Лабораторні дослідження харчових продуктів при імпорті, ключові аспекти

16 грудня 2020, 00:35
Власник сторінки
Перший заступник начальника Південної регіональної служби держветсанконтролю
0
172
Лабораторні дослідження харчових продуктів при імпорті, ключові аспекти

Фактор перевірки харчових продуктів, кормів інших об'єктів контролю та нагляду на кордоні при імпорті, є одним з важливих моментів дотримання харчової безпеки громадян України та їх здоров'я

Вимога щодо проведення лабораторних досліджень є ключовим аспектом, який приймає участь у здійсненні заходів офіційного контролю, під час ввезення пересилання вантажів з продуктами на митну територію України. Ця умова є законодавчо обґрунтованою і базується на євроінтеграційному законодавстві України. 

Основоположним Законом, який регламентує умови застосування та порядок проведення є ЗУ Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин (далі - Закон).

Даний Закон встановлює усі каркасні вимоги для проведення відповідних лабораторних досліджень, які в свою чергу є заходом державного контролю, на рівні з іншими формами: аудит, інспектування (внутрішньодержавне виробництво та обіг), а також документальні перевірки, перевірки відповідності та фізичні, останні застосовуються виключно до імпортованих вантажів.

Лабораторні дослідження імпортних вантажів відбуваються за результатом відбору зразків в межах фізичної перевірки та як визначає ст. 45 згаданого Закону проводяться виключно у разі, якщо:

  • останній попередній вантаж, що походить з тієї самої потужності, за результатами лабораторного дослідження (випробування) визнано небезпечним;
  • компетентним органом (Держпродспоживслужба) отримано офіційну інформацію, у тому числі через Систему швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами (The Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF), про появу (наявність) в країні-експортері небезпечного фактора, який може бути присутнім у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України;
  • лабораторне дослідження (випробування) передбачено щорічним планом державного моніторингу, щорічним планом державного контролю або рішенням компетентного органу про затвердження періодичності лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;
  • за результатом огляду, органолептичних досліджень або простих фізичних та хімічних досліджень вантажу з’явилась обґрунтована підозра щодо невідповідності;
  • спеціальні умови імпорту передбачають лабораторні дослідження (випробування) відповідних вантажів. 

Кожна з зазначених підстав є об’єктивно виваженою з урахування або прямої норми оцінювання або згідно окремих умов застосування, передбачених Законом, як щодо спеціальних умов імпорту (ст. 60 Закону).

Окремо Законом встановлені умови проведення відбору зразків та лабораторних досліджень (випробувань). На сьогоднішній день ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, затверджено методи (методики) відбору зразків на ряд показників.

Імпортерам харчових продуктів та інших об’єктів контролю, на які поширюється дія Закону, необхідно враховувати можливість виникнення обставин, пов’язаних з прийняттям рішення державним ветеринарним інспектором про необхідність проведення лабораторних досліджень. І дійсно така інформація може виходити із меж, запланованої поставки з урахуванням логістичних, часових та фінансово запланованих меж. Але дане рішення діє в межах харчового законодавчого поля і мета її виключно перевірка безпечності харчового продукту перед потраплянням на споживчий ринок України. Важливо, що оператор ринку несе особисту відповідальність за обіг харчових продуктів, які можуть становити загрозу для здоров’я людей (ст. 65 Закону) і таким нехтувати не припустимо.

Як визначається необхідність проведення лабораторних досліджень та їх частота в умовах державного контролю під час ввезення (пересилання) вантажів на територію України. Для практичної реалізації цих умов Мінагрополітики України затверджено Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України (наказ від 19.10.2018 №501). Розділом IV даного наказу передбачено порядок визначення та застосування періодичності фізичних перевірок та лабораторних досліджень з обмежувальними відсотковими показниками:

  • періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів згідно щорічного плану державного моніторингу, щорічного плану державного контролю або рішення компетентного органу про затвердження періодичності лабораторних досліджень (випробувань) вантажів не може перевищувати 5%. Перелік таких вантажів затверджено наказом Мінагрополітики від 26.03.2018 №159 «Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах»;
  • періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами нетваринного походження, які під час перевезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, не може перевищувати 50%. Перелік таких вантажів затверджено наказом Мінагрополітики від 26.03.2018 №158 «Про затвердження Переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю»;
  • періодичність лабораторних досліджень (випробувань) вантажів із харчовими продуктами та кормами нетваринного походження не може перевищувати 3%;
  • періодичність фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, не може перевищувати 1%.

Дані відсоткові показники розглядаються, як зменшена періодичність перевірок. В інших випадках, коли вантаж з харчовими продуктами та кормами тваринного походження (іншими об’єктами контролю та нагляду тваринного походження) походить з потужності, щодо якої за попередні два роки відсутня історія ввезення (пересилання) на митну територію України (крім тих, що ввозяться з метою транзиту), зменшена періодичність лабораторних досліджень застосовується після підтвердження відповідності законодавству України 10 вантажів поспіль.

У разі виявлення невідповідності вантажу з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження всі наступні вантажі із харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що походять з тієї самої потужності, підлягають фізичними перевіркам та лабораторним дослідженням (випробуванням), доки 3 вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

Також відповідні умови застосовуються для вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою транзиту, проте лабораторні дослідження (випробування) проводяться, доки 2 вантажі поспіль будуть визнані такими, що відповідають законодавству України.

Фактичні відсотки в межах періодичності перевірок, які застосовуються на практиці визначені наказом Держпродспоживслужби України від 12.12.2018р. №1019 «Про затвердження періодичності перевірок вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України». Даним наказом відсоткові показники мають пряме співвідношення до товарної позиції згідно УКТЗЕД і перевірки проводяться з урахуванням країни походження вантажу та виробничої потужності продукції.

Таким чином перевірки вантажів, в частині лабораторних досліджень, в основному проводяться зі зменшеною періодичність, що відповідає принципу ризик-орієнтованого контролю.   

Статтею 21 Закону визначено, що відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, коли це неможливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу або внаслідок того, що харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється компетентним органом до уповноваженої лабораторії для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а другий вручається оператору ринку і зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування).

Також на вимогу та за рахунок оператора ринку здійснюється відбір додаткових юридично та аналітично ідентичних зразків, які передаються оператору ринку та можуть бути використані ним для проведення альтернативних лабораторних досліджень (випробувань).

Відбір зразків здійснюється на підставі акта відбору зразків, що складається у двох примірниках, один з яких видається оператору ринку. В акті відбору зразків зазначається перелік показників, за якими має бути проведено відповідне лабораторне дослідження (випробування), а також застосований метод (методика) відбору зразків (за наявності). Для реалізаціє цієї умови наказом Мінагрополитки від 11.10.2018 №490 затверджено «Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків».

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити зберігання зразка, наданого йому на випадок арбітражного лабораторного дослідження (випробування), та поводження з ним у спосіб, що гарантує його юридичну та аналітичну ідентичність, а також можливість проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування).

У разі втрати (знищення) зазначеного зразка або відмови оператора ринку від направлення його в установленому Законом порядку до визначеної акредитованої лабораторії для проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) результати основного лабораторного дослідження (випробування) вважаються остаточними.

Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування), в якій зазначає уповноважену референс-лабораторію, що використовує підтверджувальні (референс) методи (методики) та розташована в Україні, або референс-лабораторію, розташовану у державі Європейського Союзу, в якій просить провести арбітражне лабораторне дослідження (випробування) із зазначенням відповідних підтверджувальних (референс) методів (методик).

Арбітражне лабораторне дослідження (випробування) не може проводитися в уповноваженій лабораторії, яка проводила основне лабораторне дослідження (випробування). У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про невідповідність, вважаються остаточними.

Під час прийняття рішення та проходження процедури узгодження, про проведення арбітражного лабораторного дослідження важливо дотримуватись часових вимог, умови щодо яких більш деталізовано визначені в Постанові КМУ «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування результатів для цілей державного контролю».

Як висновок система державного контролю під час проведення лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, що ввозяться пересилаються на митну територію України, має чітке нормативно-правове обґрунтування. Охоплені важливі аспекти передумов, що можуть становити ризики, для здоров’я громадян України і що найважливіше ці передумови є нормами, які діють в ЄС. Система контролю безпечності харчових продуктів, кормів та інших об’єктів королю та нагляду в ЄС, за критеріями якості, є визнаною у всьому світі. Дія таких вимог в Україні, дозволяє засвідчити належність рівня безпечності споживчого ринку, що дає можливість за результатами визнання, розширювати зовнішньоекономічні відносини в торговій політиці. І найголовніше забезпечувати громадян України безпечними харчовими продуктами.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.