Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств: Витрати на збут.

18 мая 2011, 07:50
консультант
0
2431

Продовжуємо розглядати заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) в частині «Інші витрати».

  В попередніх статтях  ми з Вами вже розглянули відображення собівартості, загальновиробничих та адміністративних витрат.

Сьогодні пропоную Вашій увазі витрати на збут та фінансові витрати.

В Податковому кодексі витрати на збут регулюються пп. 138.10.3. В Декларації  такі витрати відображаються в рядку 06.3ВЗ. Цей рядок заповнюється на основі Додатка ВЗ, в якому необхідно розкривати детальний склад витрат на збут.

Додаток ВЗ складається із всіх витрат, які входять до складу витрат на збут. В Додатку сума таких витрат (рядків 06.3.1-06.3.15)  відображається в рядку 06.3.

Як ми вже писали, Декларація заповнюється відповідно до Податкового Кодексу. Відповідність рядків Додатка ВЗ до статей Податкового кодексу наведено у таблиці 1:

Таблиця 1

Види витрат

Код рядка 

Стаття ПКУ 

3

Витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції 

06.3.1 

138.10.3(а) 

Витрати на ремонт тари 

06.3.2 

138.10.3(б)  

Витрати на оплату праці  

06.3.3 

138.10.3(в)  

Внески на соціальні заходи 

06.3.4 

Не знайдено  

Витрати на комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут 

06.3.5 

138.10.3(в)   

Витрати на передпродажну підготовку товарів 

06.3.6 

138.10.3 (в)

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), в тому числі: 

06.3.7 

138.10.3(г)   

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному  

06.3.7.1 

  139.1.13 (обмеження)

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом 

06.3.8 

138.10.3(ґ) (140.1.7-обмеження)

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в тому числі: 

06.3.9 

138.10.3(д) 

амортизація основних засобів 

06.3.9.1 АМ 

138.10.3(д) 

Витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

06.3.9.2 АМ 

138.10.3(д)

 

Амортизація нематеріальних активів 

06.3.10 АМ 

146.12 

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки 

06.3.11 

138.10.3(е)   

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування 

06.3.12 

138.10.3(є) (140.1.7-обмеження) 

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства 

06.3.13 

138.10.3(ж) 

Витрати на страхування 

06.3.14 

 138.10.3(е)   

Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

06.3.15 

 138.10.3(з) 

Як видно із таблиці, склад витрат на збут майже відповідає класифікації, що надається в Податковому кодексі. Не знайдено відповідності щодо віднесення витрат на соціальні внески до складу витрат на збут. Необхідно звернути увагу на такий момент, що «суми нарахованих податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами» у Декларації відображаються в складі Інших витрат звичайної та операційної діяльності. Виникає запитання: яку суму витрат на соціальні заходи ми відображаємо в складі витрат на збут, а яку суму відносимо в Інші витрати звичайної та операційної діяльності, оскільки витрати в Декларації ми маємо право відображати лише один раз? На наш погляд, не буде помилкою відображення нарахувань на фонд оплати праці до складу тих витрат, до яких відноситься фонд. Враховуючи те, що до складу собівартості та адміністративних витрат також відносять витрати на соціальні внески.

При заповненні рядка 06.3.7.1 враховуємо пп.139.1.13 Податкового кодексу, де вказані обмеження щодо суми яку ми включаємо до витрат при розрахунку об’єкта оподаткування. А саме ті обмеження, що стосуються витрат, понесених (нараховані) у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Рядок 06.3.8 заповнюється з урахування норм пп. 140.1.7 Податкового кодексу, у якому регулюється порядок формування витрат на відрядження.

Рядки 06.3.9.1 АМ, 06.3.9.2 АМ  та  06.3.10 АМ  мають посилання на додаток АМ відповідно до якого формується сума амортизації та витрат на ремонт основних засобів, які використовуються у діяльності пов’язаній зі збутом. Відповідність рядків додатків зібрано у таблиці 2 :

Таблиця 2

№ п/п

Додаток ВЗ

Рядки додатків

Примітки

1.

06.3.9.1АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 9, рядок А15

переносимо лише ту частину  загальної суми амортизації основних засобів, що відображається в складі витрат на збут

2.

06.3.9.2АМ

Додаток АМ

Таблиця 3

Графа 8, рядок 1

переносимо лише ту частину суми витрат на ремонт та поліпшення  основних засобів, що включається до витрат на збут

3.

06.3.10АМ

Додаток АМ

Таблиця 1

Графа 9, рядок Н7

переносимо лише ту частину  загальної суми амортизації нематеріальних активів, що відображається в складі витрат на збут

 

Загалом, витрати на збут в Декларації відображаються аналогічно  всім іншим витратам (загальновиробничим, адміністративним), проте мають свої певні особливості та нюанси (які ми розглянули) на які варто звертати увагу. 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.