Федор Христенко: Для процветания Украины нужно максимально развивать политическо

18 березня 2020, 12:39
Власник сторінки
Эксперт, общественный деятель
0
23
Федор Христенко: Для процветания Украины нужно максимально развивать политическо
Фёдор Христенко

Федор Христенко: Для процветания Украины нужно максимально развивать политическое образование граждан. Каждый украинец должен быть неотъемлемой, самоанализирующей частью политико-государственных процессов

Федір Христенко: Для процвітання України потрібно максимально розвивати політичну освіту громадян. Кожен українець має бути невід’ємною, самоаналізуючою частинкою політично-державних процесів Бурхливі політичні процеси крайнього десятиліття існування нашої великої Незалежної України стали явним свідченням того, що ми як держава мало приділяємо уваги політичній освіті своїх громадян. І мова тут не про навчання політиків, чиновників та інших діячів, а про глобальний процес інформаційного ознайомлення та навчання всіх верств населення з метою їх розвитку самоаналізування політично-державних процесів. Думаю не помилюсь, як скажу, що наш народ що раз то більше стає жертвою маніпулювання зі сторони різних політичних сил. Вважаю, що це пов’язано перш за все із явно слабким, зі сторони держави, політичним розвитком своїх громадян. Дехто можливо думає, до чого тут загальнодержавний політичний розвиток людей, адже це ж депутати та різного роду чиновники мають займатись політичними процесами. Ця думка на всі 200% хибна, найперше згадайте Конституцію, там чітко пише: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Тому важливо, щоб кожен громадянин мав чітке уявлення про політичні процеси та був здатен їх до самостійного аналізу. Крайнім часом питанню політичної освіченості народу уваги практично не приділяється. Схиляюсь до думки, що це робиться ціленаправлено з метою перетворення українців у стан стада, яким в результаті набагато простіше управляти та маніпулювати. В такому випадку все що потрібно зробити корисливим маніпуляторам – це створити яскраву політичну фігуру-етикетку, яка зможе очолити це стадо. Для процвітання України потрібно максимально це змінити, а зробити це можна розвиваючи політичну освіту громадян. Сучасне життя вимагає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі та значення у житті суспільства і відповідальних дій згідно з власними переконаннями й цінностями. Україна надзвичайно потребує досконалої політичної освіти як потужного знаряддя політичної соціалізації, інтегрування особистості у політичну систему, зміцнення громадянського суспільства на фундаментальних засадах рівності, взаємної відповідальності й почуття власної гідності. Політична освіта – це практика систематичного поширення і засвоєння громадянами знань про їхні права, свободи та механізми їх здійснення, про шляхи розв’язання проблем суспільного життя, політичну систему й інститути публічного урядування, процедури їхнього функціонування і способи впливу на них, що має наслідком компетентну участь громадян у суспільному житті. Більшість напевне думає, що політична освіта здійснюється виключно навчальними закладами різних типів і спрямована переважно на молодь. Та це не так, адже вона наповнена ще усією різноманітністю суб’єктів - державними та громадськими організаціями, політичними партіями, засобами масової інформації, культурними та мистецькими об’єднаннями тощо, та спрямована на людей будь-якого віку. Мета політичної освіти полягає у підвищенні рівня політичної культури громадян України, коли люди добре розуміють головні ідеї й принципи демократії, здатні самостійно діяти для захисту власних прав та інтересів, інтересів своїх громад та держави в цілому. Політична освіта є джерелом формування політичної свідомості - політичних знань, переконань, поглядів, оцінок, установок та ідеалів. Теперішній стан українського суспільства, як ніколи, вимагає від кожної людини усвідомленого ставлення до політичних подій, які відбуваються в країні та світі, уміння дати правильну світоглядну оцінку, оволодіння практичними навичками участі в громадянському житті. Політичні знання сьогодні мають бути не просто атрибутом загальної ерудиції, але й об’єктивною необхідністю. Політична освіта має допомогати кожному українцеві здобути або удосконалити такі якості як: уміння критично переробляти політичну інформацію, уміння аналізувати та оцінювати політичні ситуації, уміння аргументовано та логічно дискутувати з політичних питань, терпиме ставлення до різних політичних поглядів та оцінок інших людей, повага до опонентів у політичних дискусіях тощо. На разі перші прояви політичної освіти як в Україні, так і закордоном закладуються ще зі школи через суспільну свідомість. Саме на шкільні роки припадає ключовий період формування громадянської культури, громадянських цінностей, самоусвідомлення особи. Здобуті в дитинстві знання істотно впливають на майбутні погляди і політичну поведінку особистості, а отже, і на функціонування політичної системи суспільства в цілому. Саме школа формує групових лідерів, які у майбутньому перетворюються на дорослих людей з активною громадянською позицією. Тому, держава просто зобов’язана зайнятись масштабним реформуванням системи освіти в цілому. А основною метою цих змін має бути колосальне приділення уваги на розвиток громадянина із чітко сформованими державними цінностями, такими як: індивідуалізм, приватна власність, ринок, конкуренція, свобода підприємницької діяльності, свобода і права людини, демократія, опозиція, правова держава та інші. Хочу зазначити, що зараз вчителі, викладачі, громадські діячі політичну освіту часто ототожнюють лише з патріотизмом. Та це не правильна позиція, адже вона перш за все має відповідати соціальним вимогам у демократичному суспільстві, вона має бути систематичною й фаховою, спиратися на наукову розробку принципових питань, на коректне визначення її змісту, виходячи з ідеального образу її мети та реального стану й проблем політичної культури громадян. Важливим фактором розвитку політичної освіти мають бути засоби масової інформації. Та нажаль, тут держава точно програє, адже українські медіа під виглядом свободи слова часто паплюжать державну ідеологію, чого немає практично в жодній іншій країні. В нас потрібні чіткі Законодавчі зміни, які б стояли на захисті державної ідеології. Будь-яка демократична держава не може допустити антидержавного, антиконституційного спрямування політичної освіти, яка може стати руйнівною політичною і духовною силою щодо держави і громадянина, а в нас, нажаль, ЗМІ не гребують нічим. Я не прихильник Закону обмеження свободи слова, та щодо паплюження державних цінностей та ідеологій потрібно ввести жорстке табу. Крім того, все ті ж медіа(якщо вони українські) заради розвитку держави потрібно зобов’язати стати невід’ємною частиною політичної освіти держави. Свобода слова – це перш за все, але ЗМІ діють на основі Конституції України, а політична освіта – це ж складова статті 17 «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу». Саме політична освіта є важливим чинником який сприяє дієздатності цієї статті. Держава має зобов’язати засоби масової інформації шляхом періодичної публікації відповідних матеріалів, випуску навчальних теле- і радіопередач проводити інформаційне політичне навчання громадян. Україна повинна інформувати населення про конституційний устрій держави, законодавчі регламентації політичного життя, особливості проведення виборчої кампанії у доступній формі, із залученням реального матеріалу та відомих державних і громадських діячів. Крім того, потужна роль у формуванні демократичної громадянськості має належати сімейному вихованню. Україні давно пора задуматись над формуванням масштабної кампанії з розвитку і реалізації доцільної і головне дієвої політичної освіти всього народу. Таким чином, ми зможемо уникнути частих помилок у виборі тих же державних лідерів, що до тепер не зробили яскравих позитивних змін. Політична освіта має бути важливою суспільною справою, адже її від успішності залежить стабільність політичної системи, доцільність рішень, що ухвалюються, ефективність громадських програм і урядового керівництва. Демократія – це не просто правління народу, а компетентна, зацікавлена і відповідальна участь людей і громад в ухваленні суспільних рішень та розв’язанні суспільних проблем. Тож давайте розвивати Україну разом, щоб нарешті вона стала великою і процвітаючою державою.
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости политики
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.