Докладная записка о положении дел по эксплуатационной практике на кафедре ПЗИ

13 февраля 2016, 08:26
Преподаватель Вуза
0
169

Дата: 19.02.2016 Дано указание написать объяснение по поводу прохождения эксплуатационной практики студентами кафедры ПЗИ


Предисловие:
На руководство эксплуатационной практикой от ВНЗ доц. Смирновой Н.В. выделено 20 часов (16 студентов).

В это количество часов входит: 
-подготовка документов, 
-подготовка студентов к прохождению практики,
-выполнение контрольных функций,
-оказание методической и консультативной помощи студентам,
-прием и проверка отчетов по практике,
-участие в комиссии по защите отчетов по практике,
-написание отчета по результатам прохождения практики.

Время прохождения практики - 20 дней.
Таким образом, на руководство практикой запланировано 1 час в день.

Практика студентов проходит на предприятиях г.Кировограда, то есть за пределами КНТУ.
Тем не менее, на доц. Смирнову Н.В. было в течении недели составлено 2 акта о якобы ее отсутствии на рабочем месте (на кафедре ПЗИ).

По этому поводу затребованы 3 объяснительные записки:
3. Докладная записка о положении дел по эксплуатационной практике на кафедре ПЗИ


                                                                                Ректору КНТУ проф. Черноволу М.І.
                                                      доц. кафедри програмування та захисту інформації
                                                                                                                    Смірнової Н.В.

«Про проходження експлуатаційної практики
групою КI-15-3СК»

Доповідна записка

1. Доповідаю, що згідно наказу № 231-02 від 22.12.15 р, я призначена керівником експлуатаційної практики від вищого навчального закладу для студентів групи КI-15-3СК.

2. 20.11.2015 р. я завершила проведення організаційних заходів щодо проведення експлуатаційної практики. Студентам були видані всі необхідні документи і завдання, надані методичні вказівки та рекомендації. Студенти також були ознайомлені про систему звітності за результатами проходження практики.

3. З 25.01.2016 р. почалася експлуатаційна практика студентів на базах практики (підприємствах м. Кіровограда). Базою експлуатаційної практики для трьох студентів призначена кафедра програмування та захисту інформації.

4. Станом на 3.02.2016 р. відповідальної особи від кафедри ПЗІ не призначено. Мною у службовій записці на ім'я зав. кафедрою Смірнова О.А. було викладено прохання про призначення відповідальної особи від кафедри, та надання мені документів, відсутніх у секретаря кафедри:
- наскрізну програму практики,
- робочу програму практики для 2 курсу (експлуатаційна практика).
У відповідь зав. кафедрою заявив, що він у відпустці до 15.02.2016 р. І сказав що: «я с удовольствием подпишу служебную записку о твоем увольнении». Програми практики мені надані не були. 

5. З даного питання 3.02.2016 на ім'я першого проректора Кропівного В.М. була подана службова записка, з проханням надати допомогу в отриманні вказаних документів. Документи отримані не були.

6. На підставі вимог Положення «Про практичну підготовку студентів Кіровоградського національного технічного університету» я здійснювала контроль за своєчасним прибуттям студентів на місце проходження практики.
Доповідаю, що три студента групи К-15-3СК, закріплених за кафедрою наказом № 231-02 від 22.12.15 на місце проходження практики не прибули. ("В", "Д", "Ш").
Мною, як керівником практики було вжито наступне:

6.1. Я дзвонила зазначеним студентами просила з'явитися на кафедру для проходження практики. 5.02.2016 з'явився тільки студент "В" Решта студентів перестали відповідати на мої дзвінки.

6.2. Я тричі зверталася до куратора групи К-15-3СК "К" з проханням організувати явку відсутніх студентів на місце проведення практики.
Мої звернення куратором групи "К" були проігноровані.
Замість того, щоб відреагувати на прохання керівника практики і вжити заходів до вказаних студентів з метою їх прибуття до місця виконання навчального плану практики, "К" подала на ім'я Кропівного В.М. доповідну записку з переліком заходів, проведених мною в процесі керівництва експлуатаційною практикою.
Відомості, що викладені в записці, взяті мною до уваги. Мета подання записки ас. "К" залишилася незрозумілою.
Таким чином, бездіяльність куратора групи К-15-3СК "К" сприяла невиконання трьома студентами навчального плану з експлуатаційної практики. 

6.3. Я звернулася до зав. кафедрою Смірнова О.А. із службовою запискою, в якій я доповіла про відсутніх студентів і просила вжити необхідних заходів до вказаних студентів для забезпечення виконання ними навчального плану з експлуатаційної практики.
Моя службова записка не була прийнята до уваги. 

7. Незважаючи на відсутність у моєму розпорядженні «наскрізної програми» і програми практики, я здійснювала керівництво експлуатаційної практикою групи КI-15-3СК.
За період керівництва практикою мною проведені наступні заходи:

7.1. З метою здійснення контролю за виконанням програми практики студентами на підставі вимог «Положення» мною було написано оголошення про порядок і термини надання студентами проміжних результатів по етапах проходження практики.
Знаючи схильність студентів до нехлюйству, мною були призначені три контрольні дати з періодом 10 днів.

7.2. 01.02.2016 я звернулася до адміністратора сайту кафедри ПЗІ з проханням опублікувати це оголошення на сайті. Моє прохання було проігнороване. Оголошення опубліковано не було.
З метою довести моє оголошення до відома студентів групи КI-15-3СК я звернулася до старости групи з проханням довести моє оголошення до всіх студентів. Староста виконав моє прохання і довів це оголошення студентам через соціальну мережу VK.

7.3. Для зручності користування методичними матеріалами з питань виконання експлуатаційної практикою на сайті дистанційного навчання мною були опубліковані всі необхідні методичні матеріали за принципом «як є», з файлів методичних вказівок на сервері кафедри ПЗІ. (У тому числі і файл «Експлуатаційна», згаданий у доповідній записці "К" на ім'я першого проректора Кропівного В.М.).

7.4. Здійснювався контроль за ходом виконання практики студентами. Мною перевірялися подані студентами проміжні результати по виконанню етапів практики.
У процесі індивідуального спілкування зі студентами я доводила до відома кожного студента свої зауваження і рекомендації щодо виконання етапів практики. На всі питання, поставлені студентами, мною були дані вичерпні відповіді і рекомендації.

7.5. Здійснювалося інформування студентів про порядок надання звітів по практиці з урахуванням вимог розділу 7 «Положення» і методичних вказівок по проходженню експлуатаційної практики кафедри ПЗІ.

8. В даний час мною здійснюється:
8.1. Прийом і перевірка звітів за результатами виконання програми з експлуатаційної практики студентами.
8.2. Робота щодо складання звіту за результатами виконання програми з експлуатаційної практики студентами групи КI-15-3СК.

За результатами проходження практики студентами групи К-15-3СК:
Доповідаю, що студенти групи КI-15-3СК: "В", "Д", "Ш" на місце проведення практики не прибули (кафедра ПЗІ), контактів зі мною уникали, (хоча я щодня, з 8.00 перебувала на кафедрі ПЗІ) і не виконали програму практики.
Куратором і зав. кафедрою мої звернення з цього приводу були проігноровані.

Доповідаю, що решта студентів групи К-15-3СК в повному обсязі виконали план експлуатаційної практики, а я в повному обсязі виконала свої обов'язки по керівництву практикою. 

доц. кафедри програмування та захисту інформації Н.В. Смірнова

19.02.2016.


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
ТЕГИ: КНТУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.