Что Украина хочет подписать с ЕС уже на следующей неделе

12 березня 2014, 16:19
Власник сторінки
Экономист
0
765

Что значит политическая часть договора об ассоциации с ЕС. Что выиграет Украина от этого договора, а что проиграет

Со слов представителей правительства, то уже до 21 марта 2014 года Украина может подписать политическую часть договора об ассоциации с ЕС. Жаль, что нет еще текста, этой политической части договора об ассоциации. Хотя, есть весь текст договора об ассоциации с ЕС, которые был согласован между Украиной и ЕС, еще во времена предыдущей власти и, если бы Европауза и Майдан, скорее всего, был бы подписан в таком виде. Теперь возникает вопрос о подписания договора об ассоциации с ЕС, но уже без экономической части, а только политическая часть.

Полный текст договора об ассоциации ЕС и Украины не имеет четкого разделения на политическую или экономическую часть. Хотя разделы там, четко показываю о чем суть договорённости.

Итак, согласно, доступного полного текста договора об ассоциации ЕС и Украина, к политическим разделам, скорее всего можно отнести.

Стаття 1 «Цілі»

Перечень целей подписания договора об ассоциации. Сплошные лозунги. Типа «сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, та поглиблюючи участь України в політиках, програмах та агенціях ЄС»

РОЗДІЛ І «ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ»

Там две статьи №2 и №3, где повторяются принципы верховенства права и соблюдение требований международных договоров и соглашений, которые были заключены и будут заключены в будущем.

РОЗДІЛ II «ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ»

Там несколько статей, которые говорять сами за себя.

Стаття 4 «Цілі політичного діалогу»

Стаття 5 «Форуми проведення політичного діалогу»

Стаття 6 «Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ»

Стаття 7 «Зовнішня та безпекова політика» (а вот это дейсвительно для Украины очень важно, потому приводим весь текст)

Сторони повинні поглиблювати свій діалог і співробітництво та сприяти поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики, у тому числі Спільної політики безпеки та оборони (СПБО), а також, зокрема, розглядати питання недопущення конфліктів та антикризового управління, регіональної стабільності, роззброєння, нерозповсюдження, контролю над озброєннями та експортом зброї, а також поліпшення взаємовигідного діалогу у космічній сфері. Співробітництво базується на спільних цінностях і спільних інтересах та спрямовуватиметься на посилення політичної конвергенції і ефективності, сприяння спільному політичному плануванню. З цією метою Сторони використовуватимуть двосторонні, міжнародні і регіональні форуми.

Україна, ЄС та держави-члени підтверджують свою відданість принципам поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, як це визначено у Статуті ООН та Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також поширюють ці принципи у двосторонніх та багатосторонніх відносинах.

Сторони будуть вчасно та послідовно реагувати на спроби зашкодити цим принципам на всіх можливих рівнях політичного діалогу, зокрема передбачений цією Угодою міністерський рівень.

Стаття 8 «Міжнародний кримінальний суд»

Стаття 9 «Регіональна стабільність»

Стаття 10 «Попередження конфліктів, антикризове управління та військово-технічне співробітництво» (сейчас очень актульаная статья для Украины)

Сторони посилюватимуть практичне співробітництво з попередження конфліктів та у сфері антикризового управління, зокрема з метою забезпечення більш активної участі України у цивільних та військових операціях ЄС з подолання кризових ситуацій, а також у відповідних навчаннях і тренуваннях, зокрема тих, що проводяться в рамках Спільної політики безпеки і оборони (СПБО).

Співробітництво у зазначеній сфері базуватиметься на умовах і домовленостях між Україною та ЄС за результатами як консультацій, так і співробітництва з питань антикризового управління.

Сторони вивчатимуть потенціал військового та технічного співробітництва. Україна та Європейське оборонне агентство (ЄОА) налагодять тісні контакти для обговорення питань, пов’язаних з удосконаленням військових спроможностей, зокрема питання технічного характеру. 

Стаття 11 «Нерозповсюдження зброї масового знищення»

Стаття 12 «Роззброєння, контроль над озброєннями, експортний контроль та боротьба з незаконною торгівлею зброєю»

Стаття 13 «Боротьба з тероризмом»

РОЗДІЛ ІІІ «ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА»

Включает в себя тоже несколько статей, которые в целом очень важны для Украины

Стаття 14»2Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод»

Стаття 15 «Захист персональних даних»

Стаття 16 Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами

Сторони підтверджують важливість спільного управління міграційними потоками між їх територіями та надалі розвиватимуть всеохоплюючий діалог щодо всіх питань у сфері міграції, зокрема нелегальну міграцію, легальну міграцію, незаконне переправлення осіб через державний кордон та торгівлю людьми, а також включення проблемних питань у сфері міграції до національних стратегій економічного та соціального розвитку регіонів, звідки походять мігранти. Такий діалог ґрунтується на основоположних принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності та партнерства. 

Згідно з відповідним законодавством ЄС та чинним національним законодавством, співробітництво буде, зокрема, зосереджуватись на:

a) подоланні причин виникнення міграції, активно використовуючи можливості співробітництва у цій сфері з третіми країнами та в рамках міжнародних форумів;

b) спільному запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми, у тому числі щодо методів боротьби з організованими злочинними групами, що здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів; 

с) запровадженні всеохоплюючого діалогу з питань притулку, зокрема стосовно практичних аспектів реалізації Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та інших відповідних міжнародних документів, а також шляхом забезпечення поваги принципу «невислання»; 

d) правилах щодо доступу, забезпеченні прав та статусу осіб, яким надано доступ, гідному поводженні та інтеграції іноземців, які проживають на законних підставах;

е) подальшому розвитку оперативних заходів у сфері управління кордонами. 

(i) Співробітництво у сфері управління кордонами може включати, inter alia, навчання, обмін найкращими практиками, зокрема технологічні аспекти, обмін інформацією із дотриманням встановлених правил та, у разі потреби, обмін офіцерами зв’язку. 

(ii) Зусилля Сторін у цій сфері будуть спрямовані на ефективну імплементацію принципу інтегрованого управління кордонами.

f) посиленні рівня безпеки документів;

g) розвитку ефективної політики повернення, зокрема у її регіональному вимірі; 

h) обміні поглядами щодо нелегального працевлаштування мігрантів.

Стаття 17 «Поводження з працівниками»

Стаття 18 Мобільність працівників (это статья о наших гастарбайтерах)

Беручи до уваги ситуацію на ринку праці держав-членів згідно із їх законодавством та відповідно до норм, чинних у державах-членах та в ЄС, у сфері мобільності працівників:
існуючі можливості доступу до зайнятості для українських працівників, надані державами-членами згідно із двосторонніми договорами, мають бути збережені та, у разі можливості, покращені;
інші держави-члени повинні вивчити можливість укладання подібних договорів.

Рада Асоціації зобов’язується розглянути можливість надання інших більш сприятливих положень у додаткових сферах, зокрема можливості доступу до професійного навчання, згідно із законами, умовами та процедурами, чинними у державах-членах та в ЄС, при цьому беручи до уваги ситуацію на ринку праці у державах-членах та в ЄС.

Стаття 19 Рух осіб (это статья о безвизовом режиме)

Сторони забезпечуватимуть повне виконання:
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року (через Спільний комітет з питань реадмісії, створений згідно з її статтею 15);
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року (через Спільний комітет для реалізації цієї Угоди, створений згідно з її статтею 12).

Сторони також прагнуть досягти посилення мобільності громадян і подальшого прогресу у візовому діалозі. 

Сторони зобов’язуються вжити послідовних кроків до встановлення безвізового режиму у відповідний час після створення умов для добре керованого і безпечного пересування людей, визначених у 2-фазовому Плані дій щодо лібералізації візового режиму, представленого на Саміті Україна — ЄС 22 листопада 2010 року.

Стаття 20 «Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму»

Стаття 21 «Співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин»

Стаття 22 Боротьба зі злочинністю та корупцією

Сторони зобов’язуються співпрацювати у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її попередження.

Таке співробітництво спрямовуватиметься на вирішення, interalia, таких проблем:
незаконне переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та незаконний обіг наркотиків;
контрабанда товарів;
економічні злочини, зокрема злочини у сфері оподаткування;
корупція як в приватному, так і в державному секторі;
підробка документів;
кіберзлочинність.

Сторони зобов’язуються посилювати двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема співробітництво із залученням Європолу. Сторони і надалі розвиватимуть співробітництво, inter alia, стосовно:
обміну найкращими практиками, в тому числі щодо методик розслідування та криміналістичних досліджень,
обміну інформацією відповідно до існуючих правил,
посилення потенціалу, зокрема навчання та, у разі необхідності, обмін персоналом,
питань, пов’язаних із захистом свідків та жертв.

Сторони зобов’язані ефективно виконувати Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року та три Протоколи до неї, Конвенцію ООН проти корупції 2003 року та інші відповідні міжнародні документи.

Стаття 23 «Співробітництво у боротьбі з тероризмом»

Стаття 24 «Правове співробітництво»

Дальше идет раздел посвященные торговле, по логике, его можно отнести к экономической части договора об ассоциации с ЕС.

Как видите политическая часть договора об ассоциацию с ЕС действительно интересная и содержит очень много полезной информации, которая касается гастербайтеров, виз, борьбы с коррупцией и помощи Украине в случаи военных конфликтов. При этом, если внимательно прочитать текст, то заметно, что писали европейские бюрократы, которые действительно умеют очень хорошо обыгрывать юридические формулировки. В результате много лозунгов, много обещаний, но все сводиться к тому, что нужно в очередной раз, все обсудить, еще раз провести переговоры, еще подписать много других договоров и соглашений и тога может, все будет работать. А пока, что читаем и еще раз читаем, чтобы потом не появлялись мифы, типа «Договор об ассоциации автоматически вводит безвизовый режим Украины с ЕС»..
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Бизнес-блоги
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.