рішення, дії, бездіяльність органу досудового розслідування щодо ненадання постанови про закриття (бездіяльність) кримінального провадження / скасування постанови про закриття кримінального провадження (ПРОЕКТ)

(5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

(6) Ухвала Слідчого судді про повне задоволення скарги потерпілого та скасування постанови про закриття кримінального провадження …_________________________________________________________________________________________

(5) Щодо необґрунтованих та незаконних рішень слідчого та можливої дисциплінарної відповідальності (ПРОЕКТ)

 

 

 

Україна, Київ, 00.00.2013, № …

 

Кому: Начальнику

ГОЛОВНОГО СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ

 

Щодо досудового розслідування

щодо вчинених кримінальних правопорушень

службовими особами Фірма «…» (ТОВ, ЄДРПОУ …)

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ЄРДР № 00000000000000000000000

 

 

від ПОТЕРПІЛИЙ: …

 

 

Високошановний Начальнику!

 

 

ЩОДО НЕОБҐРУНТОВАНИХ ТА НЕЗАКОННИХ

РІШЕНЬ СЛІДЧОГО ТА МОЖЛИВОЇ

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 

Згідно Кримінального процесуального кодексу України мною особисто офіційно письмово було повідомлено Вас та направлено для приєднання до матеріалів кримінального провадження …

 

Згідно відповідного повідомлення – УХВАЛИ (додається) СЛІДЧОГО СУДДІ Шевченківського районного суду Києва від 00.00.2013 у справі №00000000 (Провадження №0000000) зазначено, що:

 

- …РІШЕННЯ СЛІДЧОГО ВІД 00.00.2013 ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГАМ КПК НЕ ВІДПОВІДАЄ, НЕПОВНО ДОСЛІДЖЕННІ ОБСТАВИНИ, Є НЕОБҐРУНТОВАНИМ ТА НЕЗАКОННИМ, А ТАКОЖ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ НАДАНО КРИТИЧНУ ОЦІНКУ…

 

При цьому, ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ винні особи, представники Фірма «…» (ТОВ, ЄДРПОУ 000) НЕ ПОНОВИЛИ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО, а й використовуючи можливі НЕОБҐРУНТОВАНІ РІШЕННЯ СЛІДЧОГО використовують їх в своїх цілях, здійснюючи нові порушення.

 

При цьому, на ПІДТВЕРДЖЕННЯ викладених попередніх фактів НАПРАВЛЯЮ у Вашу адресу для ПРИЄДНАННЯ до матеріалів вказаного вище кримінального провадження лист (додається) ….

 

Отже, згідно п. 4.4.19. Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2012 № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 за № 1769/22081, Офіційний вісник України від 12.11.2012 — 2012 р., № 84, стор. 100, стаття 3408, код акту 64053/2012) начальник Головного слідчого управління МВС України:

 

- … 4.4.19. ВИРІШУЄ відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС України, ПИТАННЯ про заохочення ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА НАКЛАДЕННЯ НА НИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ.

 

- … 4.1.13. ЗАПОБІГАЄ ФАКТАМ УТРУЧАННЯ В ПРОЦЕСУАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧИХ осіб, що не мають на те законних повноважень, а також залучення слідчих для охорони громадського порядку, проведення профілактичних операцій та інших заходів, не пов’язаних з безпосереднім досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. За кожним таким фактом ОРГАНІЗОВУЄ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЖИВАЄ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ ДО ВИННИХ СЛУЖБОВИХ ОСІБ.

 

- … 4.1.34. ПОРУШУЄ КЛОПОТАННЯ перед начальником ГУМВС, УМВС щодо заохочення особового складу або НАКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ та САМОСТІЙНО НАКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ та нормативно-правових актів МВС України.

 

- … 4.1.26. Щомісяця разом зі звітом про результати роботи слідчого відділу ПОДАЄ (за необхідності) до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС ПОДАННЯ про заохочення слідчих та НАКЛАДЕННЯ НА НИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ.

 

Враховуючи наведене вище, на підставі Конституції України та згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України, Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2012 № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 за № 1769/22081, Офіційний вісник України від 12.11.2012 — 2012 р., № 84, стор. 100, стаття 3408, код акту 64053/2012), а також беручи до уваги те, що відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди,-

 

ПРОШУ:

 

 

(1) Зареєструвати цю заяву (скаргу), присвоїти вхідний номер та витребувати ВКАЗАНЕ ВИЩЕ кримінальне провадження та провести РЕТЕЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ законності та обґрунтованості рішень слідчого з проведення досудового розслідування ВКАЗАНОГО ВИЩЕ кримінального провадження та РОЗГЛЯНУТИ ЇЇ ПО СУТІ та повідомити офіційно письмово рекомендованою поштою з повідомленням про вручення на поштову адресу: … про результати із посиланням на вихідний номер, з можливістю відповідно до чинного законодавства відреагувати (оскаржити).

 

(2) Провести ретельну ПЕРЕВІРКУ рішень слідчого з проведення досудового розслідування ВКАЗАНОГО ВИЩЕ кримінального провадження, ЗАКОННОСТІ, ОБҐРУНТОВАНОСТІ та ВІДПОВІДНОСТІ матеріалів досудового розслідування за вказаним вище кримінальним провадженням – законності (ст. 9 КПК), загальним засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК) та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК), якими Кримінальний процесуальний кодекс України ВИЗНАЧАЄ: (2.1.) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також РОЗУМНИМ СТРОКАМ (ст. 28 КПК).

 

(3) Вирішити відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС України, питання про накладення ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ.

 

(4) Організувати проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та вжити заходів ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ до винних.

 

(5) Порушити клопотання перед начальником ГУМВС, УМВС щодо накладення ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ та САМОСТІЙНО НАКЛАСТИ дисциплінарні стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ та нормативно-правових актів МВС України.

 

(6) Подати (за необхідності) до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС ПОДАННЯ про накладення ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ.

 

(7) Запобігти ФАКТАМ УТРУЧАННЯ В ПРОЦЕСУАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧИХ осіб, що не мають на те законних повноважень та ЗАБЕЗПЕЧИТИ уникнення будь-якого втручання та зобов’язати орган досудового розслідування прийняти до уваги, що при здійсненні своїх повноважень відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу 2012, прокурор (ст. 36) та слідчий (ст. 40) є самостійним у своїй процесуальній діяльності, ВТРУЧАННЯ в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

 

(8) У разі підтвердження вчинення КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – службовими особами Фірма «….» (ТОВ, ЄДРПОУ …) – ЗОБОВ’ЯЗАТИ орган досудового розслідування здійснити ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, у порядку, передбаченому ст. 276, 277, 278 Кримінального процесуального кодексу України та у разі виявлення, що вказане кримінальне правопорушення вчинене ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ, то ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ вручити кожній із них окремо.

 

(9) Зобов’язати винних осіб ПОНОВИТИ ПРАВА Потерпілого та у разі їх поновлення готовий розглянути питання про ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВ.

 

(10) Про розгляд цієї заяви (скарги) Потерпілого та прийняті рішення ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ офіційно письмово рекомендованою поштою з повідомленням про вручення на поштову адресу: …

 

 

ДОДАТОК: згідно викладеного на _____ арк.

 

 

Наперед вдячний за увагу та реагування

згідно Кримінального процесуального кодексу України.

 

З повагою і сподіванням на справедливий,

неупереджений та об’єктивний і законний розгляд,

 

ПОТЕРПІЛИЙ

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.