Чи боротимемо корупцію та чи розслідуватимуться ухилення від сплати податків?

15 апреля 2014, 10:27
0
299

…Чи зможе Україна розпочати боротьбу з корупцією? - ВІДКРИТИЙ ЛИСТ до МВС, СБУ, прокуратури, податкових і антикорупційних органів та органів досудового розслідування, інших…

 

Чи боротимемо корупцію та чи розслідуватимуться умисні ухилення від сплати податків?

 

 

 

…Чи зможе Україна розпочати боротьбу з корупцією? - ВІДКРИТИЙ ЛИСТ до МВС, СБУ, прокуратури, податкових і антикорупційних органів та органів досудового розслідування, інших…

 

 

 

МАЄМО ВИМАГАТИ НЕГАЙНОГО

ТА ВІДКРИТОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

НАЯВНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

ВІДНОСНО СЛУЖБОВИХ ОСІБ

фірма «тмм»

(…в тому числі – справи про умисне ухилення

від сплати податків на 26 млн. 984 тис. грн.…)

 

 

 

Високошановні та найповажніші колеги!

 

 

З відкритих публічних державних джерел стало відомо, про:

 

(1)   КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕНЯ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) – ВІДКРИТО (ЗАКРИТО), АЛЕ ПРИХОВУЄТЬСЯ І НЕ РОЗСЛІДУЄТЬСЯ за вчинення КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, по яких досудове слідство ще не закінчено (а закінчені чи закриті з метою УНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ - слід ретельно перевірити, оскаржити, тощо), а саме: Єдиний державний реєстр судових рішень, Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва (справа: пр. №1-кс/759/1726/13, ун.№759/16702/13-к, http://reyestr.court.gov.ua/Review/34488634) розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, встановив: Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua), завищуючи валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій, УМИСНО УХИЛИЛИСЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ на додану вартість на суму 22 млн. 036 тис. грн. та податку на прибуток на суму 4 млн. 947 тис. грн., а всього ПОДАТКІВ на загальну суму 26 млн. 984 тис. грн. (кримінальні провадження №32013110080000026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та №32013110080000087 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ОБ’ЄДНАНІ в одне провадження під єдиним реєстраційним номером №32013110080000026). ДАНІ СПРАВИ ПРИХОВУЮТЬСЯ І НЕ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ, МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ІНШІ СПРОБИ КОРУПЦІЙНОГО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ???

 

 

(2)   КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕНЯ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) – ВІДКРИТО (ЗАКРИТО), АЛЕ ПРИХОВУЄТЬСЯ І НЕ РОЗСЛІДУЄТЬСЯ ряд ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) за вчинення КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, по яких досудове слідство ще не закінчено (а закінчені чи закриті з метою УНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ - слід ретельно перевірити, оскаржити, тощо), а саме ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: №42012110080000017, №42012110000000049, №42012110000000250, №42013110070000186, №12013110100005157, №12013110010003884, та інші наявні. ДАНІ СПРАВИ ПРИХОВУЮТЬСЯ І НЕ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ, МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ІНШІ СПРОБИ КОРУПЦІЙНОГО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИЇ ПРОВАДЖЕНЬ???

 

 

Статтею 7 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) України передбачені загальні засади КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua), однією з яких є ЗАКОННІСТЬ, сутність якої розкрита у ст. 9 КПК.

 

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК – слідчі зобов’язані ВСЕБІЧНО, ПОВНО І НЕУПЕРЕДЖЕНО ДОСЛІДИТИ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua), надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття ЗАКОННИХ І НЕУПЕРЕДЖЕНИХ процесуальних рішень.

 

Таким чином, ЗАКОННИМ процесуальне рішення щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) може визнаватися лише у разі його ВІДПОВІДНОСТІ вищевказаним вимогам.

 

Слідчі як правило ПОМИЛКОВО ЧИ КОРУПЦІЙНО доходять до висновку про відсутність у діяннях СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ на підставі НЕПОВНО ДОСЛІДЖЕНИХ ОБСТАВИН. Зокрема, СКЛАД кримінального правопорушення УТВОРЮЮТЬ самовільні дії, правомірність яких ОСПОРЮЄТЬСЯ ОКРЕМИМ ГРОМАДЯНИНОМ.

 

Виходячи з ДИСПОЗИЦІЇ відповідної статті  КПК, ДОКАЗУВАННЮ, крім іншого, підлягають наявність ШКОДИ, підстави вважати її значною, причинний зв'язок між протиправними діями СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ - службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) та наслідками у вигляді значної шкоди.

 

Разом з тим, під час досудового розслідування щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua), «як правило» не допитуються потерпілі, не з’ясовано, у чому полягає шкода, кому дана шкода спричинена, її розмір, тощо.

 

Напевно в матеріалах КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) немає жодних доказів, передбачених ст. 136 КПК України та відомостей, наприклад, про належне повідомлення потерпілих про виклик.

 

Слідчі, «як правило» - напевно зазначаючи про відсутність СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, у той же час НЕ ВКАЗУЮТЬ, яка складова злочину з ЧОТИРЬОХ загальновідомих відсутня. З огляду на зазначене, як правило, Постанови про закриття кримінального провадження вбачаються НЕЗАКОННИМИ, що має наслідком їх СКАСУВАННЯ.

 

При цьому, з урахуванням того, що відповідно до Конституції України усі МАЮТЬ ПРАВО направляти індивідуальні чи колективні письмові ЗВЕРНЕННЯ або особисто ЗВЕРТАТИСЯ до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і ДАТИ ОБҐРУНТОВАНУ ВІДПОВІДЬ у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен МАЄ ПРАВО будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а З МЕТОЮ ЇХ ПЕРЕВІРКИ УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ЦЕ ЗАКОНОМ ІНШИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

Враховуючи наведене,- ПРОШУ:

 

 

(!) Провести ретельну ПЕРЕВІРКУ ЗАКОННОСТІ, ОБҐРУНТОВАНОСТІ та ВІДПОВІДНОСТІ матеріалів ВСІХ досудових розслідувань за наявними КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОВАДЖЕННЯМИ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) та згідно КПК – законності (ст. 9 КПК), загальним засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК) та завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК), якими КПК визначає:

 

-           захист ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА та ДЕРЖАВИ від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, а також забезпечення швидкого, повного та НЕУПЕРЕДЖЕНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ і судового розгляду з тим, щоб кожний, ХТО ВЧИНИВ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, ЖОДЕН НЕВИНУВАТИЙ НЕ БУВ ОБВИНУВАЧЕНИЙ або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована НАЛЕЖНА ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА, а також розумним строкам (ст. 28 КПК).

 

(!) Згідно п.п.3 п.1 ст. 303 КПК – рішення можуть бути оскаржені, а також може бути оскаржена БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ чи скоріш КОРУПЦІЙНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ. Інститут оскарження є важливою гарантією ЗАХИСТУ ПРАВ учасників кримінального процесу і відповідно до ст. 7 КПК є однією із засад кримінального провадження.

 

(!) За результатами розгляду – можливо прийняти рішення у відповідній формі, яке має бути ЗАКОННИМ, ОБҐРУНТОВАНИМ І ВМОТИВОВАНИМ та відповідати вимогам, передбаченим статтями 369, 370, 371-374 КПК України, а саме:

 

(1)   Визнати та припинити БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ  чи КОРУПЦІЙНУ БЕЗЗДІЯЛЬНІСТЬ Органів досудового розслідування у наявних кримінальних провадженнях щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua).

 

(2)   Зобов’язати Орган досудового розслідування у наявних кримінальних провадженнях ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ, передбачені КПК України щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua).

 

(3)   Вирішити питання за наявністю підстав про ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ із врахуванням вимог КПК, якими передбачено, що СЛУЖБОВІ ОСОБИ, винні в недотриманні РОЗУМНИХ СТРОКІВ при розгляді КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) можуть бути притягнуті до ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, встановленої законом.

 

(4)   Зобов’язати Орган досудового розслідування у разі підтвердження вчинення КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ - здійснити ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua), у порядку, передбаченому ст. 276, 277, 278 Кримінального процесуального кодексу України та у разі виявлення, що наявні кримінальні правопорушення вчинені декількома особами, то повідомлення про підозру вручити кожній - щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua).

 

(5)   Витребувати наявні КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua) та провести РЕТЕЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ законності та обґрунтованості рішень слідчих з проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

 

(6)   Вирішити відповідно до законодавства, в тому числі відомчих нормативно-правових актів - питання про НАКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ, організувати проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та вжити заходів ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ до винних, порушити клопотання щодо накладення дисциплінарних стягнень та самостійно накласти дисциплінарні стягнення, тощо.

 

(7)   Запобігти фактам КОРУПЦІЇ та ВТРУЧАННЯ в процесуальну діяльність слідчих особами, що не мають на те законних повноважень та ЗАБЕЗПЕЧИТИ УНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ будь-якого втручання та зобов’язати органи досудового розслідування прийняти до уваги, що при здійсненні своїх повноважень відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу 2012, прокурор (ст. 36) та слідчий (ст. 40) - Є САМОСТІЙНИМИ у своїй процесуальній діяльності, ВТРУЧАННЯ в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

 

(8)   При наявності можливості маємо ВИМАГАТИ НЕ ЗВОЛІКАТИ і відреагувати якнайшвидше, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та прийняти рішення й вчинити дії та заходи, якими ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗАКОННІ ВИМОГИ щодо викладеного вище в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України щодо наявних (відсутніх) КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ - щодо службових осіб фірма «тмм» (код ЄДРПОУ 14073675, Київ, вул. Чаадаєва, 2Б, www.tmm.ua).

 

 

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І СПОДІВАННЯМ

НА ЗАКОННІСТЬ, ОБҐРУНТОВАНІСТЬ

І НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ,

 

 

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

 

 

Голова Київської обласної колегії адвокатів

Голова Громадської ради

при Державній виконавчій службі України

Голова Нової солідарної України

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости Киева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.