Які саме норми законодавства порушує ресторан «BEERFISH»

23 грудня 2013, 13:30
Власник сторінки
громадська організація
0
2221
Які саме норми законодавства порушує ресторан «BEERFISH»

зі скарги одного з постраждалих відвідувачів

Власниками зазначеного ресторану незаконно проведено реконструкцію нежитлового приміщення, що знаходиться за вказаною адресою та підтверджується наступним.
Відповідно до п. 4. ч. 2. ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема за виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт.
Однак, при проведенні реконструкції власниками ресторану «BEERFISH» не реєструвалась в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю декларація про початок виконання будівельних робіт.
Крім того, згідно п. 6, ч. 2. ст. 2 вищевказаного закону настає відповідальність за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію.
Проте, дане приміщення не було прийняте в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку.
Мені стало відомо, що працівники даного ресторану, в порушення  чинного трудового законодавства, працюють без офіційного працевлаштування, заробітна плата виплачується «в конвертах», відсутні особові медичні книжки.
Звертаємо увагу, що згідно ч.1. ст. 53. Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р., посадові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством. Зокрема,, ст.  172 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність  за грубе порушення законодавства про працю.
Таким чином, здійснюється ухиляння власників ресторану від сплати податків та єдиного соціального внеску.
Крім того, відповідно до п. 1 Постанови  КМ України  «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 р. № 559 Київ, працівники харчової та переробної промисловості входять до переліку працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.
Відповідно до п. 9 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, від 11.07.2003 р. № 185, працівники,  що  здійснюють транспортування, зберігання і продаж  продуктів харчування (будь-який продукт, що в натуральному вигляді  чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для  пиття),  повинні  мати  спеціальну  освіту (підготовку), вони підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати  особисту  медичну  книжку  встановленого  зразка. Працівники суб'єкта   господарської   діяльності,   які  не  пройшли  медичне обстеження, до роботи не допускаються.
     Отже, робота працівників ресторану без особових медичних книжок є незаконною.

Згідно Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126:
«п. 4.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.
п. 5.3.1. Системи вентиляції і кондиціонування повітря повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.
п. 6.4.8. Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
Ця вимога стосується також будівель, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кранами.
Уперше збудовані, після реконструкції, розширення, капітального ремонту об'єкти (будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (згідно з нормами належності) до початку їх експлуатації
Однак, приміщення ресторану не відповідає діючим в Україні протипожежним нормам: відсутня вентиляція підсобних приміщень та вогнегасники, а також захаращені евакуаційні проходи.  

Статтею 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. встановлено вимоги до продовольчої сировини і харчових продуктів, умов їх транспортування, зберігання та реалізації, а саме:
«Продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали, обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні, зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації.
Підприємства, установи, організації та громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові продукти і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров'я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм.
Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки, а також матеріалів, що контактують з продовольчою сировиною чи харчовими продуктами під час виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації, дозволяються головним державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.»
Проте, в порушення вищевказаних вимог закону, продукція в ресторані «BEERFISH» зберігається із порушеннями санітарних норм, відсутні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи та сертифікати на м’ясну продукцію та яйця.

Відповідно до п.3.3. Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002, У  закладах  (на  підприємствах)  самообслуговування  й магазинах  кулінарних виробів розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція тощо) видається  споживачеві  після  оплати вартості продукції готівкою. У закладах  (підприємствах)  з  обслуговуванням   офіціантами оплата  вартості  продукції  здійснюється споживачем безпосередньо офіціанту  відповідно  до  рахунка,  який  виписується  на  бланку встановленої форми. Після розрахунку     офіціантом     споживачеві     надається розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція).
    
Відповідно до п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р., ліцензуванню підлягають виробництво  і  торгівля  спиртом  етиловим,  коньячним  і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Звертаю увагу, що ресторан «BEERFISH» здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, проте, при купівлі мною алкогольного напою на розлив, в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України, мені не надали касовий чек, а на моє прохання показати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними виробами мені відповіли відмовою, що дозволяє зробити припущення про відсутність такої ліцензії. Також даний ресторан не отримував торговий патент для здійснення своєї діяльності.

Статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» от 24.02.1994р, встановлено, що, зокрема, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:
здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;
вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):
1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Оскільки ресторан розташований у житловому будинку та працює до 03.00 години ночі, такий режим роботи порушує вимоги законодавства  тиші після 22.00 години в результаті роботи музичної апаратури, шуму кондиціонерів та відвідувачів.

 Відповідно до п. 1 Порядку видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150,  встановлено обов’язок для підприємств,  установ, організації незалежно від форми власності щодо отримання  дозволу на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції,  оренду  будь-яких  приміщень. Проте в даного ресторану відсутній дозвіл як на початок роботи від МНС, так і від санітарно-епідеміологічної служби.

Викликає велике питання також і той факт, що зазначений ресторан працює без укладеного із Київводоканалом договору на водопостачання та прийняття скиду надмірно забрудненої води та без установлених жироуловлювачів.
    
Таким чином, діяльність ресторану «BEERFISH» здійснюється з порушеннями санітарних, протипожежних та ветеринарних норм, норм охорони праці,  без отримання необхідних для такої діяльності дозволів та ліцензій. Такі свідомі протиправні діяння викликають в мене як громадянина велике обурення, оскільки така кількість порушень чинного законодавства створює реальну загрозу для здоров’я та життя людей, які відвідувачів ресторану, так і його працівників і мешканців будинку зокрема 
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Пользователи
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.