Фінансова безпека. Коли твій ворог - багатший за транснаціональні корпорації

01 березня 2018, 14:29
Власник сторінки
0
146
Фінансова безпека. Коли твій ворог - багатший за транснаціональні корпорації

Співвідношення кримінального аналізу та кримінальної розвідки в роботі Національного бюро фінансової безпеки.

Те, що відбувається зараз в українській економіці – не тільки наше власне, локальне горе. Завдяки технологічному розвитку, організована злочинність вдало зносить всі кордони. І те, від чого страждає Україна, турбує сьогодні весь світ.

Організована злочинність в Україні та Євросоюзі – це великий, добре організований та забезпечений бізнес. З кожною хвилиною він вдосконалює свої вміння та збільшує масштаби. Гроші, що отримують деякі успішні ОЗУ та окремі злочинці, легко конкурують з прибутками мультинаціональних корпорацій.

 

ОЗУ: гнучкі та ультрасучасні

 

На даний час під слідством в ЄС перебуває 5000 міжнародних ОЗУ. І ця кількість свідчить про головне: ресурси злочинців такі серйозні, що їх значну роль у світовій економіці заперечувати вже безглуздо.

Вони швидко засвоюють та інтегрують нові технології для вчинення злочинів або побудови абсолютно нових бізнес-моделей навколо них. Злочинні угрупування використовують найсучасніші інтернет-технології з метою поширення онлайн-торгівлі та доступу до зашифрованих каналів зв’язку. Вони з легкістю забезпечують себе будь-якими засобами праці – починаючи з технологічного обладнання та програмного забезпечення, закінчуючи наймоднішими ґаджетами (наприклад, дронами чи багатофункціональними мобільними пристроями).

Недооцінювати противника – значить, не розуміти, наскільки він гнучкий та завбачливий. Сучасні злочинці навчилися дуже швидко адаптувати свої «бізнес-моделі» до швидких змін навколишнього середовища. Багато видів кримінальної діяльності все більше ускладнюються і потребують різноманітних навичок, а також технічного досвіду для їх здійснення.

 

Crime-as-a-Service. Ведмежа послуга суспільству

 

Найбільш небезпечними ОЗУ є ті, що здатні вкладати значні прибутки в легітимну економіку, а також у власну злочинну діяльність, забезпечуючи безперервність бізнесу і подальше розширення свого впливу. Така «робота» небезпечна не лише з огляду втрати значної кількості податків. Саме злочинні «бізнесмени» зазвичай накопичують грошові фонди, які потім ідуть на фінансування діяльності, пов’язаної з міжнародним тероризмом.

Усе більше злочинців сьогодні діють окремо - як суб’єкти підприємницької діяльності, пропонуючи “злочин як послугу” (Crime-as-a-Service).

Інтернет-торгівля незаконними товарами і послугами надає змогу декому з них управляти власним злочинним бізнесом без потреби підтримувати зв’язки із “традиційними” ОЗУ.

В Україні існує два найбільш криміналізованих напрями економіки, в межах яких будуються кримінальні технології, схеми, способи вчинення протиправних дій.

Перший – це стягування податків, другий - розподілення бюджетних коштів.

З позиції ризиків бути викритими правоохоронними органами другий спосіб найнебезпечніший, оскільки окреслює коло суб’єктів, причетних до розподілення бюджетних коштів і відповідно зловживань у цій сфері (тобто легко простежується корупційний зв’язок). Перший же, навпаки, має нижчу ймовірність викриття корупційної причетності до кримінального перерозподілу результатів злочинної діяльності (прихований корупційний зв’язок) і тим самим дозволяє уникнути кримінальної відповідальності.

Кожній із зазначених вище злочинних технологій притаманні спільні риси. А саме – потреба балансувати між тіньовою та легальною економікою, між рухом готівкового та безготівкового капіталу.

Без таких ланцюгів кримінальні схеми існувати практично не здатні. Контроль за місцями конвертації готівкового та безготівкового капіталу, так званими фіктивними фірмами («конвертаційними центрами»), надає фактично необмежені можливості корупційного контролю за тіньовою економікою. У такому разі рух готівки, отриманої внаслідок протиправних операцій, тим більше її розподіл, простежити майже неможливо. Кримінальний аналіз: що таке ILP?

 

Тому для сфери кримінального аналізу більш притаманний аналіз джерел інформації, що містяться у великих масивах інформації і ось чому:

 

 

1.    У зазначених масивах здійснюється пошук певних незначних відхилень у господарському процесі, а також закономірностей притаманних злочинним схемам та технологіям.

2.    Інформація, що характеризує процеси, які відбуваються у легальному секторі економіки, розшарена по різних масивах інформації, сформована на різних платформах та має різну інституційну належність. Це виключає можливість її аналізу та обробки, тому ми намагаємось об’єднати ці масиви.

3.    Фінансові та господарські операції, що відображені у облікових та звітних документах, містять сліди інтелектуальних підробок. Саме тому, при наявності обґрунтованих підозр, повинні проводитись дослідження відповідності відомостей, що містяться у звітних документах з фактичною діяльністю.

4.    Правоохоронні органи сьогодні не володіють методологією кримінального аналізу та аналізу ризиків щодо підозрілих фінансових та господарських операцій. У зв’язку з цим ми наголошуємо на зміні діючої моделі організації діяльності на основі ILP-моделі (слідство, кероване аналітикою).

 

Кримінальний аналіз та розвідка як протидія змові влади та злочинців

 

Доповнювати цей процес повинна кримінальна розвідка, що надасть можливість отримати доступ до джерел інформації та слідів злочину, до яких немає вільного доступу або відсутня можливість отримати такий доступ у гласний спосіб.

 

І це продиктовано наступними обставинами:

 

1.  У тіньовому секторі організованими злочинними угрупованнями будується кримінальна інфраструктура з використанням легальних та штучно створених об'єктів.

2.  У тіньовому секторі здійснюється фактичний рух грошових засобів, товарів та послуг.

3.  У зв'язку з тим, що відслідкувати рух готівки фактично неможливо, ризики потрапляння фігурантів в поле зору правоохоронних та контролюючих органів - мінімальні.

4.  Ускладнюється процес встановлення кінцевих бенефіціарів та інших вигодонабувачів кримінальних схем.

5.  Злочинцями через корумпованих можновладців створюється правове підґрунтя для функціонування кримінальних схем та технологій тощо, у тому числі - шляхом запровадження прогалин у законодавстві.

Тому окремі корумповані представники державних інституцій створюють непрозорі, економічно необґрунтовані правила провадження господарської діяльності.

Започатковуючи безсистемні моделі нормативної бази, додаючи до цього корупційний тиск, вонизаганяють суб’єкти господарювання «в тінь». А ще - отримують значний відсоток, з мінімальним для себе ризиком, при перерозподілі результатів кримінальної злочинної діяльності.

Впливати на ці процеси можна, але лише в один спосіб. Руйнуючи інфраструктуру злочинності у сфері господарської діяльності.

 


У такому разі шляхом кримінального аналізу здійснюється:

1. Визначення учасників кримінальних схем, зв'язків, кількості та характеру контактів.

2. Визначення джерел та напрямів фінансових потоків, інших матеріальних об'єктів.

3. Визначення механізму організації злочинної діяльності, підґрунтя функціонування кримінального явища.

4. Оцінка ризиків, загроз, можливих збитків, вразливостей для прийняття управлінських рішень.

Кримінальна розвідка сприяє:

1. Визначенню джерел інформації та слідів злочину, до яких немає вільного доступу або відсутня можливість отримати такий доступ у гласний спосіб.

2. Отриманню ґрунтовної інформації про:

       об'єкт, відносно якого є обґрунтовані підозри щодо причетності до злочину;

       ієрархічну побудову ОЗУ, специфіку та характеру їх діяльності, розгалужену кримінальну інфраструктуру.

 

3. Нейтралізації діяльності окремих ОЗУ, руйнування кримінальних технологій.

 

Аналітичні продукти – як результат кримінального аналізу – мають величезне значення для боротьби правоохоронців з організованою злочинністю. Саме вони здатні забезпечити інтегроване управління ризиками з метою перешкоджання виникненню кримінальних загроз. Саме вони відіграють величезну роль у встановленні зв'язків між особами і різними подіями з метою виявлення злочинних груп, а також в забезпеченні економічної безпеки

Створення в Національному бюро фінансової безпеки системи аналізу інформації має стати адекватним механізмом у протидії економічній злочинності, інструментом формування інтегрованої системи економічної безпеки держави, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки, підготовки управлінських рішень і засобом превентивного реагування на існуючі загрози в сфері економічної безпеки.

 

Наш висновок

 

Якщо бути відвертим з читачами і реально дивитись на перспективи імплементації наших розробок, рекомендацій та пропозицій щодо реформування правоохоронної системи, зокрема створення НБФБ, особливо у тому вигляді, у якому він був задуманий, то вони є мізерними.

Ми – реалісти. Ми добре бачимо, що відбувається в нашій державі. Однак внутрішні відчуття та наші переконання говорять про те, що нам треба рухатись далі, сподіваючись на вашу підтримку.

Ми дуже багато пройшли в умовах, коли на кожному кроці нас запевняли у неможливості реалізації наших ідей. Ми самі обирали стратегію їх просування. Нам допомагали журналісти, громадські діячі, окремі політики, іноземні експерти і прості люди.

За це вам - велика шана. Ми побачили, скільки українців сприйняло ці ідеї, і зупинятися ми просто не маємо права.

Нова країна буде побудована. Разом з українцями ми рухаємось тільки вперед.

 

Вадим МЕЛЬНИК, Вячеслав НЕКРАСОВ

 

 

 


Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Новости бизнеса
ТЕГИ: декриміналізація,финансовая полиция,економіка України,кримінальне провадження,национальная безопасность,національна безпека,фінансова криза,злочинність,кримінальний злочин,економічна ситуація,тіньовий бізнес
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.