Відкритість та публічність у боротьбі з тендерною корупцією

9 апреля 2014, 19:16
0
41

надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію про те, чи є ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код 14073675, www.TMM.ua, 03146, Київ, вул. Чаадаєва, 2-Б), учасником будь-яких подібних ТЕНДЕРІВ (ЗАКУПІВЕЛЬ)


 

Україна, Київ, 09.04.2014, № ТММ/ТЕНДЕРИ

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

- на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

- відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ

 

Кому: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ВКАЗАНОЇ ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ

(направляється офіційно електронною поштою та/або поштою)

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України Хабібуллін В.М.

Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с №411-В

Електронна адреса: mail@khabibullin.kiev.ua

 

 

Щодо надання (надіслання)

достовірної, точної та повної інформації про те, чи є

ТОВ ФІРМА «Т.М.М.»

(код 14073675, www.TMM.ua, 03146, Київ, вул. Чаадаєва, 2-Б),

із врахуванням викладеного, учасником будь-яких

подібних ТЕНДЕРІВ (ЗАКУПІВЕЛЬ), тощо

задля вирішення питання про наявність (відсутність) підстав

до оскарження корупційних діянь, відкриття кримінальних проваджень,

визнання протиправним та скасування й повернення всього

до Державного бюджету України

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Відповідно до Роз'яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні - Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, але зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) - цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону - усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону - Розпорядники інформації ЗОБОВ'ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ... та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: - ненадання відповіді на запит; - ненадання інформації на запит; - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; - не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; - надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; - несвоєчасне надання інформації; - необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; - нездійснення реєстрації документів; - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

По суті…

 

Дивлячись на складності в економіці України, проблеми з виконанням бюджету і розрахунків з Державним казначейством з місцевими бюджетами – влада вирішила побудувати шикарне приміщення за 1,1 млрд. гривень. А тому, до Окружного адміністративного суду м. Києва ПОДАНО ПОЗОВ (справа №826/2450/14, http://reyestr.court.gov.ua/Review/37630571) у справі про визнання протиправними дій відповідача - Вищого господарського суду України та ФІРМИ "Т.М.М." щодо ТЕНДЕРУ (укладення угоди) з будівництва офісу вартістю 1,1 млрд. грн.

 

Підставою були також інші відкриті та публічні публікації: «Вищий суд замовив будівництво офісу за мільярд» (http://www.epravda.com.ua/news/2013/10/11/398409/, http://censor.net.ua/news/256150/vlast_reshila_postroit_sudyam_roskoshnyyi_ofis_v_tsentre_kieva_za_11_mlrd_podryad_otdali_firme_s_problemnymi). Перед цим ТЕНДЕРОМ стало відомо про СКЛАДНИЙ ФІНАНСОВИЙ СТАН ФІРМИ "Т.М.М.". Компанія намагається реструктуризувати свої борги перед банками.

 

На сьогодні, з ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ДЕРЖАВНИХ ДЖЕРЕЛ (Єдиний державний реєстр судових рішень) СТАЛО ВІДОМО, що:

 

(1)             слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва (справа: пр. №1-кс/759/1726/13, ун. №759/16702/13-к, http://reyestr.court.gov.ua/Review/34488634) розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, ВСТАНОВИВ: Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код 14073675), в 2010 році, завищуючи валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій, УМИСНО УХИЛИЛИСЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ на додану вартість на суму 22 млн. 036 тис. грн. та податку на прибуток на суму 4 млн. 947 тис. грн., а ВСЬОГО ПОДАТКІВ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 26 млн. 984 тис. грн. (кримінальні провадження №32013110080000026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та №32013110080000087 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ОБ’ЄДНАНІ в одне провадження під єдиним реєстраційним номером №32013110080000026)

 

(2)             Господарський суд  міста Києва (Справа №46/236, http://reyestr.court.gov.ua/Review/27841042) ВСТАНОВИВ: що матеріалами справи підтверджується, що станом на 10.10.2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «Т.М.М.» має ЗАБОРГОВАНІСТЬ по кредитам у розмірі 852620857,59 грн. та 159292470,40 Євро. Суд відзначає, що обставинами, які ускладнюють виконання рішення, є також великий обсяг ЗАБОРГОВАНОСТІ у ТОВ «ФІРМА «Т.М.М.» по заробітній платі перед працівниками товариства.

 

(3)             Господарський суд  міста Києва (Справа №910/16252/13, http://reyestr.court.gov.ua/Review/37404793) ВСТАНОВИВ: Як вбачається з клопотання б/н від 03.02.2014 ФІРМИ "Т.М.М." - Товариства з обмеженою відповідальністю "Про відстрочку виконання рішення суду", БОРЖНИК обґрунтовує підстави для надання відстрочки НЕНАЛЕЖНИМ МАЙНОВИМ СТАНОМ. Крім того, відповідач ФІРМА "Т.М.М." вказує на ТЯЖКЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ БОРЖНИКА, що унеможливлює виконання судового рішення протягом короткого строку. ФІРМА "Т.М.М." - товариство з обмеженою відповідальністю зазначає, що в умовах економічної кризи припинилося кредитування банками фізичних та юридичних осіб, УПАВ РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ, у зв'язку з чим ЗМЕНШИЛИСЯ ПРИБУТКИ ФІРМИ, що не дає фінансової можливості проводити розрахунки з постачальниками товарів, робіт, послуг. Крім того, відповідач зазначає, що ФІРМА "Т.М.М." - Товариство з обмеженою відповідальністю МАЄ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ перед іншими суб'єктами господарської діяльності, що підтверджується судовими рішеннями. Заявник наголошує на тому, що не відмовляється від виконання своїх зобов'язань перед позивачем, проте звертається з проханням відстрочити їх виконання для УНИКНЕННЯ НАСЛІДКІВ ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДАЧА ФІРМИ "Т.М.М." БАНКРУТОМ.

(4)             Та ІНШІ відкриті та публічні відомості, які можуть впливати на даний запит, в тому числі наявні КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ щодо службових осіб ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код 14073675, www.TMM.ua, 03146, Київ, вул. Чаадаєва, 2-Б): Єдиний реєстр досудових розслідувань №42012110080000017, №42012110000000049, №42012110000000250 та інші.

 

 

Враховуючи наведене, на підставі Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Роз'яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»,-

 

 

ПРОШУ:

 

 

(1)             надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію про те, чи є ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код 14073675, www.TMM.ua, 03146, Київ, вул. Чаадаєва, 2-Б), із врахуванням викладеного вище, учасником будь-яких подібних ТЕНДЕРІВ (ЗАКУПІВЕЛЬ), тощо задля вирішення питання про наявність (відсутність) підстав до оскарження корупційних діянь, відкриття кримінальних проваджень, визнання протиправним та скасування й повернення всього до Державного бюджету України.

 

 

(2)             прийняти до уваги, що Розпорядник інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ ЗАПИТУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

 

(3)             Надати офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ на: mail@khabibullin.kiev.ua а також на офіційну пошту: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт, Хабібулліну В.М.

 

 

Наперед вдячний. З великою повагою і вдячністю

Вам та Вашим шановним співробітникам

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН


 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости Киева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.