Акт налоговой ч.11

28 февраля 2013, 22:59
0
207

Источник - блог SergioDraft

3.9. Направлені запити та результати проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від ТОВ „Уманьпиво” з такими контрагентами.


Реєстр направлених запитів в ході проведення планової виїзної перевірки та результатів проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від ТОВ „Уманьпиво” з такими контрагентами наведено в додатку 33 до першого примірника акта перевірки, який залишається в органі ДПС.

При проведенні перевірки були надіслані запити на проведення перевірки та достовірності підтвердження взаєморозрахунків з ТОВ « АФ « Ліга», ТОВ « АФ « Добро», ТОВ « АФ « Легедзено», ДП АФ «Байс Агро» ВКФ «Байс» додаток до акта 34

4. Висновок

Перевіркою пунктів 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 4.2, 5, 6, 7 акта перевірки порушень не встановлено.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ „Уманьпиво”:

1) вимог пункту 138.8 статті 138 ,пункту 146.2 статті 146, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ(зі змінами та доповненнями ) в результаті чого занижено об’єкт оподаткування податком на прибуток в сумі 44222,32 грн, а саме: 4 квартал в сумі 11056 грн та за 1 квартал 2012 р -33167 грн в наслідок чого не донараховано та несплачено податок на прибуток в сумі 9507,80 грн , а сам: 4 квартал 2011 року – 2542,78 грн. та за 1 квартал 2012 року в сумі 6965,02 грн

2) вимог пункту 198.2 статті 198, пункту 199.2 статті 199, пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями) в результаті чого занижено податок на додану вартість за січень 2011р. на 220,2 грн., за лютий 2011р. на 40544,79 грн., за березень 2011р. на 6538 грн., за квітень 2011р. на 7455,08 грн., за травень 2011р. на 3831,05 грн., за червень 2011р. на 234,52 грн., вересень 2011р. на 25770,00 грн., листопад 2011р. на 90572,16 грн., січень 2012р. на 116192,9 грн., за березень 2012р. на 54796,19 грн..

3) ст. 2 Закону України „ Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 587-XIV від 09.04.99р. із змінами та доповненнями встановлено заниження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в розмірі 5,00 грн..

4) 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України ТОВ „Уманьпиво” не подано до Уманської ОДПІ декларацію з екологічного податку за 1 квартал 2011р..

5) 4.1. абз.1 ст.24 Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР, а саме: на товаристві в січні 2011 року та в грудні 2011р. не дотримувались строків виплати заробітної плати: „... не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата”.

4.2. пп.164.2.17г) п.164.2 ст.164, пп.169.2.2 п.169.2 ст.169, пп. 176.2 а) п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями, в результаті донараховано:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі 14160,82 грн.

4.3. пп.176.2.а) п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, а саме: несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб. В результаті:

- нараховано пені за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб в сумі 39,23 грн.

4.4. пп.176.2.”б” п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та розд.3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010р. №1020 зареєстрованого в Мінюсті України 13.01.2011р. за №46/18784, а саме: не відображення по формі 1-ДФ виплачений дохід фізичним особам - підприємцям в 2011р., в тому числі: за І кв. 2011р. на суму 2950 грн., за IІ кв. 2011р. на суму 31385,80 грн., за ІІІ кв. 2011р. на суму 4 грн.

У ході проведення перевірки здійснювалось вилучення копій фінансово – господарських документів, які свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів) відповідно до п.п.20.1.2 п.20.1 ст.20 розділу I Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI.( додаток № 23 )

При отриманні матеріалів, які не підтверджують дані обліку ТОВ „ Уманьпиво” який перевіряється, керівником податкового органу можуть бути вжиті заходи щодо проведення документальної невиїзної або позапланової виїзної перевірки відповідно п.п.20.1.4 п.20.1 ст. 20 розділу I Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI.

Акт складено у двох примірниках на ___аркушах.

Додатки до акта перевірки.

Додаток 1: План перевірки – на 2-х аркушах ( платнику не надається).

Додаток 2: . Довідка про загальну інформацію щодо ТОВ „Уманьпиво” та результати його діяльності за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. з додатками - на 6 аркушах ;

Додаток 3: Довідка про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Уманьпиво”

Додаток 3-а Опрацювання встановлених ризикових операцій – на 2-х аркушах (платнику не надається);

Додаток 4: Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні документальної перевірки ТОВ « Уманьпиво» – на 4 аркушах;

Додаток 5: Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників валових доходів за період з 01.01.2011 по 31.03.2011 – на 1 аркуші;

Додаток 6: Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за період з 01.04.11р. по 31.03.12р. – на 1 аркуші;

Додаток 7: Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників валових витрат за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. – на 1 аркуші;

Додаток 8: Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що підтверджують витрати ТОВ « Уманьпиво» , що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за період з 01.04.2011р. по 31.03.2012р.на 1 аркуші;

Додаток 9: Розрахунок приросту (убутку ) за період з 01.01.2011 по 31.03.2011 року .

Додаток 10: Розрахунок амортизаційних відрахувань - на 2 аркушах (платнику не надається);

Додаток 11: Розрахунок коригування ПДВ , щодо проведених пільгових операцій – на 1 аркушах

Додаток 11-а Обсяг здійснених експортно – імпортних операцій -5 аркушах

Додаток 12: Обсяги реалізованого пива за період діяльності з 01.01.2011 року по 31.03.2012 року – на 2 аркушах платнику не надається;

Додаток 13: Розрахунок повноти та нарахування акцизного податку ;

Додаток 14: Розрахунок з бюджетом по нарахованому та сплаченому акцизному податку

Додаток 15: Розрахунок повноти та нарахування збору на розвиток хмелярства та виноградарства

Додаток 16: Розрахунок з бюджетом по нарахованому та сплаченому збоу на розвиток хмелярства та виноградарства .

Додаток 16-1: Розрахунок штрафних санкцій по нарахованому та сплаченому збоу на розвиток хмелярства та виноградарства .

Додаток 17: Лист екологічної служби

Додаток № 18 Акт інвентаризації каси від 17.05.2012 року .

Додаток № 19 Розрахунок залишку ліміту в касі ТОВ « Уманьпиво»

Додаток № 20 Наказ на проведення інвентаризації активів № 51 від 05.06.2012 року .

Додаток № 21 Довідка щодо залишків зерна за перевіряє мий період .

Додаток № 22 Результати проведеної інвентаризації , інвентаризаційний опис залишків.

Додаток 23: „Опис від 04 липня 2012 року оригіналів/копій документів, що вилучені зі справ” на 1 арк. платнику надається);

Додаток 24: Розрахунок донарахованого податок на доходи фізичних осіб на 2 арк. (платнику надається);

Додаток 25 Реєстр звітів про використання коштів на відрядження або під звіт на 4 арк. (платнику надається);

Додаток 26 Довідка-розрахунок по нарахуванню і перерахуванню до бюджету податок на доходи фізичних осіб на 1 арк. (платнику надається);

Додаток 27 Розрахунок пені за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб на 1 арк. (платнику надається);

Додаток 28 Розрахунок штрафних санкцій за заниження податку на доходи фізичних осіб на 1 арк. (платнику надається);

Додаток 29: Розрахунок штрафних санкцій за не включення даних до звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників нарахованих (сплачених) податків за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. по ТОВ „Уманьпиво” на 1 арк. (платнику надається).

Додаток 30 Розрахунок штрафних санкцій по податку на прибуток – на 1 аркуші. (надається разом з повідомленням-рішенням);

Додаток 31 : Розрахунок штрафних санкцій по податку на додану вартість – на 1 аркуші (надається разом з повідомленням-рішенням);

Додаток 32: Розрахунок штрафних санкцій по екологічному податку – на 1 аркушах (надається разом з повідомленням-рішенням);

Дадаток 33 Реєстр направлених запитів на проведення зустрічних звірок

Додаток № 34 Листування з ТОВ АФ « Добро» , ТОВ АФ « Ліга» , ТОВ АФ « Легедзено», ДП « Байс Агро « ВКФ « Байс» на 530 аркушах – платнику не надається .Заступник начальника відділу податкового контролю(підпис)С.С.Ткаченко


Головний державний податковий ревізор-інспектор_________

(підпис)В.М.Грипас

(ПІБ)


Головний державний податковий ревізор-інспектор_________

(підпис)Л.П.Березовська

(ПІБ)


Головний державний податковий ревізор-інспектор_________

(підпис)С.О.Плахотнюк

(ПІБ)

Головний державний

податковий

інспектор


_________

(підпис)


О.К.Горбатюк

(ПІБ)

Старший державний

податковий ревізор-

інспектор


_________

(підпис)


Ю.В.Саражин

(ПІБ)


Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність ТДВ «Уманьпиво» (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

Директор ТОВ «Уманьпиво»

______________

(підпис)

А.І.Кисіль

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________

(підпис)

С.А.Слободяник

(ініціали, прізвище)

Акт складено у двох примірниках.

З обов’язками, правами, відповідальністю суб’єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб державних податкових органів ознайомлений, один примірник акта з додатками на ____аркушах отримав ___ 2012 року.

Директор ТОВ «Уманьпиво» А.І.Кисіль


Віза начальника відділу податкового контролю М.А.Коренюк

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.