Акт налоговой ч.9

28 февраля 2013, 22:44
0
199

Источник - блог SergioDraft

3.5. Дотримання вимог іншого податкового законодавства

3.5. Дотримання вимог іншого податкового законодавства

3.5.1. Екологічний податок

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ “Уманьпиво” задекларовано екологічного податку у сумі 1272,84 грн.

Перевіркою правильності визначення суми екологічного податку не встановлено заниження (завищення) задекларованого показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов’язань: Грн.

з/п


Звітний період


Тип декларації (основна, уточнюючий розрахунок)


Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер

Загальна сума податку

Відхилення

(гр.6 – гр.5)

примітка

Дані платника (дані розрахунку)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1квартал 2011р.

Основний

Не подано

*

*

*


2

2квартал 2011р.

Основний

9004804077 від 15.07.2011р.

239,82

239,82

0


3

3квартал 2011р.

Основний

9008674945 від 17.10.2011 р.

255,08

255,08

0


4

4квартал 2011р.

Основний

9013196248 від 13.01.2012 р.

484,78

484,78

0


5

1квартал 2011р.

Основний

9017758246 від 10.04.2012р.

293,16

293,16

0


Всього

1272,84

1272,84

0


Пунктом 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) встановлено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

49.18.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Пункт 250.1 статті 250 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) передбачено, що для екологічного податку базовий податковий період дорівнює календарному кварталу.

В порушення п. 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України ТОВ „Уманьпиво” не подано до Уманської ОДПІ декларацію з екологічного податку за 1 квартал 2011р.

3.5.2. Плата за користування надрами.

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ “Уманьпиво” задекларовано плати за користування надрами у сумі 173,44 грн..

Перевіркою правильності визначення плати за користування надрами не встановлено її заниження ( завищення) за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум

Грн.

з/п


Звітний період


Тип декларації (основна, уточнюючий розрахунок)


Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер

Загальна сума податку

Відхилення

(гр.6 – гр.5)

примітка

Дані платника (дані розрахунку)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1квартал 2011р.

Основний

9003734371 від 27.05.2011

34,28

34,28

0


2

2квартал 2011р.

Основний

9004503735 від 06.07.2011р.

44,20

44,20

0


3

3квартал 2011р.

Основний

Не подано

4

4квартал 2011р.

Основний

9013629563 від 18.01.2012р.

60,14

60,14

0


5

1квартал 2011р.

Основний

9017851380 від 10.04.12 р.

34,82

34,82

0


Всього

173,44
Пунктом 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) встановлено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

49.18.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

ТОВ “Уманьпиво” не подано до Уманської ОДПІ декларацію з плати за користування надрами, чим порушено вимоги пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

Відділом адміністрування місцевих податків Уманської ОДПІ складено акт перевірки № 301/15-05380243 від 27.05.2012р., винесено податкове повідомлення-рішення №0021530/10 від 30.05.2011р. та підприємством самостійно сплачено штрафну санкцію в сумі 1 грн. з ТОВ „Уманьпиво” до бюджету.

3.5.3. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ “Уманьпиво” задекларовано збору за першу реєстрацію транспортного засобу у сумі 10511,85 грн..

Перевіркою правильності визначення збору за першу реєстрацію транспортного засобу не встановлено його заниження ( завищення) за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум

Грн.

з/п


Звітний період


Тип декларації (основна, уточнюючий розрахунок)


Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер

Загальна сума податку

Відхилення

(гр.6 – гр.5)

примітка

Дані платника (дані розрахунку)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2011 рік

основна

9011999265 від 07.12.2011

5032,00

5032,00

0


2

2012 рік

основна

9003738259 від 07.02.2012

5479,85

5479,85

0


3.5.4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Відповідно до ст. 1 Закону України „ Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 587-XIV від 09.04.99р. із змінами та доповненнями, виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі постачання продукції власного виробництва суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Реалізація пива кінцевим споживачам ТОВ „Уманьпиво” здійснює через три магазини за адресами: м.Умань, вул. Л.Іскри, 29 ( фіскальний номер РРО 2305002317 ), м. Умань, вул. Тищика, 4 ( фіскальний номер РРО 2305002483 ), м. Умань, вул. Радянська, 47 (фіскальний номер РРО 2305002292 ). Дані про обсяги реалізації пива по вказаних РРО відображені в додатку 12.

Перевіркою правильності визначення повноти нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в порушення ст. 2 Закону України „ Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 587-XIV від 09.04.99р. із змінами та доповненнями встановлено заниження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в розмірі 5,00 грн. за жовтень 2011 року, та завищення збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в розмірі 754,00 грн. (за березень 2011 року – 65,00 грн., за вересень 2011 року – 1 грн., за лютий 2012 року – 9 грн., за березень 2012 року – 679 грн.). Зведені дані наведено в додатку 15 до акта перевірки.

Перевіркою порушень вимог порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2009 № 671 не встановлено.

Податкової заборгованості перед бюджетом по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за період що перевіряється підприємство не мало (Додаток 16).


3.5.5. Земельний податок.

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ “Уманьпиво” задекларовано земельного податку у сумі 47169,15 грн.

Перевіркою правильності визначення сум земельного податку не встановлено його заниження чи завищення за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р..

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов’язань:

Грн.

з/п


Звітний період


Тип декларації (основна, уточнюю-чий розрахунок)


Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер

Загальна сума орендної плати за землю

Відхилення

(гр.4 – гр.3)
Примітка

Дані платника (дані податкової декларації )

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 рік
1

Січень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

2

Лютий 2011р

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

3

Березень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

4

Квітень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

5

Травень 2011р

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

6

Червень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

7

Липень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

8

Серпень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

9

Вересень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

10

Жовтень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

11

Листопад 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

12

Грудень 2011р.

Осн.

9000011248 від 17.01.11

3144,61

3144,61

0

0

2012 рік
13

Січень 2012

Осн.

9001282890 від 24.01.2012

3144,61

3144,61

0

0

14

Лютий 2012

Осн.

9001282890 від 24.01.2012

3144,61

3144,61

0

0

15

Березень 2012

Осн.

9001282890 від 24.01.2012

3144,61

3144,61

0

0

Всього

47169,15

47169,15

0

0


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.