В.Хабібуллін: Чи розпочнемо боротися з можливими корупційними призначеннями?

21 мая 2014, 20:44
0
410

...ЧИ ПОГОДЖУВАЛАСЯ (ОБГОВОРЮВАЛАСЯ) ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ вказана посадова особа ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ Державної реєстраційної служби України громадянин України - КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ??? 

Україна, Київ, 21.05.2014, № ЗАПИТ / КОВАЛЬОВ

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

- на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

- відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ

 

Кому: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

1.Державна реєстраційна служба України

priem@drsu.gov.ua, press@drsu.gov.ua, info@drsu.gov.ua

2.Лінія для повідомлень про випадки корупції

в органах державної реєстраційної служби

linedoviru@drsu.gov.ua

3.Міністерство юстиції України

themis@minjust.gov.ua

4.Кабінет Міністрів України

publishinfo@kmu.gov.ua

5.Громадська рада при Державній реєстраційній службі України

grada.reestr@ukr.net

6.Громадська рада при Міністерстві юстиції України

themis@minjust.gov.ua

7.Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

chornovol@kmu.gov.ua

8.Люстраційний комітет України

luscomitet@gmail.com, sudpravda@gmail.com, suslovairyna@gmail.com

 

 

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФО ЩОДО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

прізвище, ім’я та по-батькові якого можливо

ЗБІГАЄТЬСЯ/ЗГАДУЄТЬСЯ У ВІДКРИТИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

(http://finance.rbc.ua/ukr/mvd-podozrevaet-ukrsotsbank-v-popytkah-skryt-informatsiyu-24092013110700)


 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України Хабібуллін Вадим Монев'ярович

Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с №411-В

Електронна адреса: mail@khabibullin.kiev.ua

Інтернет адреса: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз'яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні - Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) - цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону - усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону - Розпорядники інформації ЗОБОВ'ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ... та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: - ненадання відповіді на запит; - ненадання інформації на запит; - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; - не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; - надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; - несвоєчасне надання інформації; - необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; - нездійснення реєстрації документів; - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

 

 

 

 

ПО СУТІ…

 

З відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (відоме та авторитетне видання РБК-УКРАЇНА, «МВС ПІДОЗРЮЄ "УКРСОЦБАНК" В СПРОБАХ ПРИХОВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАСТАВНУ НЕРУХОМІСТЬ» http://finance.rbc.ua/ukr/mvd-podozrevaet-ukrsotsbank-v-popytkah-skryt-informatsiyu-24092013110700 ) стало відомо про наявну відкриту публікацію, в якій згадується про наявність КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ №42013110000000511, в якому один з головних спеціалістів відділу Державної реєстраційної служби України Головного управління юстиції у м. Києві Швачко Павло Станіславович ОФІЦІЙНО ЗАЯВЛЯЄ в оприлюдненому ПРОТОКОЛІ ДОПИТУ від 15.07.2013 року, що начебто громадянин КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ «ОСОБИСТО ДАВАВ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ», які інкримінуються вказаному посадовцю. На сьогодні ВІДСУТНЯ будь-яка інформація про підтвердження чи спростування оприлюднених відомостей.

 

Також, стало відомо, що на офіційному інтернет – представництві ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ з’явилася інформація про посадових осіб, серед яких зазначено ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ Державної реєстраційної служби України громадянина України - КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, прізвище, ім’я та по-батькові якого ЗБІГАЮТЬСЯ З ВКАЗАНИМ ВИЩЕ та чи є тотожними невідомо.

 

19.05.2014 року з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації найвідомішого борця з корупцією в Україні - ТЕЛЕКАНАЛУ ТВІ (http://tvi.ua/new/2014/05/19/hpu_oholosyla_v_mizhnarodnyy_rozshuk_bankiriv_yanukovycha) стало відомо, що «Генеральна Прокуратура України ОГОЛОСИЛА В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК БАНКІРІВ ЯНУКОВИЧА та Екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit підозрюють в участі у злочинній групі Курченка», а саме (ЦИТАТА): «Генеральна прокуратура України 16 травня 2014 року оголосила в міжнародний розшук екс-голову правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit Бориса ТИМОНЬКІНА. На даний момент ТИМОНЬКІН суміщає посаду заступника голови спостережної ради ПАТ УКРСОЦБАНК UniCredit. У рамках цієї справи у правоохоронних органів України є питання і до чинного голови правління УКРСОЦБАНКУ UniCredit ГРАЦІАНО КАМЕЛІ (Graziano Cameli). Режим Януковича і створені ним МАРІОНЕТКОВІ ОЛІГАРХИ активно фінансують події на південному сході України з реваншистськими намірами. Незважаючи на відсутність їх в Україні, вони намагаються виводити вкрадені кошти з країни, використовуючи КОРУМПОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ в недоброчесних банках. Зараз в активній фазі перебуває розслідування подібних дій УКРСОЦБАНКУ UniCredit. Слідство володіє серйозними матеріалами щодо ТИМОНЬКІНА. Ми докладаємо всіх можливих зусиль для блокування джерел фінансування сепаратистів, терористів на південному сході й ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНИХ В УКРАЇНІ КОШТІВ», - кінець цитати.

 

Так само ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ (http://tvi.ua/new/2014/05/19/hpu_oholosyla_v_mizhnarodnyy_rozshuk_bankiriv_yanukovycha)  що раніше Головне слідче управління МВС України вже проводило обшук в головному офісі ПАТ "УКРСОЦБАНКУ" UniCredit й офісі юридичної компанії у рамках справи про спільну діяльність ПАТ "УКРСОЦБАНКУ" UniCredit, юридичної компанії і корпорації ВЕТЕК за ВІДНІМАННЯ ЗАСТАВНОГО МАЙНА та його переуступку банку за заниженою вартістю на підконтрольні підприємства.

 

 

 

Саме в такій справі, як ВКАЗАНО У ВІДКРИТИХ ПУБЛІКАЦІЯХ – можливо фігурували вказані прізвища та назви юридичних осіб! Та чи є тотожними вони на сьогодні НЕ Є ВІДОМИМ і сподіваюся це дві різні особи - вказана вище особа, прізвище якої можливо є СХОЖИМ/ТОТОЖНИМ на прізвище сьогоднішнього високопосадовця – ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ Державної реєстраційної служби України КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (http://finance.rbc.ua/ukr/mvd-podozrevaet-ukrsotsbank-v-popytkah-skryt-informatsiyu-24092013110700).

 

Враховуючи наведене, на підставі Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Роз'яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»,-

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)

ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

(1)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію: Чи є відомості про наявність/відсутність КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ №42013110000000511, згідно вказаної відкритої та публічної інформації/публікації, в якому один з головних спеціалістів відділу Державної реєстраційної служби України Головного управління юстиції у м. Києві Швачко Павло Станіславович ОФІЦІЙНО ЗАЯВЛЯЄ в оприлюдненому ПРОТОКОЛІ ДОПИТУ від 15.07.2013 року, що начебто громадянин КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ «ОСОБИСТО ДАВАВ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ», які інкримінуються вказаному посадовцю та/чи/або чи є відомості про ІНШІ наявні відкриті/закриті КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ, в яких фігурувало чи фігурує вказане прізвище.

 

 

(2)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію: Чи є ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ Державної реєстраційної служби України громадянин України - КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ саме тією особою, яку один з головних спеціалістів відділу Державної реєстраційної служби України Головного управління юстиції у м. Києві Швачко Павло Станіславович в КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №42013110000000511, згідно вказаної відкритої та публічної інформації/публікації ОФІЦІЙНО ЗАЯВЛЯВ в оприлюдненому ПРОТОКОЛІ ДОПИТУ від 15.07.2013 року, що начебто якийсь громадянин КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ «ОСОБИСТО ДАВАВ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ», які інкримінуються вказаному посадовцю?

 

 

(3)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію: Яким чином проходила процедура ПРИЗНАЧЕННЯ, а також надати/надіслати відповідні ДОКУМЕНТИ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ заступника голови Державної реєстраційної служби України громадянина України - КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ задля вирішення питання про наявність/відсутність підстав до ОСКАРЖЕННЯ/СКАСУВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПОМИЛКОВОГО, тощо.

 

 

 

(4)   прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію: ЧИ ПОГОДЖУВАЛАСЯ (ОБГОВОРЮВАЛАСЯ) ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ вказана посадова особа ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ Державної реєстраційної служби України громадянин України - КОВАЛЬОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ з:

 

a.       (1) з Кабінетом Міністрів України?, (2)  з Міністерством юстиції України?, (3) з Громадською радою при Державній реєстраційній службі України?, (4) з Громадською радою при Міністерстві юстиції України?, (5) з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики?, (6) з Люстраційним комітетом України?, (7) з іншими? та ЧИ ПРОВОДИЛАСЯ РЕТЕЛЬНА ПЕРЕВІРКА на можливі ознаки «КОРУПЦІЙНОСТІ» та/чи/або причетності до «ЗЛОЧИНІВ», наявності відкритих/закритих кримінальних проваджень, тощо ?

 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що Розпорядник інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ направити цей запит НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» офіційну ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ ОКРЕМО:

 

a.       (!) НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

mail@khabibullin.kiev.ua

 

b.      (!) НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:

01001, Київ-1, а/с №411-В, Хабібулліну Вадиму Монев'яровичу

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

Заступник Голови

Громадської ради

при Міністерстві юстиції України

 

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: События в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.