Акт налоговой

28 февраля 2013, 20:03
0
251

Источник - блог SergioDraft

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УМАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Акт


07.07.2012674/22/05380243 м. Умань

Про результати документальної планової виїзної

перевірки товариства з обмеженою відповідальністю

Уманьпиво” (податковий номер 05380243) з питань дотримання вимог

податкового валютного та іншого законодавства за

за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р.

  1. Вступна частина

На підставі направлень від 15.05.2012р. №227 Ткаченко Світланою Степанівною, заступником начальника відділу податкового контролю, радником податкової служби ІІІ рангу, від 15.05.2012р. №229 Грипасом Володимиром Миколайовичем, головним державним податковим ревізор–інспектором відділу податкового контролю, інспектором податкової служби І рангу, від 15.05.2012р. №228 Саражин Юрієм Володимировичем, старшим державним податковим ревізор–інспектором відділу податкового контролю, інспектором податкової служби І рангу, від 15.05.2012р. №230 Березовською Людмилою Павлівною, головним державним податковим ревізор–інспектором відділу податкового контролю фізичних осіб, інспектором податкової служби І рангу, від 25.05.2012р. №298 Горбатюком Олександром Карповичем, головним державним податковим інспектором відділу адміністрування податку на прибуток, інспектором податкової служби ІІ рангу, від 25.05.2012р. №299 Плахотнюком Станіславом Олеговичем, головним державним податковим інспектором відділу прогнозування, аналізу, обліку та звітності, інспектором податкової служби І рангу відповідно п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 розділу 1, п.п.77.4 ст. 77, п. 82.1 ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010р. № 2755-V1 (далі – Податковий кодекс України), наказів Уманської ОДПІ від 04.05.2012р. №230, 25.05.2012р. від №341 та відповідно до плану–графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання проведена документальна планова виїзна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “Уманьпиво”, податковий номер 05380243, (скорочена назва ТОВ “Уманьпиво”) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011р. по 31.03.2012р. відповідно до затвердженого плану перевірки, наведеного у додатку1 до акта.

ТОВ “Уманьпиво” проінформовано про проведення документальної планової виїзної перевірки Уманською ОДПІ повідомленням від 04.05.2012р. № 5 (вих. №3694/22-019), яке надіслано через відділення поштового зв’язку 05.05.2012р., отримано 11.05.2012р. Тарасюк Л.Л.. Наказ Уманської ОДПІ від 04.05.2012р. №230 на проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ “Уманьпиво” надіслано через відділення поштового зв’язку 05.05.2012р., отримано 11.05.2012р. Тарасюк Л.Л..

Наказ Уманської ОДПІ від 25.05.2012р. №341, виданий у зв’язку із зміною складу перевіряючих вручений директору ТОВ “Уманьпиво” Кисілю А.І. 25.05.2012р..

Направлення на перевірку від 15.05.2012р. №227, №229, №228 №230, від 25.05.2012р. №298, №299 пред’явлено директору Кисілю А.І. 17.05.2012р. та 25.05.2012р..

Наказ Уманської ОДПІ від 14.06.2012р. №407 виданий у зв’язку із продовженням термінів перевірки, вручено Кисілю А.І. 15.06.2012р..

Журнал реєстрації перевірок ТОВ “Уманьпиво” не надавася.


003480


2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з 17.05.2012р. по 02.07.2012р. Термін проведення перевірки продовжений з 15.06.2012р. на 10 робочих днів на підставі п.82.1 ст.82 Податкового кодексу України, відповідно до наказу Уманської ОДПІ від 14.06.2012р. № 407.

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Уманьпиво» були (є):

- директор ТДВ «Уманьпиво» Кисіль Анатолій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 2238302990) - на посаді з 09.07.2010р. (наказ про призначення директором ТДВ «Уманьпиво» від 09.07.2010 № 50-к) по 06.05.2011р

- директор ТОВ «Уманьпиво» Кисіль Анатолій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 2238302990)- на посаді з 06.05.2011р. (наказ про призначення директором ТОВ «Уманьпиво» від 06.05.2011 № 22-к) по день підписання акта перевірки;

- головний бухгалтер ТДВ «Уманьпиво» - Слободяник Світлана Андріївна (реєстраційний номер облікової картки 1809803509)- на посаді з 09.07.2010р. (наказ про призначення головним бухгалтером ТДВ «Уманьпиво» від 09.07.2010 № 51-к) по 06.05.2011р.;

- головний бухгалтер ТОВ «Уманьпиво» - Слободяник Світлана Андріївна (реєстраційний номер облікової картки 1809803509)- на посаді з 06.05.2011р. (наказ про призначення головним бухгалтером ТОВ «Уманьпиво» від 06.05.2011 № 22-к) по день підписання акта перевірки;

2.3. ТОВ «Уманьпиво» зареєстроване рішенням Виконавчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів 09.04.1998р. свідоцтво про державну реєстрацію № 8032741.ТДВ «Уманьпиво» перереєстровано 06.056.201р. у ТОВ «Уманьпиво» (реєстраційний запис від 06.05.2011р. № 10251450000001195). Нова редакція статуту (в зв’язку із зміною організаційно правової форми власності) зареєстрована 25.10.2011р. за №10251050002001195.

2.3.1. Податковий номер суб’єкта господарювання: 05380243.

2.3.2. Податкова адреса ТОВ «Уманьпиво» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію співпадає з фактичним місцезнаходженням: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри,29.

2.4. ТОВ «Уманьпиво» взято на податковий облік в Уманській ОДПІ 17.02.1997 року. ТОВ «Уманьпиво» станом на 31.03.2012р. перебуває на обліку в Уманскій ОДПІ.

2.4.1. У періоді, що перевірявся, ТОВ «Уманьпиво» було платником податку на прибуток, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, екологічного податку, земельного податку, плати за користування надрами, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збору за спеціальне використання води.

2.4.2. У періоді, за який проводилась перевірка, ТОВ «Уманьпиво» було платником податку на додану вартість відповідно наступних свідоцтв: Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану виданого Уманською ОДПІ №100293615 від 22.07.2010р., індивідуальний податковий номер – 053802423053, анульовано 25.05.2011р. у зв’язку із зміною організаційно правової форми правління; Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану виданого Уманською ОДПІ № 100337323 від 25.05.2011р., індивідуальний податковий номер – 053802423053, діє по дату підписання акта перевірки.

2.5. Інформація про попередню планову (позапланову за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності) виїзну перевірку ТОВ «Уманьпиво» (позапланові виїзні перевірки, які проводились у періоді, що перевірявся, крім перевірок з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків), проведену органами державної податкової служби, та усунення виявлених недоліків:


з/п

Назва органу, що здійснював перевірку, посада та ПІБ перевіряючих

, дата акта (довідки) перевірки

Перевіре-ний період

Донара-ховано всього,

тис. грн.

зменшено бюджетне відшкоду-вання ПДВ (від’ємне значення по ПДВ)

зменшено збитки, тис.грн.

*Стан усунення виявлених порушень та розрахунки

з бюджетом

1

2

3

4

5

6

7

8


Якубенко Владіславом Григоровичем, начальником відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб, радником податкової служби 3 рангу, Клочко Інною Борисівною, головним державним податковим ревізор-інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб, інспектором 1 рангу, Грабовською Аллою Сергіївною, старшим державним податковим ревізор-інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб, інспектором 2 рангу, Козоріз Ганною Анатоліївною, старшим державним податковим ревізор-інспектором сектору контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, інспектором 1 рангу, Попелухою Людмилою Іванівною, головним державним податковим ревізор-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб, інспектором 1 рангу, старшим державним податковим ревізор-інспектором відділу адміністрування податку на прибуток Горбатюком Олександром Карповичем, інспектором 1 рангу, головним державним податковим ревізор-інспектором відділу економічного аналізу та прогнозування Стеценко Тетяною Олександрівною, інспектором 1 рангу

21.03.2011р. № 144/23/05380243

з 01.10.2009р. по 31.12.2010р.

онараховано всього за актом перевірки – 77,77 тис. грн. у т.ч.: податок на прибуток -55,17 тис.грн. (основного платежу 44,14 тис.грн.), податок на додану вартість – 17,55 (основного платежу 14,04 тис.грн.),

ПДФО 3,22 тис. грн. ( основного платежу 0,53 тис. грн.), збір на розвиток виноградарства – 0,21 тис. грн. (основного платежу 0,17 тис.грн.), плата за рекламу 0,63 тис.грн. (основного платежу 0,26 тис.грн.), плати за торгові потенти 4,200 тисгрн. ( штрафна санкція 4,2 тис.грн.), акцизний збір 0,0125 тис.грн. ( осного платежу 0,01 тис.грн)


-

317,80

Донараховані суми сплачено: Податок на прибуток: платіжне доручення № 553від 05.04.11-на суму 5174 грн, №567 від 06.04.2011р. на суму


10000 грн.,

574 від 07.04.2011р. на суму 10000 грн.,

583 від 08.04.2011р. на суму 8000 грн., №611 від 12.04.2011р. на суму 22000 грн..

Всі інші платежі закрилися переплатою по особовому рахунку.Донараховані по акту перевірки суми відображені бухгалтерською проводкою по дебету рахунку 948 “Визнані штрафи” та кредиту рахунку 311.1.

2.6. Довідка про загальну інформацію щодо ТОВ «Уманьпиво» та результати його діяльності за період, що підлягав перевірці, додається (додаток 2 до акта перевірки) та є невід’ємною частиною цього акта.

2.7. Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки, наведено в додатку 4 до акта перевірки.

3. Результати перевірки повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів (обов’язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, а також дотримання вимог валютного та іншого

3. Результати перевірки повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів (обов’язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства

3.1. Податок на прибуток

3.1.1. Валовий дохід

За період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. ТОВ «Уманьпиво» задекларовано скоригований валовий дохід у сумі 13889024 грн.

Перевіркою повноти визначення скоригованого валового доходу за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. не встановлено його заниження або завищення .(додаток 5 до акта перевірки )

Зведені дані щодо задекларованих ТОВ «Уманьпиво» та встановлених у ході проведення


перевірки сум скоригованого валового доходу

грн.

з/п


Звітний період


Тип Декларації (основна, уточнюю-

чий розрахунок)


Скоригований валовий дохід

Відхилення

(гр.5 – гр.4)

Примітка

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

1

1 квартали 2011р.

Осн.

13889024

*

*

*

2

1 квартали 2011р.

Уточн.

0

13889024

*

*


Структура валових доходів, задекларованих ТОВ «Уманьпиво» згідно з поданими деклараціями:

грн.

рядка Декл.

Показник декларації

І квартал 2011р.

всього

сума
1

2

5

6

7

8

01

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

13889024

100

13889024

100

01.1

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

13456851

96,89

13456851

96,89

01.2 K1

приріст балансової вартості запасів

285395

2,05

285395

2,05

01.6

інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5

146778

1,06

146778

1,06

03

Скоригований валовий дохід

13889024

100

13889024

100Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. встановлено:

1)Перевіркою відображених у рядку 01.1 Декларацій „доходи від продажу товарів (робіт, послуг)” показників за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у загальній сумі 13456851 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із продажу готової продукції (пива, безалкогольних напоїв, сільськогосподарської продукції, солоду, тари, отримання авансів від покупців).Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. в сумі 13456851 грн. на підставі таких документів: рахунків бухгалтерського обліку 361 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”, 701 “Доходи від реалізації готової продукції”, 713 „Дохід від реалізації необоротних активів”, 31 “Розрахунковий рахунок”, 30 «Каса», 791 „Фінансові результати» не встановлено завищення або заниження валового доходу від продажу товарів (робіт, послуг)

2) Перевіркою відображених у рядку 01.2 Декларацій „приріст балансової вартості запасів” показників за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у загальній сумі 285395 грн. встановлено, що на товаристві застосовувався метод середньозваженої оцінки убутку запасів, які обліковуються на бухгалтерських рахунках: 201 «Сировина», 202 «Купівельні матеріали», 203 «Пальне», 204 «Тара в експедиції», 2041 «Тара в цехах», 208 «Запасні частини», 209 «Інші запаси», 221 «Малоцінні предмети», 281 «Товари», 282 «Товари в кіоску», 282.1 «Товари в магазині», 282.2 «Товари в магазині № 3», 282.3 «Товари» в залишках готової продукції – рахунок 26 «Готова продукція», в залишках незавершеного виробництва - рахунки 230 « Виробництво пива», 25 «Солод на складі».

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. в сумі 285395 грн. на підставі таких документів: матеріальних звітів матеріально-відповідальних осіб, записів в Головній книзі за 2011 рік по рахунках 201 «Сировина», 202 «Купівельні матеріали», 203 «Пальне», 204 «Тара в експедиції», 2041 «Тара в цехах», 208 «Запасні частини», 209 «Інші запаси», 221 «Малоцінні предмети», 281 «Товари», 282 «Товари в кіоску», 282.1 «Товари в магазині», 282.2 «Товари в магазині № 3», 282.3 «Товари» в залишках готової продукції – рахунок 26 «Готова продукція», в

залишках незавершеного виробництва - рахунки 230 « Виробництво пива»,25 «Солод на складі», 151 « Капітальне будівництво», 152 « Придбання та виготовлення ( капремонт) обладнання» не встановлено заниження або завищення задекларованих ТОВ «Уманьпиво» показників у рядку 01.2 Декларацій „приріст балансової вартості запасів" за І квартал 2011 року (додатки 9).


3) Перевіркою відображених у рядку 01.6 Декларацій „інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5” показників за період з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. у сумі 146778 грн. встановлено наступне:

Структура інших доходів

1 квартал 2011р. – 146778грн. ( Дооцінка валюти – 87454 грн та попередня оплата – 39800 грн , оренда приміщення -6666 грн , інша реалізація (рах 285- солод на складі ) -12858 грн .


3.1.2 Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

За період з 01.04.2011р. по 31.03.2012р. ТОВ „Уманьпиво” задекларовано доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у сумі 34460350грн.

Перевіркою повноти визначення доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за період з 01.04.2011 р. по 31.03.2012 р. не встановлено їх завищення або заниження. Додаток 6

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

грн.

.№з/п


Звітний період


Тип Декларації (основна, уточнюю-

чий розрахунок)


Дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування

Відхилення

(гр.5 – гр.4)

Примітка

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

1

ІІ квартал 2011 р.

Осн.

11973712

*

-

-


ІІ квартал 2011 р

уточн

11973712

11973712

*

*

2

ІІ – ІІІ квартали

2011 р.

Осн.

22106846

22106846

-

-

3

ІІ- ІУ квартали 2011 р

Осн

27743894

27743894

-

-

4

І квартал 2012 р

Осн

6716456

6716456

-

-


Структура сум доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, задекларованих ТОВ „Уманьпиво” згідно з поданими деклараціями:

грн.

.№з/п


рядок

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства)

Дані перевірки

Відхилення

(гр.5 – гр.4)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7


Дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування

01

34460350

34460350

*Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт , послуг))

02

30308652

30308652

*Інші доходи

03

4151698

4151698

*


Перевіркою достовірності відображених показників у поданій Декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.04.2011 р. по 31.03.2012 р. встановлено:


1) Перевіркою відображених у рядку 02 Декларацій „доходи від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)” показників за період з 01.04.2011р. по 31.03.2012р. у загальній сумі 30308652 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із продажу готової продукції (пива, безалкогольних напоїв, сільськогосподарської продукції, солоду, тари) .

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.04.2011 р. по 31.03.2012 р. в сумі 30308652 грн. на підставі таких документів: оборотно-сальдових відомостей та аналізів по рахунках 311 «Розрахункові рахунки в банках в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками», 70 «Доходи від реалізації », 71 «Інший операційний дохід», 79 «Фінансові результати», рахунків, договорів, платіжних доручень, виписок банків, звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), видаткових та податкових накладних, не встановлено заниження або завищення задекларованих ТОВ „ Уманьпиво” показників у рядку „Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))”.


2)Перевіркою відображених у рядку 03 Декларацій „ інші доходи ” показників за період з 01.04.2011р. по 31.03.2012р. у загальній сумі 4151698 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із продажу продукції ( солоду, неповернута фінансова допомога , дооцінка валюти ) .

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.04.2011 р. по 31.03.2012 р. в сумі 4151698 грн. на підставі таких документів: оборотно-сальдових відомостей та аналізів по рахунках 311 «Розрахункові рахунки в банках в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками», 70 «Доходи від реалізації », 71 «Інший операційний дохід», 79 «Фінансові результати», рахунків, договорів, платіжних доручень, виписок банків, звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), видаткових та податкових накладних, не встановлено заниження або завищення задекларованих ТОВ „ Уманьпиво” показників у рядку 03 „Інші доходи ”


Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.