Акт налоговой ч.10

28 февраля 2013, 22:55
0
238

Источник - блог SergioDraft

        3.5.6 Збір за спеціальне використання води

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ “Уманьпиво” задекларовано збору за спеціальне використання води у сумі 189394,9 грн.

Перевіркою правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати збору за спеціальне використання води не встановлено заниження (завищення) сум податку.

грн

з/п

Звітний період

Основний (уточнюю чий розрахунок)

Дата та номер

Сума нарахованого податку

Відхилення

(6-5)

За даними платника

За даними перевірки

1

2

3

4

5

6

7
2011 рік1

1 квартал 11 р.

Основний

9002534227 від 21.04.2011

23607,64

23607,64


2

півріччя 11 р.

Основний

9004503200 від 06.07.2011

76336,03

76336,03


3

3 квартали11 р.

Основний

9008547035 від 14.10.2011

126035,56

126035,56


4

Рік 11 р.

Основний

9013382500 від 16.01.2012

154859,28

154859,28

2012 рік
1

1 квартал 12 р.

Основний

9017913700 від 10.04.2012

34535,62

34535,62


Разом

*

189394,9

189394,9Уманською ОДПІ 30.05.2012р. було направлено листа № 5717/22-021 на ім’я начальника Державної екологічної інспекції про вжиття заходів для проведення перевірки ТОВ „Уманьпиво” з питань повноти нарахування збору за спеціальне використання води. Станом на 20.06.2012р. отримано відповідь „Перевірка додержання вимог природоохоронного законодавства на ТОВ „Уманьпиво” запланована Державною екологічною інспекцією на 3 квартал 2012р”.( додаток № 17 до акта перевірки )


3.6 Перевірка з питань дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у Національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. № 637, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320.

Підчас перевірки було проведено інвентаризацію залишків готівки в касі .

Згідно акту №2 від 17.05.2012 року про результати інвентаризації наявних коштів станом на 17.05.2012р. в касі підприємства. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: 3122,53 грн. – недостач і лишків не встановлено.(додаток № 18)

При перевірці дотримання ведення касових операцій на підприємстві порушень не встановлено.

Розрахунки залишків лімітів в касі показано в додатку № 19


3.7Перевірка повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб, правильність відображення по відомості форми 1-ДФ виплачених доходів фізичним особам


3.7.1. Перевірено дотримання розміру мінімальної заробітної плати відповідно Закону України від 26.12.2002р. №372-IV „Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати” із змінами та доповненнями, Закону України 23.12.2010р. N2857-VI  „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, Закону України 22.12.2011р. N4282-VI  „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Згідно наказів по ТОВ „Уманьпиво” щодо введення в дію штатних розписів по керівниках, спеціалістах та службовцях, в зв’язку зі встановленням нового розміру заробітної плати, штатних розписів, встановлювались посадові оклади в розмірі мінімальної заробітної плати та вище (директор, виконавчий директор, технічний директор, головний бухгалтер ...) за відпрацьований по нормі час, окрім працівників, які працюють за скороченим робочим днем (1 година) при п’ятиденному робочому тижні. Копія штатного розпису та наказів в зв’язку зі встановленням нового розміру мінімальної заробітної плати та наказів про встановлення окладу до довідки додаються додатком 2.

Відповідно до наданого пояснення ТОВ „Уманьпиво” від 09.06.2012р. №63 (вх. №2249/10 від 12.06.2012р.) та даних звіту товариства за формою 1 ПВ (таблиця 1), середньомісячна зарплата працівників товариства в 2011р. в порівняні з рівнем 2010 року зросла на 24,1 відсотків. Мінімальний розмір заробітної плати за відпрацьований по нормі час, згідно законодавства України запроваджувався на підприємстві своєчасно і в повному розмірі (накази - №1 від 02.01.2011р., №13 від 01.02.2011р., №21 від 01.03.2011р., №29 від 01.04.2011р., №49 від 01.06.2011р., №57 від 01.07.2011р., №67 від 01.08.2011р., №76 від 01.09.2011р., №85 від 01.10.2011р., №91 від 01.11.2011р.).

В зв’язку із сезонністю виробництва основної продукції (пива, безалкогольних напоїв), зарплата працівникам заводу впродовж 2011 року нараховувалася нерівномірно. В 2011 році штатним працівником товариства в середньому відпрацьовано 1864 год. при нормі 1966 год. Невідпрацьований за рік час на одного штатного працівника в середньому 132 години, в т.ч.: тимчасова непрацездатність – 18 год., відпустки без збереження заробітної плати – 14 год., переведення з економічних причин на неповний робочий день – 26 год., щорічні відпустки – 74 год.


Відповідно до листа ТОВ „Уманьпиво” від 09.06.2012р. №63 (вх. №2249/10 від 12.06.2012р.), в зв’язку із широкомасштабною реконструкцією застарілого (як морально, так і фізично) обладнання, значним обсягом інвестицій у виробництво, підприємство не має фінансових можливостей для запровадження високого рівня заробітної плати.

Фонд оплати праці, середньооблікова чисельність працівників та середньомісячна заробітна плата наведена в таблиці.

Таблиця 1

Показник

2011р.

І кв. 2012р.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

92

92

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.

1163,7

323,4

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості, грн.

1054

1172

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

90

96

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.

1117,7

320,7

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

1035

1114


Відповідно наданих на перевірку книг нарахування заробітної плати за 2011-2012рр., штатного розпису керівників, спеціалістів, службовців, наказів про введення нового штатного розпису та встановлення окладів, табелів обліку використання робочого часу, перевіркою не встановлено порушень дотримання розміру мінімальної заробітної плати у відповідних періодах.


3.7.2. Перевірено своєчасність видачі заробітної плати відповідно Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР „Про оплату праці” із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23.09.2010р. №2559-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати”.

При перевірці строків виплати заробітної плати встановлено порушення абз.1 ст.24 Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР, а саме: на товаристві в січні 2011 року та в грудні 2011р. не дотримувались строків виплати заробітної плати: „... не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата”.


3.7.3. Перевірка правильності утримання податку на доходи фізичних осіб

Кількість особових рахунків станом на 01.01.2011р. складає 92 осіб, на 31.12.2011р. – 100, на 31.03.2012р. – 100. Правильність утримання податку перевірено по 83 особовим рахункам.

3.7.3.1. Перевіркою правильності надання податкової соціальної пільги у відповідності з вимогами пп. 169.2.2 п.169.2 ст.169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями, п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. №1227 „Про затвердження Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги” відповідно до яких „Пільга починає застосовуватися працедавцем з податкового місяця, в якому платник податку подав працедавцю заяву про її застосування з відповідними документами ...”, встановлено:

1) надання податкової соціальної пільги працівнику товариства Горовій М.А. (зарахована на роботу відповідно наказу про прийняття на роботу від 01.04.11р.) без заяви працівника на податкову соціальну пільгу.

Таким чином в результаті встановленого порушення донараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 75,30 грн..

3.7.3.2 Перевіркою правильності оподаткування доходу, отриманого платником податку, як додаткове благо, встановлено порушення 164.2.17-г, п.164.2 ст.164, пп.176.2.а) п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненнями, а саме: не утриманий податок з доходу, отриманого платником податків від його працедавця як додаткове благо:

1) ТОВ „Уманьпиво” перераховано через рахунок 26003301792398 Філії ПАТ ПIБ в м. Черкаси 04.04.2011р. 850 грн. штраф накладений на Кисіль А.І. відповідно постанови 23-06-55/25-07 від 29.03.2011р. та 27.04.2011р. 85 грн. штраф накладений на Слободяник С.А. Перераховані суми з заробітної плати не утримувались. Податок на доходи фізичних осіб з суми 85 грн. та 850 грн. не утримано та не перераховано до бюджету (додаток №3).

Таким чином в результаті встановленого порушення донараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 140,25 грн.

2) Відповідно наданих на перевірку звітів про використання коштів наданих на відрядження або під звіт (додаток 4), встановлено безпідставне відшкодування працівникам ТОВ „Уманьпиво” сум витрачених на придбання паливно-мастильних матеріалів, а саме: дизельного пального, бензин А-76, А-95, запасних частин, ремонт та обслуговування автомобілів, так як автомобілі не рахуються на балансі товариства, договори оренди оформлені неналежним чином:

Кисіль І.А. - технічному директору, який відповідно штатного розпису працював за скороченим робочим днем (1 година) та використовував автомобіль марки Wolsvagen Caddy, який не рахується на балансі товариства. Договір оренди на перевірку не наданий.

При скороченому робочому дню (1 година) Кисілю Ігорю Анатолійовичу відшкодували 492 грн. на поїздку Київ-Донецьк. Звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт без номера від 31.10.2011р.;

Проскурні Олександру Олексійовичу – техніку по обслуговуванню установок розливу пива по торговим точкам, який використував автомобіль марки SEAT Inca, реєстраційний номер АВ5123АМ.

Договір (оренди транспортного засобу) від 03.08.2011р. укладений Кисіль Іриною Петрівною (орендодавець) з ТДВ „Уманьпиво” (орендар) на передачу орендодавцем автомобіля марки SEAT Inca, реєстраційний номер АВ5123АМ в тимчасове користування орендарю, нотаріально не засвідчений. Порушено ч.2 ст.799 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року №435-IV. Договір укладався з ТДВ „Уманьпиво” 03.08.2011р., тоді як ТДВ „Уманьпиво” перереєстровано 06.05.2011р. у ТОВ „Уманьпиво”. Копія договору до довідки додається додатком 2.

По звітах про використання коштів наданих на відрядження або під звіт Проскурні О.О. відшкодовувались кошти на дизельне пальне, бензин А-76, запасні частини, ремонт та обслуговування автомобіля;

Перевіркою встановлено безпідставне використання паливно-мастильних матеріалів водієм Павлюк П.О. на автомобіль марки FIAT Scudo, реєстраційний номер СА 2811 AI на суму 6136 грн. відповідно подорожніх листів службового легкового автомобіля №364584 за листопад 2011р. (262л. на суму 2171,98 грн.), №364590 за грудень 2011р. (264л. на суму 2167,44 грн.), №364595 за січень 2012р. (273л. на суму 2263,17 грн.), №364595 за лютий 2012р. (260л. на суму 2155,40 грн.), №364598 за березень 2012р. (260л. на суму 2155,40грн.).

Договір оренди транспортного засобу від 04.01.2011 року укладений Луценко Е.Л. з ТОВ „Уманьпиво” про користування ТОВ „Уманьпиво” автомобіля марки FIAT Scudo, реєстраційний номер СА 2811 AI. Вказаний договір нотаріально не засвідчений, в результаті порушено ч.2 ст.799 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року №435-IV.

Перевіркою встановлено також безпідставне відшкодування коштів за паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензину А-76, А-95) по звітах про використання коштів наданих на відрядження або під звіт, працівникам товариства: начальнику МТП та збуту Луценко Е.Л., менеджеру Віштал В.М., менеджеру Михайловину Ю.В..

Відповідно до п.164.5 ст.164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненнями, при нарахуванні доходів у будь-яких не грошових формах об’єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування помножена на коефіцієнт, який складає 1,1764 (100: (100 – ставка податку)

Таким чином, в результаті встановленого порушення донараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 12248,83 грн. (додаток 3).

3.7.3.3 Перевіркою правильності утримання податку з доходів фізичних осіб встановлено порушення п.167.3 ст.167, пп.176.2.а) п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненнями, а саме: не доутримано податок з доходів фізичних осіб з доходів, з перерахованих коштів товариством на користь нерезидентів-фізичних осіб за проживання в готелі:

1368 грн., 12.01.2011р. по рахунку 26001301887603 Філія ПАТ ПIБ в м. Умань, СПД-ФО Поліщук М.П., реєстраційний номер облікової картки платника податку 2115102077, за готельні послуги відповідно рахунку 000299 від 10.01.2011р.;

1218,06 грн., 23.02.2011р. по рахунку 260094881802 Філія "ПРУ"АТ"Б"Фінанси та Кредит" м. Полтава СПД-ФО Поліщук М.П., реєстраційний номер облікової картки платника податку 2115102077, за готельні послуги відповідно рахунків 000336, 000342 від 21.02.2011р.;

1420 грн., 15.08.2011р. ТОВ „Комплекс відпочинку „Гонтів Яр”, код ЄДРПОУ 03577645, за готельні послуги;

980 грн. 16.01.2012р. по рахунку 260064881803 Філія "ПРУ"АТ"Б"Фінанси та Кредит" м. Полтава СПД-ФО Гейко В.М., реєстраційний номер облікової картки платника податку 2115302310, за готельні послуги відповідно рахунку 6 від 14.01.2012р.;

990 грн. 23.02.2012р. по рахунку 260064881803 Філія "ПРУ"АТ"Б"Фінанси та Кредит" м. Полтава СПД-ФО Гейко В.М., реєстраційний номер облікової картки платника податку 2115302310, за готельні послуги відповідно рахунку 29 від 23.02.2012р.;

Відповідно до п.167.3 ст.167 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненнями, ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної п. 167.1 (15%) від об’єкта оподаткування, нарахованого на користь нерезидентів-фізичних осіб. Перевіркою встановлено, при утриманні податку з доходів фізичних осіб з перерахованих коштів 12.01.2011р. в сумі 1368 грн., 15.08.2011р.в сумі 1420 грн., 16.01.2012р. в сумі 980 грн., 23.02.2012р. в сумі 990 грн. застосовано ставку податку 15%. З суми 1218,06 грн. перерахованої 23.02.2011р. податок з доходів фізичних осіб не утримано.

Відповідно до п.164.5 ст.164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненнями, при нарахуванні доходів у будь-яких не грошових формах об’єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування помножена на коефіцієнт, який складає 1,42857 (100: (100 – ставка податку)

Таким чином в результаті встановленого порушення донараховано податок на доходи фізичних осіб в 1696,41 грн. (додаток 3).


Посадовим особам під час перевірки запропоновано надати пояснення щодо причин допущення вищевказаних порушень податкового законодавства, пояснення на момент підписання довідки ними не надані.

Копії договорів оренди транспортних засобів, подорожніх листів службового легкового автомобіля, звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, чеки до довідки додаються додатком 2.

За результатами перевірки донараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 14160,82 грн. (додаток 3).


3.7.4 Перевірка повноти та своєчасності перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб

При перевірці повноти та своєчасності перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб встановлено порушення пп.176.2.а) п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ із змінами та доповненням, а саме: несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб за період: з лютого по квітень 2011р., з серпня по жовтень 2011р., з січня по березень 2012р.

Відомості про перерахування податку до бюджету звірені з даними обліку податкового органу (з випискою картки ф. №15).

Довідка–розрахунок по нарахуванню і перерахуванню до бюджету податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати наведена в додатку 5.

Станом на 31.03.2012р. заборгованість по податку на доходи фізичних осіб відсутня (додаток 5).

За несвоєчасне перерахування податку на доходи фізичних осіб, на підставі пп.129.1.3 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, нараховується пеня на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. В результаті перевірки нарахована пеня несвоєчасне перерахування податку на доходи фізичних осіб в сумі 39,23 грн. (додаток 6).

3.7.5. Перевірено правильність відображення по податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ

При перевірці правильності та своєчасності подачі податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ф. 1-ДФ по виплаченим доходам працівника ТОВ „Уманьпиво” фізичним особам-приватним підприємцям при купівлі у них товарів (робіт, послуг) встановлено порушення пп.176.2.”б” п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та розд.3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010р. №1020 та зареєстрованого в Мінюсті України 13.01.2011р. за №46/18784, а саме: не відображення по формі 1-ДФ виплачений дохід фізичним особам - підприємцям в 2011р., в тому числі: за І кв. 2011р. на суму 2950 грн., за IІ кв. 2011р. на суму 31385,80 грн., за ІІІ кв. 2011р. на суму 3 грн., в тому числі:

І кв. 2011р.
- СПД-ФО Кисіль М.С., реєстраційний номер облікової картки платника податку 3258915944, перераховано за рекламу 09.03.2011р. відповідно рахунку № 0005 від 09.03.2011р. в сумі 2950 грн.

ІІ кв. 2011р.

- СПД-ФО Корягін О.Ф., реєстраційний номер облікової картки платника податку 2216101198, перераховано 6385,80 грн.;

- СПД-ФО Вишневецький В.В., реєстраційний номер облікової картки платника податку 3097218517, перераховано за послуги навантажувача 31.05.2011р. відповідно рахунку 00096 від 31.05.2011р. в сумі 25000 грн.;

- СПД-ФО Солоп В.М., реєстраційний номер облікової картки платника податку 1546301849, в сумі 500 грн.

ІІІ кв. 2011р.

- СПД-ФО Гуміров, реєстраційний номер облікової картки платника податку 3131113087, перераховано за послуги 07.09.2011р. відповідно рахунку 0010 від 06.09.2011р. в сумі 6426 грн., до відомостей форми 1-ДФ включено 6429 грн.


3.8. Проведення інвентаризації активів ТОВ „Уманьпиво”у ході проведення перевірки


Керуючись п.п.20.1.5 п.20.1 статті 20 Розділу 1 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-Y1 зі змінами та доповненнями, підприємству було рекомендовано проведення інвентаризації матеріальних цінностей в тому числі , тих які знаходяться на відповідальному зберіганні згідно з договорами схову .

Щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей керівництво ТОВ « Уманьпиво» не заперечувало , 05.06.2012 року було видано наказ від 05.06.2012р. № 51 на проведення інвентаризації працівниками товариства в присутності працівників Уманської ОДПІ .(додаток 20)

Головним бухгалтером було надано залишки зерна на зберіганні станом на 05.06.2012 року згідно з первинним бухгалтерським обліком , та зазначено адреси складських приміщень де воно зберігається в розрізі сільськогосподарських культур ( додаток до акта 21).

Згідно даних головної книги по рахунку 281 (зерно на зберіганні ) ТОВ ”Уманьпиво” на балансі рахуються залишки зернових 281 “ Зерно на зберіганні “:

станом на 01.01.2011 року на суму 12491173,66 грн.,

станом на 01.04.2011 року на суму 12285148,11 грн.

cтаном на 31.12.2011 року на суму 8411996,16 грн.

станом на 31.03.2012 року на суму 9494972,59 грн

станом на 01.06.2012 року на суму 80807262,38 грн

За результатами інвентаризації нестач (надлишків) не встановлено. (інвентаризаційний опис - додаток 22 до акта перевірки).

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.