Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ автоперевезень понад 20 млрд. грн. на рік

10 грудня 2013, 21:10
Власник сторінки
0
269
Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ автоперевезень понад 20 млрд. грн. на рік

провести засідання відповідних Громадських рад та консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення вказаного проекту нормативно-правового акту бо МАЄ ВАЖЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ автоперевезень понад 20 млрд. грн. на рік

 

 

Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ легкових автомобільних перевезень у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік

 

 

Сьогодні не слід забувати і про інші справи, які під шумок можуть прийняти і в найближчому майбутньому вони нанесуть шкоди більше ніж дехто очікує.

 

Вже розглядається на офіційному обговоренні (погодженні, не погодженні) проект закону «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» (www.mtu.gov.ua/uk/alias_50/38152.html), який оприлюднено 14.11.2013 на вказаному сайті Міністерства інфраструктури України.

 

При офіційному розгляді даного проекту закону «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» фахівцями прошу вирішити питання ПРО ВРАХУВАННЯ НАСТУПНОГО.

 

Станом на 01.11.2013 р. у сфері легкових автомобільних перевезень близько 90% учасників таксомоторного ринку країни ЗНАХОДЯТЬСЯ В ТІНІ, так як здійснюють перевезення пасажирів без дотримання вимог чинного законодавства України. Зокрема, у м. Києві напевно близько 95 % учасників таксомоторного ринку знаходяться в тіні.

За оцінками публічних експертів, кількість легкових автомобілів, фактично задіяних у таксомоторних перевезеннях у масштабах країни, за різними оцінками становить від 200 до 300 тисяч одиниць.

Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ легкових автомобільних перевезень у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік, у м. Києві — близько 2 млрд. грн. на рік.

Чинне сьогодні законодавство та ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ практично дозволяють залучати до нелегальних перевезень всіх бажаючих водіїв без жодних дозвільних документів та реєстрації підприємницької діяльності.

Аналогічна ситуація складається і у сфері діяльності інформаційно-диспетчерських служб, які працюють БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ у якості суб’єктів підприємницької діяльності. Співпрацювати з ними може будь-яка особа без укладання жодних договорів, надання медичної довідки, без огляду автомобіля, без перевірки дозвільних документів та ліцензії на здійснення таксомоторних перевезень. Відповідно, доходи таких осіб не оподатковуються. Такі служби працюють за нижчими тарифами ніж легальні оператори, проте не несуть жодної відповідальності за якість і безпеку послуг у цій сфері.

Відсутність належного державного регулювання на таксомоторному ринку України створює недобросовісне конкурентне середовище, не забезпечується належна якість та безпека перевезення пасажирів, не відбувається якісне оновлення рухомого складу  тощо.

На виконання підпункту 178.4 пункту 178 Національного плану дій щодо впровадження програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 12.03.2012 № 187/2012, Міністерство інфраструктури України РОЗРОБЛЯЄ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», який МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАМ ТА СТАНДАРТАМ ЩОДО НАДАННЯ ЯКІСНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТАКСІ.

На жаль норми, які закладені в основу цього законопроекту, НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ організації перевезень на таксі та МОЖУТЬ НЕ СПРИЯТИ легалізації перевізників, створенню і розвитку цивілізованого ринку таксомоторних перевезень в Україні.  

 

ЗОКРЕМА:

 

1. Законопроект передбачає купівлю дозвільних документів на перевезення на таксі особами, які планують займатися не перевезеннями (інвестуючи в автомобілі та самостійно надаючи послугу), а можуть РОЗРАХОВУВАТИ ОТРИМУВАТИ ТІНЬОВИЙ ПРИБУТОК ВІД СПЕКУЛЯЦІЇ цими дозвільними документами.

 

Відповідно до законопроекту, отримати дозвільний документ може будь-який підприємець, що має статус суб'єкта господарювання, ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПІДТВЕРДЖУЮЧИ НІ НАЯВНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, який буде використовуватися в перевезеннях, ні його відповідність вимогам законодавства.

Згідно законопроекту, протягом 10 днів власник дозвільного документа може вписати в цей документ дані будь-якого автомобіля, що належить будь-якому громадянинові, що в свою чергу СТВОРЮЄ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІНЬОВОГО РИНКУ ТОРГІВЛІ і «оренди» дозвільними документами.

 

ПРОПОНУЄТЬСЯ: для отримання дозволу необхідно підтвердити статус суб'єкта господарювання, відповідність автомобіля вимогам законодавства в частині технічних параметрів та обов'язкового обладнання автомобіля таксі, право використання даного автомобіля в господарській діяльності.

 

2. Відповідно до законопроекту, пропонується планове багаторазове підвищення вартості дозволів на таксі протягом декількох років:

- 1 рік — 1 мін. з/п;

- 2 рік — 10 мін. з/п;

- 3 рік — 50 мін. з/п;

- після третього року — 100 мін. з/п.

Такий підхід НЕ МОЖЕ І НЕ БУДЕ СПРИЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ і вже через 1 рік може ПЕРЕТВОРИТИ ДОЗВІЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ В ОБ'ЄКТ СПЕКУЛЯЦІЇ ТА ТІНЬОВОЇ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ.

 

ПРОПОНУЄТЬСЯ: запровадити прозорий механізм отримання дозвільних документів за мінімальною ціною (не більше 1 мінімальної з/п) з метою формування легального і стабільного ринку перевезень на таксі.

 

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ: У разі легалізації 200 тисяч перевізників, надходження до Державного бюджету від реалізації дозвільних документів на рівні 1 мінімальної з/п (1150 грн.) складуть:

200 000 х 1 150 грн. = 230 млн. грн.

Щомісячні платежі до бюджету навіть при мінімальному оподаткуванні (єдиний податок - 214 грн. + єдиний соціальний внесок - 398 грн. = 612 грн.) складуть:

200 000 х 612 грн. = 122,4 млн. грн. щомісячно.

 

ПРОПОНУЄТЬСЯ: запровадити перехідний період формування ринку таксі (як мінімум, один – два роки), протягом якого вартість дозволу має бути мінімальною. Основна мета — виведення ринку перевезень на таксі з тіні при запровадженні мінімальної вартості дозвільного документу та дієвому державному нагляді і контролі, що в свою чергу буде стимулювати учасників ринку працювати в правовому полі та сплачувати податки та соціальні внески.

 

ВИСНОВОК – ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПОГОДЖЕННІ:

 

З метою легалізації перевізників, створення і розвитку цивілізованого ринку таксомоторних перевезень ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА в Україні законопроект «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» має ВРАХОВУВАТИ НАСТУПНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОМЕНТИ:

 

1. Таксомоторні ринки мають бути міськими, з єдиними вимогами до автомобілів таксі та, відповідно до цих вимог, з єдиними міськими тарифами вартості послуг таксі.

2. Автомобілі таксі мають бути чітко ідентифіковані, яскраво виражені та стандартизовані. Кожний автомобіль таксі має мати чіткі ознаки таксі та має бути обладнаний спеціальним обладнанням:

- таксометр;

- помаранчевий ліхтар на даху автомобіля;

- композиції квадратів у шаховому порядку на бортах автомобіля, які нанесені стаціонарним способом (без функції зняття);

- сигнальні вогники («вільно-зайнято») у правому верхньому кутку лобового скла. 

3. Дозвільний документ на перевезення на таксі має видаватися суб'єкту господарювання на автомобіль (власний або придбаний в лізинг), який має відповідати законодавчим вимогам. Дані автомобіля мають одразу вписуватися у дозвільний документ.

4. Пропонується запровадити перехідний період формування ринку таксі (як мінімум, один – два роки), протягом якого вартість дозволу має бути мінімальною. Після формування міського ринку таксі, наповнення його легальними перевізниками на таксі, витіснення з ринку нелегальних перевізників та виключення можливості використання тіньових схем організації перевезень на таксі, кількість автомобілів таксі в місті може бути обмежена (квотована).

5. Законопроект має чітко врегульовувати питання безпеки та захисту прав споживачів. Видача розрахункового документу пасажиру за надану оплатну послугу має бути обов’язковою.

6. Оскільки інформаційно-диспетчерські служби (ІДС) не є перевізниками та безпосередніми надавачами послуг з перевезень на таксі, ІДС не гарантують і не можуть нести жодної відповідальності ні перед пасажиром (замовником перевезення), ні перед перевізником (виконавцем перевезення), законопроект має чітко визначити права, обов’язки та відповідальність ІДС, як допоміжного посередницького сервісу з метою унеможливлення впливу посередників (як регуляторів ринку) на допуск перевізників до ринку таксі та формування тарифів.

7. Законопроект має передбачати можливість для суб’єктів господарювання, які мають чинну ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, протягом 6 місяців безоплатно обміняти чинну ліцензію (а не ліцензійну картку, яка видавалась безоплатно) на дозвільний документ нового зразка.

 

При цьому, пропоную ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ той факт, що згідно офіційних відповідей органів державної влади на офіційні запити на доступ до публічної інформації що розгляду (не розгляду) та погодження (не погодження) вказаного ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» - ПРАКТИЧНО ВСІМА БУЛО НАДАНО ВІДПОВІДЬ ПРО ВІДСУТНІСТЬ (???) НА РОЗГЛЯДІ (ПОГОДЖЕННІ) ДАНОГО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ.

 

Враховуючи наведене вище, ПРОПОНУЮ: розглянути вказаний вище проект закону «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» та при його офіційному розгляді погодженні (не погодженні) фахівцями прошу вирішити питання про врахування викладеного вище, а також у порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 - провести засідання відповідних Громадських рад та консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо вказаного проекту нормативно-правового акту, що МАЄ ВАЖЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ І СТОСУЄТЬСЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ГРОМАДЯН із врахуванням, що публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, з обов’язковим врахуванням, що має вивчатися та аналізуватися це із залученням у разі потреби відповідних фахівців та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту закону, у порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010.

 

 

ДОДАТОК:

«Такси, Такси, о …сколько… в этом слове…»

http://www.business.ua/blogs/transport/habibulin/1474/

 

 

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним,

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

Голова Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади,

 

Член Ради голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України)

Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.
РОЗДІЛ: Пользователи
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.