Заповнюємо Декларацію з податку на прибуток підприємств

15 апреля 2011, 08:54
консультант
0
10817

Продовжуючи цикл статей що пов’язані з прийняттям Податкового кодексу України, пропоную Вам статтю про заповнення нової Декларації з податку на прибуток підприємств.

11 квітня 2011р. в Офіційному віснику України ( N  25, ст. 1034) був оприлюднений  Наказ Державної податкової адміністрації України №114 від 28 лютого 2011р. «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – Наказ).

Як я вже писала, Декларація з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) складається з Декларації та 17 додатків. Сьогодні ми розглянемо частину Декларації, що стосується відображення доходів.

В Декларації загальна суму доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування відображається в рядку 01, який є розрахунковим та складається із «Доходу від операційної діяльності» - рядок 02 та «Інших доходів» - рядок 03ІД .

Далі розглянемо порядок формування зазначених рядків.

1. Дохід від операційної діяльності

Відповідно до Податкового кодексу, дохід від операційної діяльності включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди  комісіонера. Відображаємо дохід від основної діяльності, якою займається підприємство. Це саме той дохід, за яким Ви повинні формувати собівартість. Якщо розглядати цей вид доходу у розрізі  Фінансової звітності, то це рядок 010 (без ПДВ) Форми 2 «Звіт про фінансові результати».

2. Інші доходи

Інші доходи це всі доходи, які не пов’язані з основною діяльністю підприємства.

Інші доходи, які ми відображаємо в рядку 03ІД формуються на основі Додатку ІД , що додається до Декларації. В зазначеному додатку необхідно деталізувати доходи, що ми відносимо в «Інші доходи».

Розглянемо особливості заповнення Додатку ІД .

Всі рядки, що подані в додатку відповідають класифікації інших доходів,  яка надана у Податковому кодексі України. Для зручності, я винесла в таблицю перелік доходів, що входять до складу «Інших», відповідність рядків Декларації та статей Податкового Кодексу, на основі яких ми будемо заповнювати Декларацію та додатки.

№ п/п

Інші доходи

Код рядка Додатка ІД Декларації з податку на прибуток

 

Стаття ПКУ

1

Дивіденди

Проценти

Роялі

Доходи від володіння борговими вимогами

03.1

03.2

03.3

03.4

135.5.1.

2

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7

135.5.2.

3

Суми штрафів та/або неустойки чи пені

03.8

135.5.3.

4

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих

 

03.9

135.5.4.

5

Суми безповоротної фінансової допомоги

03.10

135.5.4

5.1

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

03.10.1

135.5.5

 

6

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді від не платників податку (або платників з нищими ставками)  (крім – фін. допомоги від засновника)

03.12

135.5.5

7.

Суми заборгованості

03.11СБ

135.5.7

8.

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13

135.5.8.

9.

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14

135.5.9.

10

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15

135.5.10.

11.

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України 

03.16

137.3

12.

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

03.17

146

13.

 

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

03.18

147

15.

Позитивне значення курсових різниць

03.19

153.1

16.

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами 

03.20 ЦП 

153.8

17.

Суми страхового відшкодування 

03.21 

156

18.

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 

03.22 

153.13

19.

Суми безнадійної кредиторської заборгованості 

03.24 

159

20.

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

03.25 

 

21.

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

03.26 

 

22.

Інші доходи

03.27 

135.14

 

Зверніть увагу, в Додатку ІД містяться окремі статті, такі як, наприклад, оренда. На нашу думку,  якщо основною діяльністю вашого підприємства є, надання майна в оренду, то дохід від такої діяльності потрібно буде відображати в доходах від операційної діяльності, а не в інших витратах. В Податковому кодексі зазначено, що за умови відсутності певних правил, варто використовувати П(С)БО, якщо ті не суперечать нормам Податкового кодексу. А відповідно до правил бухгалтерського обліку, такі доходи доцільно відносити до доходів від основної діяльності.

Заповняючи рядок 03.11 Додатку ІД, ми використовуємо ще один додаток - Додаток СБ, де відображаємо суми врегулювання сумнівної (безнадійної), а саме коригування сум доходів та витрат по безнадійній заборгованості та суму пені, що була на рахована на виконання вимог ПКУ (159.1.2). Зазначаємо реквізити договору,  на підставі якого здійснюємо коригування. Також, додаємо копії документів, які підтверджують наявність такої заборгованості (договорами купівлі-продажу, рішеннями суду тощо), відповідно з вимогами підпункту 159.1.3. ПКУ.

Ще однією особливістю Додатку ІД є те, що рядок 03.20 заповнюємо на основі Додатку ЦП -  Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами. Надаємо деталізацію прибутку, який отриманий від операцій з цінними паперами, деривативами та іншими корпоративними правами.

Крім того, при заповненні рядка 03.27 Додатку ІД, платнику податку в довільній формі необхідно буде подавати розшифровку деяких сум та назв доходів, що були включені в інші доходи «Інших доходів».

Доходи минулих періодів, що не були враховані при обчисленні доходу при визначені об’єкта оподаткування, та виявлені у звітному податковому періоді відображаються у Додатку ВП до Декларації Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилки. В цьому додатку коригуємо всі доходи: загальна сума доходу, що враховується при визначені об’єкта оподаткування – рядок 01, що формується з суми доходу від операційної діяльності рядок 02 та  інших доходів – рядок 03 ІД.

Дуже цікавим моментом є відображення в Додатку ІД суми умовно нарахованих процентів на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду – рядок 03.10.1 Додатка ІД, так як згідно  з ст. 135 пп. 5.5 Податкового кодексу,  доходи платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів. І тут виникає питання, що ж відображати в рядку 03.10.1 Додатка ІД?  На нашу думку, варто дочекатися затвердження Порядку заповнення Декларації з податку на прибуток, де ми зможемо отримати відповідь на поставлене запитання.

Ми сподіваємось, що подана нами інформація буде корисною для Вас при заповненні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Роз’яснення щодо подальшого заповнення Декларації та додатків очікуйте найближчим часом!

                                                                                                         Ольга Олійник

                                     консультант з економічних питань ГК «Афіна ФинТек»

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.