Відкриті електронні ресурси на бороні безпечності та якості харчових продуктів

15 липня 2019, 13:34
Власник сторінки
Перший заступник начальника Південної регіональної служби держветсанконтролю
0
169

Ресурси у тому числі і електронні, за допомогою яких, суспільство може розраховувати на безпечний споживчій сектор є активною нішею, що потребує уваги.

Відкриті інформаційні ресурси – широкий спектр високих технологічних засобів, метою створення яких є зберігання оперативної та статистичної інформації в різних галузевих напрямках. Прикладом є широкий спектр баз даних ЄС, які відкриті для публічного доступу усім зацікавленим і дають можливість ознайомлення з інформацією в залежності від мети пошуку.

Для прикладу, такий електронний ресурс як Trade map – дозволить переглянути статистичні торгівельні дані, які можуть сприяти розвитку міжнародного торгівельних відносин, так як база даних містить щомісячні, квартальні та річні звіти торгівельних зав’язків країн-членів ЄС і третіх країн. Електронний ресурс Eurostat – обробляє та публікує порівняльну статистичну інформацію на європейському та міжнародному рівні. Серед доступної інформації аналіз економічних, фінансових, промислових, торгівельних, сільськогосподарських статистичних даних та багато іншого. База даних RAPEX – система швидкого інформування про небезпечні не харчові продукти, інформація щодо яких надходить від національних органів ЄС, в межах європейської економічної зони. В певній мірі, особливу увагу необхідно приділити електронній системі RASSF, яка є дуже корисною та актуальною в сфері контролю обігу безпечних харчових продуктів та своєчасного виявлення небезпечних для здоров’я людей та тварин факторів.

Rapid Alert System for Food and Feed (RASSF) – електронна система швидкого повідомлення про якість харчових продуктів та кормів в ЄС. Функціонування системи RASSF бере свій початок, ще з 1979 року. Починаючи з 2002 року система RASSF пройшла етап законодавчого затвердження в ЄС, який визначив інформаційний порядок необхідних заходів та процедур першочергового повідомлення та обмін даними між країнами ЄС та «третіми країнами», які в свою чергу не входять до складу асоціації.

Система RASSF створена з метою надання державним органам, до повноважень яких належить контроль за безпечністю харчових продуктів та кормів, можливості здійснювати обмін оперативною інформацією, про випадки виявлення харчових продуктів та кормів, що можуть становити загрозу для здоров’я людини та тварини.

В Україні державним органом, що реалізує державну політику в галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

Держпродспоживслужба через свої територіальні органи, під час обігу харчових продуктів, зокрема при імпорті, через регіональні служби держветсанконтролю, запроваджує механізм заходів державного моніторингу та періодичності перевірок вантажів. Зазначені заходи державного контролю відбуваються шляхом відбору зразків для лабораторних досліджень (випробувань) у затвердженому порядку.

Саме під час таких заходів державного контролю (перевірок) і можуть виявлятись небезпечні показники, інформація щодо яких заноситься до системи RASSF, після чого відбувається інформування компетентних органів усіх країн, які можуть здійснювати обіг такого харчового продукту або корму, у тому числі шляхом імпорту на свою територію, з метою вжиття ними необхідних заходів контролю.

Дана умова встановлення небезпечного показника, не є виключною, система передбачає отримання інформації під час моніторингу ЗМІ, за результатами внутрішніх перевірок компаніями-виробниками, запити та отримання інформація через інші телекомунікаційні системи.

Система RASSF є відкритою базою даних, що дозволяє зацікавленим особам самостійно ознайомитись із специфікою повідомлень, здійснити пошук у розрізі заданих параметрів, серед яких і країна нотифікації (повідомлення); тип (харчовий продукт, корм, матеріали, що контактують з харчовим продуктом); класифікація повідомлення (на кордоні, оповіщення, інформація тощо); показник небезпечності; рішення (серйозний, не серйозний тощо); пошук по даті, по категорії продукту, місці походження, призначення, країні.

Відповідно до останнього річного звіту RASSF за 2017 рік (The 2017 RAFFS annual report), серед типів повідомлень, можна виділити три найпоширеніших.

На першому місті є офіційний контроль на ринку, друге місце займає затримка вантажу при прикордонному контролі, третє внутрішні перевірки компаніями-виробниками. Інші місця які мали менш поширену частоту повідомлень зайняли повідомлення під час прикордонного контролю при відправленні вантажів, вантажі які знаходились під митним контролем, скарги від споживачів, інформація про отруєння споживача, моніторинг ЗМІ, а також офіційний контроль в країнах не членах ЄС.

 

 

 

Серед топ 10 небезпечних показників, які були виявлені в харчових продуктах, походженням з країн членів ЄС у 2017 році становили патогенні мікроорганізми, залишки пестицидів, важкі метали, алергени, забруднення чужорідними тілами, новітня їжа, біоконтомінація, паразитичні інвазії та мікотоксини.

В умовах наближення законодавства до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, в Україні прийнято ряд євроінтеграційних законів, серед яких Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, який визначає правові та організаційні засади державного контролю об’єктів сфери його дії.

Даним законом встановлено, що в разі отримання компетентним органом (Держпродспоживслужбою) офіційної інформації, у тому числі через систему RASSF, про появу (наявність) в країні експортері небезпечного фактора, який може бути присутнім у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України, вживаються заходи із проведення лабораторних досліджень (випробувань) зразків, відібраних під час фізичної перевірки вантажу.

У випадках коли харчовий продукт, стосовно якого надійшла інформація через систему RASSF, був випущений у вільний обіг на території України, у тому числі в роздрібну торгівлю, іншим євроінтеграційним Законом України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, встановлені обов’язки оператора ринку, який увів даний харчовий продукт в обіг.   

Серед цих обов’язків є вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини. Якщо такі харчові продукти могли потенційно потрапити до споживача, оператор ринку інформує споживачів про причини їх вилучення та у разі потреби відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів є недостатнім для досягнення прийнятного рівня захисту здоров’я споживачів.

Аналіз повідомлень системи RASSF в період з 01 січня 2019 року по 23 травня 2019 року, із зазначенням України в критерії зацікавлена країна та харчовий продукт в розділі тип, система RASSF визначає 15 повідомлень. Серед цих повідомлень за ознакою «distribution/розподілу», України стосувались 5 повідомлень, за «origin/походження» 10.

Для прикладу Туреччина за аналогічний період часу та категорії згадувалась в системі RASSF 100 разів, серед яких лише 10 як «distribution/розподілу» та 90 «origin/походження».

Критеріями для порівняння взяті кількісні показники в межах періоду часу, виду продукту та країни, для надання виключно загальної інформації, яка не враховує індивідуальних особливостей і не може свідчити про належний або неналежний рівень обігу харчових продуктів.

Як висновок, приведення національного законодавства до діючих норм ЄС, в тому числі в межах виконання умов Угоди про асоціацію, створення власних національних інформаційних ресурсів, як на державному так і міждержавному рівні, дозволить закріпити високоякісні європейські стандарти обігу безпечних та якісних харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження та тварин.

Можливість приєднання національних електронних ресурсів до інформаційно-телекомунікаційних систем діючих в ЄС дасть змогу розширити спектр факторів контролю. Досвід країн членів європейської асоціації відкриє широкий спектр інформації за групами ризиків, які асоційовано напрацьовувались тривалий час, зусиллям усіх країн-членів, що в свою чергу дозволить вийти на ще вищу ступень сходів, метою яких є безпечне харчування та суспільний добробут населення.

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.