Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств: Собівартість.

20 апреля 2011, 07:41
консультант
0
7291

Частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація),

де Ми відображаємо витрати, відповідає класифікації витрат Податкового Кодексу України, що ми розглядали раніше (стаття «Класифікація витрат відповідно до Податкового Кодексу України»). 

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування відображаємо у рядку 04 Декларації. Цей рядок є розрахунковим та складається із суми «Витрати операційної діяльності» - рядок 05, та «Інші витрати» - рядок 06 (Рис1).

Рис.1

Витяг із Декларації

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)  

04 

  

Витрати операційної діяльності, в тому числі:  

05 

  

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)  

05.1СВ

  

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.6) 

06 

  


До витрат операційної діяльності входять:

  •  Собівартість (  пп. 138.1.1 Податкового кодекс), включає: 

   -   Собівартість придбаних та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (формується відповідно до ціни їх придбання з  урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу) та інші витрати, які беруться, зокрема, для визначення

   -  Брак (втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, в разі реалізації такої продукції)

    -  Собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг)

  •   Інші витрати (пп. 138.11 Податкового кодексу), включають:

   -  Помилки минулих періодів (поточного року)

 Загальна сума собівартості та інших витрат відображається в рядку 05 Декларації.  Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) відображається в Декларації окремо - рядок 05.1СВ.


Сьогодні, я пропоную детально розглянути методику заповнення Декларації в частині витрат операційної діяльності, зокрема собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг).

Склад собівартості необхідно буде детально розкривати у Додатку СВ до Декларації.

Перелік витрат, що входять до собівартості, для зручності, я винесла в таблицю, також включила статті Податкового Кодексу, на основі яких необхідно заповнювати Декларацію та додатки (таблиця 1):

Таблиця 1

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

Код рядка Додатка СВ Декларації

Стаття ПКУ

1. Прямі матеріальні витрати, в тому числі: 

05.1.1 

138.8.1

1.1 вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва

05.1.1.1 

138.8.1

1.2 сума резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту) 

05.1.1.2 

138.8.3

2. Прямі витрати на оплату праці 

05.1.2 

138.8.2

3. Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.3 АМ 

138.8  

4. Амортизація нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.4 АМ 

  138.8  

5. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин 

05.1.5 АК 

  138.8  

6. Сума витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України ( до 10% від первинної вартості окремої свердловини)

05.1.6 АК 

  148.5

7. Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.7 

138.8  

8. Сума різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива та нарахованого резерву

05.1.8 

138.8.3 

9. Фактичні витрати з придбання електричної та/або теплової енергії3 

05.1.9 

 138.8.4   

10. 85 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

05.1.10 ВО 

161.2

11. Витрати на страхування 

05.1.11 

140.1.6  

12.Сума внесків на соціальні заходи 

05.1.12 

143

13. Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 

05.1.13 

139.1.14

13.1. витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 

05.1.13.1 

 139.1.14 (обмеження) 

14. Нараховані роялті, в тому числі:  

05.1.14 

140.1.2    

14.1. роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.14.1 

140.1.2    (обмеження)   

15. Витрати на консалтинг, в тому числі: 

05.1.15 

 139.1.13  

15.1. витрати, понесенні (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 

05.1.15.1 

139.1.13 

 (обмеження)   

16. Інші прямі витрати 

05.1.16 

  138.9


Заповнюючи Додаток СВ, потрібно звернути особливу увагу на рядків, що заповнюються на основі інших додатків:

  • Додаток АМ   Інформація щодо нарахованої амортизації, методів амортизації, сум витрат на ремонт та поліпшення основних засобів. Структуру цього додатку ми розглядали раніше, у статті  «Заповнюємо Декларацію з податку на прибуток підприємств».
  • Додаток АК    Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин. Складається з двох частин: Таблиця 1 «Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин» та таблиця 2 «Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин». Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин відображається за кожним об’єктом окремо, нарахована сума амортизації відображається в розрізі статей  куди ці витрати включаються. Аналогічна структура і  таблиці 2, необхідно буде відображати фактичні обсяги поліпшень за кожним об’єктом окремо, зазначати суму ліміту (10% первісної вартості окремої свердловини) та суму витрат в розрізі віднесення цих витрат на собівартість та  загальновиробничі витрати.
  • Додаток ВО  Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус. В цьому додатку робиться розрахунок витрат, які будуть враховуватися при визначенні об’єкта оподаткування. Подаємо реквізити договору, найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус, зазначаємо загальну вартість придбаних товарів (робіт, послуг), витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), в тому числі витрати що включаються до «собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» та до «інших витрат».

Таблиця відповідності додатків (таблиця 2):

Таблиця 2

№ п/п

Додаток СВ

Рядки додатків

Примітки

1.

05.1.3АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 6, рядок А15

переносимо лише ту частину  загальної суми амортизації, що відображається в складі собівартості

2.

05.1.4АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 6, рядок Н7

3.

05.1.5АК

Додаток АК

Таблиця 1

Графа 6, рядок K

переносимо лише ту частину загальної суми амортизації витрат пов'язаних з видобутком корисних копалин, що включається до собівартості

4.

05.1.6АК

Додаток АК

Таблиця 2

Графа 7, рядок P

переносимо лише ту частину витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин, що включаються до собівартості

5.

05.1.10ВО

Додаток ВО

Таблиця 1

Графа 6, рядок n

переносимо лише ту частину витрат, яку включаємо до собівартості

Цікавим є те що в Додатку СВ до собівартості також відносять суми нарахованих роялті (рядок 05.1.14), витрати на консалтинг (рядок 05.1.15) та витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу (рядок 05.1.13), але з певними обмеженнями що встановлені Податковим Кодексом. Чітко визначених норм віднесення цих витрат до собівартості   в Податковому Кодексі немає, проте, на нашу думку, віднесення їх в додатку  до собівартості пов’язане з тим, що такі види витрат, можуть складати, наприклад, собівартість наданих послуг. Що стосується інжинірингу, то витрати більше входять до собівартості будівельних робіт (визначення інжинірингу ст. 14.1.85 Податкового кодексу).                                                                                          

До рядка 05.1.16 інші прямі витрати Додатка СВ у довільній формі додаємо розшифровку сум та назв, що були віднесені до складу цих витрат.

Подальші роз’яснення заповнення Податкової декларації з податку на прибуток та її додатків очікуйте найближчим часом.

                                                                                                               Ольга Олійник,

                                     консультант з економічних питань ГК «Афіна ФінТек»

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.