Нарахування зарплати в органах місцевого самоврядування після підвищення

23 травня 2018, 11:23
Власник сторінки
Эксперт по финансовым вопросам
0
1268
Нарахування зарплати в органах місцевого самоврядування після підвищення

Як розрахувати зарплату у травні 2018 р., суму оплати найближчих щорічних відпусток, інші середні виплати

Зміни в законодавстві

 

Постановою Кабміну від 10.05.2018 № 363 (далі – Постанова № 363) шляхом внесення змін до тексту  та додатків до Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268):

по-перше, з 18.05.2018  підвищено посадові оклади за посадами керівних працівників і спеціалістів:

- апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад (додаток 48

- апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад (додаток 49)

- апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів (додаток 50)

- департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад (додаток 51)

- апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та  їх виконавчих комітетів (додаток 52)

- управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (додаток 53)

- апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад) (додаток 54)

по-друге, з 18.05.2018 підвищено посадові оклади службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування, органів прокуратури (додаток 55)

по-третє, до тексту Постанови № 268 внесено норми щодо величини відсотків надбавки за вислугу років службовцям апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, аналогічні тим, що передбачені  Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим Постановою КМУ від 20.12.1993  № 1049. При встановлені таких надбавок користування нормами вказаного Положення є обов’язковим.

 

Визначення зарплати за травень

 

Враховуючи зміни, про які йшлося у першому розділі консультації, заробітну плату вказаних вище працівників у травні 2018 р. слід рахувати таким чином:  за  перші 11 робочих днів (далі – р. д.) травня цього року виходячи з окладів,  встановлених минулорічною Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353, за останні 9 р. д. – окладів, встановлених Постановою № 393.

Розглянемо, які обчислення слід зробити на прикладі розрахунку зарплати головного спеціаліста управління соціального захисту районної у місті ради.

Вихідні дані.

1. Розміри окладів наведені у Таблиці 1 у кінці консультації (в ній наведено оклади  і інших працівників вказаної організації).

2. Головному спеціалісту присвоєно 13 ранг, що відповідає сьомій категорії посадової особи органу місцевого самоврядування, розмір доплати 55 грн. Підстава - Додаток 57 до Постанови № 268, ст. ст. 14, 15 Закону від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493).

3. Надбавка за вислугу років встановлена у розмірі 15% (стаж 6 років) – підстава пп. 4 п. 3 Постанови № 268.

4. Надбавка за особливий характер роботи (згідно із Постановою КМУ від 16.09.2015  № 732) встановлена в розмірі 50 % окладу. 

5. надбавка за високі досягнення у праці встановлена  у розмірі 30%. Підстава - пп. «в» п. 2 Постанови № 268.

6. Індексація виходячи з базового місяця травень 2017 р. 10,7 % або 188,53 грн

7. Премія – 25% окладу - згідно із Положенням про преміювання, прийнятому в управлінні

8. Норма робочого часу за травень 2018 р. – 20 р.д.

Виходячи з наведених даних зарплата  за травень дорівнюватиме:

- за період з 1-го до 17-го травня 2018 р.:

• оклад  1760 грн (3200 грн : 20 р.д. х 11 р.д.),

• надбавка за ранг 30,25 грн (55 грн : 20 р.д. х 11 р.д.)

• надбавка за вислугу років 268,54 грн [(1760 грн + 30,25 грн) х 15 %],

• надбавка за особливий характер роботи 880 грн (1760 грн х 50 %)

• надбавка за високі досягнення 617,64 грн [(1760 грн + 30,25 грн + 268,54 грн) х 30 %]

• індексація 103,69 грн (188,53 грн : 20 р.д. х 11 р.д.)

• премія 440 грн (1760 грн х 25 %)

Разом: 1760 грн + 30,25 грн + 268,54 грн + 880 грн + 617,64 грн + 103,69 грн + 440,00 грн =   = 4100,12 грн

- за період з 18-го до 31-го травня 2018 р.:

• оклад  1845 грн (4100 грн : 20 р.д. х 9 р.д.),

• надбавка за ранг 24,75 грн (55 грн : 20 р.д. х 9 р.д.)

• надбавка за вислугу років 280,46 грн [(1845 грн + 24,75 грн) х 15 %],

• надбавка за особливий характер роботи 922,50 грн (1845 грн х 50 %)

• надбавка за високі досягнення 645,06 грн [(1845 грн + 24,75 грн + 280,46 грн) х 30 %]

• індексація – не виплачується, так як величина збільшення постійних складових у розрахунку на цілий місяць у нових умовах оплати більше суми індексації за місяць, на яку б працівник мав право, якби підвищення не було (абз. третій п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженого Постановою КМУ від 17.07.2003  № 1078). Для впевненості порівняємо: 900 грн (4100 грн – 3200 грн) + 135 грн (615 грн – 480 грн) + 450 грн (2050 грн – 1600 грн) > 188,53 грн. Де: 900 грн – сума підвищення окладу, 135 грн – надбавки за вислугу років, 450 грн – надбавки за особливий характер роботи, а 188,53 грн – сума індексації за весь травень, що склалася б, якби підвищення окладів не відбулося. Зауважимо, що для визначення права на індексацію в подальшому базовим місяцем є травень 2018 р.

• премія 461,25 грн (1845 грн х 25 %)

Разом: 1845 грн + 24,75 грн + 280,46 грн + 922,50 грн + 645,06 грн + 461,25 грн =                 = 4179,02 грн

Усього за травень 2018 р. зарплата становитиме 8279,14 грн (4100,12 грн + 4179,02 грн

                            

 

Розрахунок середніх виплат

 

А. Оплата відпустки

 

Для розрахунку суми оплати відпусток користуємося нормою п. 10 Порядку обчислення середньої зарплати, затвердженого Постановою КМУ від  № 100 (далі – Порядок № 100).

Для визначення сум оплати травневої відпустки, керуємося нормами абзацу першого цього пункту, за якими у разі підвищення окладів в періоді, протягом  якого  за  працівником  зберігається середній заробіток,  виплати за попередні перед місяцем відпустки 12 місяців роботи коригуються на коефіцієнт підвищення окладів.  Для відпустки, що починається у травні, розрахунковим періодом є травень 2017 р. – квітень 2018 р. При проведені коригувань необхідно врахувати, що мають бути застосовані різні коефіцієнти до виплат, що здійснювалися з 01.05.2017 до 25.05.2017 включно, та до виплат інших періодів, що увійшли до розрахункового періоду. Це пов’язано із зміною умов оплати праці у цей період. Для спрощення розрахунків розміри коригувальних коефіцієнтів наведені у Таблиці 1 в кінці консультації. Коефіцієнти розраховані з точністю до 4-х знаків після коми. Якщо для більшої деталізації ви проведете розрахунки з точністю до п’ятого знаку після коми, це також не буде порушенням, адже законодавство вказівок щодо цього не містить. Не зайвим буде зазначити в наказі про облікову політику, який варіант ви вибрали для себе при проведенні коригувань виплат для визначення середнього заробітку.
Разом з тим слід врахувати і норми абзацу другого п. 10 Порядку № 100, за якими за  відкоригованими виплатами може бути оплачено період збереження середнього заробітку (у нашому випадку період відпустки) тільки в частині,  що стосується днів збереження середньої зарплати з  дня підвищення окладів. Отже, якщо відпустка почалася, наприклад,  у кінці квітня цього року, або на початку травня  і буде закінчуватися після 18-го травня, за відкоригованими виплатами може бути визначений середній заробіток за дні відпустки, починаючи з 18-го травня.
Що стосується питання, чи відбулася разом з підвищенням окладів зміна структури заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування, то, на нашу думку, ні.
Логічно говорити про зміну структури зарплати у тому випадку, коли законодавством скасовується або вводиться додатково одна із складових зарплати. Якщо ви погодитеся з нашими подальшими аргументами на користь цього висновку, радимо про свій вибір  зазначити у наказі про облікову політику, адже законодавство не містить конкретизацію поняття «зміна структури зарплати». Не можна у цьому випадку скористатися і нормами ст. 2 Закону про оплату праці, якою визначена структура зарплати. У цій статті наведені загальні норми щодо характеру складових зарплати без конкретизації їх назви або питомої ваги. Тому при скасуванні чи введенні нової будь-якої складової зарплати структура буде відповідати положенням вказаної статті.
Свого часу Мінсоцполітики (Лист від 07.09.2009 № 538/13/84-09) висловлювало свою думку з цього питання, вважаючи зміною структури зарплати зміну  питомої ваги окремих її складових в загальній сумі шляхом скасування певних виплат. До такої версії, погодьтеся,  цілком логічно додати і варіант введення нової складової зарплати. 
Отже, при такому підході, немає підстав застосовувати норми абзаців сьомого та восьмого п. 2 Порядку № 100 для визначення середнього заробітку. 
Якщо відпустка починатиметься у червні цього року, до розрахункового періоду увійдуть місяці з червня 2017 р. до травня 2017 р. і на коефіцієнт зростання окладів за Постановою № 363 в порівнянні з Постановою № 353, слід буде відкоригувати усі виплати розрахункового періоду до 17.05.2018 включно. Виплати травня після цієї дати включатися у фактично нарахованій сумі.
 
Б.Матеріальна допомога на оздоровлення
 
Для працівників органів місцевого самоврядування локальним документом відповідної установи може бути прийнята норма щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Це відповідає нормі ст.21  Закону № 2493. Будь-яких вимог щодо коригування у такій ситуації розміру окладу у разі його підвищення законодавство не містить. Тому допомога має виплачуватися у розмірі окладу, який діє на момент виплати, якщо іншого не передбачено колдоговором. Однак слід врахувати при цьому норму пп. 3 п. 2 Постанови № 268, за якою матеріальна допомога на оздоровлення має бути виплачена у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Тому для порівняння слід зробити розрахунки і середньомісячної зарплати. Вважаємо, що норма відносно такого обмеження має бути присутньою і у колдоговорі.
Як зробити розрахунки середньомісячної зарплати для цього випадку або у разі, коли локальними документами установи передбачена виплати допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати?
З цією метою  прийнято використовувати норми Порядку № 100, вважаючи розрахунковим періодом 2 місяця, що передують місяцю, в якому виплачується допомога. Хоча слід зауважити, що згідно із положеннями абзацу третього п. 2 цього порядку, застосування 2-місячного розрахункового періоду пропонується для випадків збереження середньої зарплати, до яких разова виплата матдопомоги не відноситься. Втім, нічого  іншого законодавчими документами роботодавцям не запропоновано, тому користуємося нормами Порядку № 100 за виключенням окремих норм, що стосується періодів оплати, у яких зберігається середня зарплата. 
Тобто, ми не використовуємо норму абзаців першого та другого п. 10 Порядку № 100 в частині коригування виплат розрахункового періоду для оплати часу, коли зберігається  середній  заробіток. Про такий період при виплаті матдопомоги не йдеться. Залишається лише норма коригування виплат у разі підвищення окладів протягом розрахункового періоду.
Виходячи з цього при обчисленні допомоги на оздоровлення до відпустки, що починається у травні цього року, при чому як до підвищення окладів, так і після,  виплати розрахункового періоду (березень-квітень 2018 р.) коригуванню не підлягають, як і не підлягає коригуванню сама величина матеріальної допомоги. Інша справа визначення і виплата матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки, що буде надана у червні цього року. Тоді для визначення допомоги на оздоровлення ми маємо відкоригувати на коефіцієнт підвищення окладів виплати за квітень та частину травня до підвищення окладів. Адже тут ми можемо зафіксувати збільшення окладів протягом розрахункового періоду. Не забуваємо, що при цьому у розрахунку не приймають участі виплати за час, протягом якого  зберігається  середній  заробіток працівника (п. 4 Порядку № 100).
 

В. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

 

Надання такої допомоги, у т. ч. для працівників органів місцевого  самоврядування передбачено пп. 3 п. 2 Постанови № 268. Розмір її не має перевищувати середньомісячної заробітної плати працівника. Тому при визначення  розміру допомоги на вирішення соціально-побутових питань слід використовувати такі ж самі підходи, що і для визначення матеріальної допомоги на оздоровлення, коли вона розраховується на основі середньомісячної. Отже, якщо допомога на вирішення соціально-побутових питань визначається до початку підвищення окладів, у т.ч. і  у місяці підвищення окладів, її розмір не переобчислюється. Якщо хоча б в одному з місяців розрахункового періоду відбулося підвищення окладів, усі виплати такого періоду до підвищення для визначення розміру такої допомоги коригуються на коефіцієнт такого підвищення.

 

Г. Оплата днів відрядження

 

Виходячи з норм ст. 121 Кодексу законів про працю дні відрядження оплачуються:

 - або за  денною зарплатою, яку  отримав би працівник не відбуваючи у відрядження

-  або за середнім заробітком.

Маємо вибрати серед цих показників найбільший

При цьому для розрахунку середньоденного заробітку керуючись нормами абзацу першого п. 10 Порядку № 100, виплати  за 2 місяці, що передують травневому  відрядженню, які приймають участь у розрахунку, нараховані до такого підвищення мають бути відкориговані на коефіцієнт зростання окладів. Але при цьому слід врахувати, що за середньоденним заробітком, визначеним за скоригованими виплатами, мають бути оплачені  дні відрядження, починаючи з 18-го травня цього року  (абзац другий п. 10 Порядку № 100).

 

Д. Допомога у зв’язку з непрацездатністю

 

На відміну від Порядку № 100, Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою від 26.09.01 р. № 1266 не містить норм щодо  коригування середньої зарплати, яка обчислюється для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, по причині підвищенням окладів. Це цілком логічно, адже джерелом виплати такої допомоги є сплачені суми єдиного соціального внеску, нарахованого на фактичні виплати розрахункового періоду. На прийнятті за базу при нарахуванні допомоги по непрацездатності фактичних виплат наполягає  і Мінсоцполітики у Листі від 22.07.13 р. № 380/18/99-13.

Інша справа -  врахування допомоги по непрацездатності у складі виплат за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки для визначення суми її оплати. Вказана допомога у цьому випадку коригується на коефіцієнт зростання окладів у загальному порядку, як і інші виплати. При цьому жодних норм щодо розподілу такої допомоги по періодах, за які вона виплачується Порядок № 100 не містить. Так, згідно із абзацом третім п. 3 Порядку № 100, усі виплати  включаються  в  розрахунок  середньої зарплати у тому розмірі,  в якому вони нараховані. Це означає необхідність врахування усієї суми допомоги, нарахованої у тому чи іншому місяці розрахункового періоду за даними бухгалтерського обліку, у складі виплат цього місяця. 

Разом з тим, при визначенні середньоденного заробітку, виходячи із зарплати за 2 місяці допомога по непрацездатності не приймає участі в розрахунках (п. 4 Порядку № 100).

 

 

Таблиця 1. Оклади керівних працівників і спеціалістів  управлінь, відділів

виконавчих органів районних у містах рад

 

№ з/п

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн

 

 

Коефіцієнти коригування зарплати для розрахунку суми оплати відпустки у травні

 

 

з 01.12.2015 до 25.05.2017 (включно)

з 26.05.2017 до 17.05.2018 (включно)

з 18.05.2018

за період з 01.05.2017 до 25.05.2017 (включно)

за період з 26.05.2017 до 30.04.2018

1

2

3

4

5

 6 (гр.5 : гр. 3)

 7 (гр.5 : гр. 4)

1

Начальник самостійного управління, відділу

1 586

5 300

7 000

4,4136

1,3208

2

Начальник відділу в складі управління

1 723

3 500

6 300

3,6564

1,8000

3

Завідувач сектору

1 723

3 350

5 300

3,0760

1,5821

4

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

1 723

3 200

4 100

2,3796

1,2813

5

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

1 723

2 640

3 500

2,0313

1,3258

6

Спеціаліст I категорії

1 723

2 590

3 400

1,9733

1,3127

7

Спеціаліст IІ категорії

1 723

2 540

3 350

1,9443

1,3189

8

Спеціаліст

1 723

2 500

3 300

1,9153

1,3200

 

На  замовлення ПП «Бюджет-Інформ» ((https://www.facebook.com/budgetinform)

 

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: События в Украине
ТЕГИ: повышение,Рада,зарплата
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.