Акт налоговой ч.2

28 февраля 2013, 20:11
0
167

Источник - блог SergioDraft

3.1.3. Валові витрати

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. ТОВ «Уманьпиво» задекларовано валові витрати у сумі 14409154 грн.( з урахуванням уточнюючого розрахунку )

Перевіркою правильності визначення валових витрат за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р не встановлено заниження або завищення .

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки

ТОВ «Уманьпиво» сум валових витрат

Грн.

з/п


Звітний період


Тип Декларації (основна, уточнюю-

чий розрахунок)


Загальна сума валових витрат

Відхилення

(гр.5 – гр.4)

Примітка

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

1

1 квартал 2011р.

Осн.

*

*

*

*

2

1 квартали 2011р.

Уточн.

14409154

14409154

*

*


Структура валових витрат, задекларованих ТОВ «Уманьпиво» згідно з поданими деклараціями

грн.

рядка Декл.

Показник декларації

І квартал 2011р.

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

1

2

5

6

7

8

04

Валові витрати, у тому числі:

14409154

          100,00

14409154

100

04.1

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

13099804

90,23

13099804

90,23

04.10 K1

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

0

0

0

0

04.13

інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12

377100

2,81

377100

2,81

04.2 K1

убуток балансової вартості запасів

0

0

0

0

04.3

витрати на оплату праці

264716

1,98

264716

1,98

04.4

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов"язкового страхування

96133

0,72

96133

0,72

04.6 P1

сума податків, зборів (обов"язкових платежів), крім визначених у 04.4

571401

4,26

571401

4,26

06

Скориговані валові витрати

14409154

          100,00

14409154
Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 04.1 Декларацій „витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11” показників за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у загальній сумі 14409154 грн. встановлено, що на формування даного показника вплинуло здійснення операції з придбання здійснював операції з придбання ячменю, склопляшки, пет-пляшки, кег, етикетки, ковпачка, цукру, есенцій, хмелю, природного газу, електроенергії, авто послуг, сільськогосподарської продукції, послуг оренди кег та розливної лінії.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р.в сумі 13099804 грн. на підставі таких документів: господарських накладних, актів виконаних робіт, звітів матеріально-відповідальних осіб, платіжних доручень, записів в Головній книзі за 2011 рік по рахунках 201 «Сировина», 202 «Купівельні матеріали», 203 «Пальне», 204 «Тара» , 208 «Запасні частини», 209 «Інші запаси», 221 «Малоцінні предмети», 28 «Товари», 230 « Виробництво пива», 231 «Виробництво безалкогольних напоїв», 232 «Виробництво солода», 234 «Автотранспорт», 235 «Витрати по котельні», 91 «Загальновиробничі витрати», 91/1 «Цехові витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 631 «Розрахунки з постачальниками», 36 «Розрахунки з покупцями» ( в частині придбання тари та отримання товарів ( робіт, послуг) в порядку взаємозаліку), 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 31 «Розрахунковий рахунок», оборотно-сальдових відомостей встановлено заниження задекларованих ТОВ «Уманьпиво» показників у рядку 04.1 Декларацій „витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11" за 1 квартал 2011 року в сумі 1010000грн. ( додаток 7),

Підприємством самостійно подано уточнюючий розрахунок де було відповідно збільшено рядок 04.1 декларації на суму 1010000 грн .

Загальна сума р 04.1 з урахуванням уточнюючого розрахунку становить 14409154 грн


3) Перевіркою показників, відображених у рядку 04.3 Декларацій „витрати на оплату праці”, за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у сумі 264716грн. встановлено, що на формування даного показника мало вплив нарахування ТОВ «Уманьпиво» заробітної плати виробничим працівникам та адмінперсоналу. Заборгованості по виплатах по заробітній платі, крім поточної, товариство не має.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011. у сумі 264716грн. на підставі записів в Головній книзі за 2011 рік по рахунках 230 «Виробництво пива», 231 «Виробництво безалкогольних напоїв», 232 «Виробництво солода», 233 «Виробництво холоду для пива», 234 «Автотранспорт», 235 «Котельня», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 661 «Розрахунки по заробітній платі» не встановлено завищення (заниження) задекларованих товариством показників у рядку 04.3 Декларацій „витрати на оплату праці”.

Реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників валових витрат наведені у додатку 7 до акту .


4) Перевіркою показників, відображених у рядку 04.4 Декларацій „сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування ” за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р.у сумі 96133 грн. встановлено, що на формування даного показника мало вплив здійснення ТОВ «Уманьпиво» відрахувань до пенсійного фонду (рахунок 651), до фонду соціального страхування(рахунок 652), до фонду страхування на випадок безробіття (рахунок 653), до фонду страхування від нещасних випадків ( рахунок 656).

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у сумі 96133 грн. на підставі таких документів: записів в Головній книзі за 2011 рік по рахунках 230 « Виробництво пива», 231 «Виробництво безалкогольних напоїв», 232 «Виробництво солода», 233 «Виробництво холоду для пива», 234 «Автотранспорт», 235 «Котельня», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати за збут», 651 «Відрахування до пенсійного фонду», 652 «Відрахування до фонду тимчасової втрати непрацездатності», 653 «Відрахування до фонду зайнятості», 654 «Відрахування до фонду страхування від нещасних випадків» не встановлено завищення (заниження) задекларованих товариством показників у рядку 04.4 Декларацій „ сума страхового збору ”.

Реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників валових витрат наведені у додатку 7 до акту.


5) Перевіркою показників, відображених у рядку 04.6 Декларацій „сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4”, за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р.у сумі 96133 грн. встановлено, що ТОВ «Уманьпиво» здійснював наступні нарахування податків за рахунок валових витрат: комунального податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища, податку з власників транспортних засобів, податку на землю, орендної плати за землю, акцизного збору, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства., податку з реклами, збору за геологорозвідувальні роботи виконанні за рахунок державного бюджету, плати за спеціальне користування водними ресурсами державного значення.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.10.2009р. по 31.12.2010р. у сумі 3191501 грн. на підставі таких документів: розрахунків комунального податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища, податку з власників транспортних засобів, податку на землю, орендної плати за землю, акцизного збору, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства., податку з реклами, збору за геологорозвідувальні роботи виконанні за рахунок державного бюджету, плати за спеціальне користування водними ресурсами державного значення не встановлено, не встановлено завищення (заниження) задекларованих товариством показників у рядку 04.6 Декларацій „ сума податків та зборів

Нарахування податків та обов’язкових платежів наведено у додатку 7 до акту перевірки.

6) Перевіркою показників, відображених у рядку 04.13 Декларацій „інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12” за період з 01.01.2011 р. по 31.03.2011р. у сумі 377100 грн. встановлено, що ТОВ «Уманьпиво» включались витрати на відрядження, банківські послуги..

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у сумі 377100 грн. на підставі таких документів: рахунки 311 «Розрахунковий рахунок», 372 „Розрахунки з підзвітними особами”, 92 “Адміністративні витрати” не встановлено завищення , або заниження .

Реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників валових витрат наведені у додатку 7 до акту .


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.