Хто ми? Для чого живемо, на цій прекрасній Землі?

1 апреля 2012, 10:25
журналист
0
659
Хто ми? Для чого живемо, на цій прекрасній Землі?

Творець не тільки створив досконалу Людину, але й для кожного історичного періоду являє людей з даром передбачення шляхів розвитку і вдосконалення суспільства.


 

Головна мрія людини - щасливе сімейне життя в добротному будинку, серед прекрасної природи. Людина створена Всевишнім самодостатнім, своєю працею здатним забезпечити своє безбідне існування, продовження роду і щасливе життя.
Творець не тільки створив досконалу Людину, але й для кожного історичного періоду являє людей з даром передбачення шляхів розвитку і вдосконалення суспільства.
До теперішнього часу, всупереч Божим заповідям, людство розвивається по еволюційному закону тваринного світу. За цим законом життя є боротьба, в якій перемагає найсильніший. Оскільки еволюція виду спрямована на виживання, ми маємо право поставити питання так: які якості давали індивіду шанси на виживання? Розум? Талант? Честь? Почуття власної гідності? Моральна твердість? Ні! Всі ці якості виживанню перешкоджали. Носії цих якостей або покинули країну, або планомірно знищувалися. А які якості виживання сприяли? Обережність. Скритність. Здатність до лицемірства. Моральна гнучкість. Відсутність почуття власної гідності. Сірий, середній, трієчник, опинявся в переважному положенні, а будь-яка яскрава якість робило людину помітним і відразу ставило його під удар.
Еволюційний процес по Дарвіну, не привів Людину до створення справедливого суспільства, а навпаки, всі свої якості, що відрізняють його від іншого тваринного світу, розум, свідомість, душу направив на знищення всієї живої природи, що в кінцевому разі приведе його до самознищення. Загроза самознищення людства і руйнування їм біосфери Землі - реальність сьогоднішнього дня. В цих умовах на перший план виходять моральні аспекти розуміння світу і свого місця в ньому. А ось це і неможливо зробити, не приймаючи того, що існує Світовий Розум (Бог) і його задум, і людство - частина цього задуму. Людина повинна зрозуміти і виконувати призначену йому роль. Ось чому синтез природничо-наукової та теологічної картин світу є наріжним, найважливішою умовою переходу на ноосферний шлях розвитку. Переходу, здійснюваного з повним дотриманням свободи волі. Наукові відкриття, які відбулися останні 400 років, при цьому набувають моральні цінності. Набагато продуктивніше - визнати реальність горного світу і вивчати його методами науки, ніж заперечувати його і тим самим гальмувати розвиток системи знань. Час для такої постановки завдання вже настав. Адже саме якісний стрибок вдосконалення людини - суть і основна умова переходу в ноосферу. Закономірним етапом еволюції біосфери, головною умовою її неминучою трансформації в ноосферу, вирішальним фактором якої, є синтез природно наукового підходу з теологічним, що ставить моральні критерії понад усе, абсолютно необхідний і обов'язковий. Практично всі величезні техніко-матеріальні досягнення людства обумовлені успіхами науки, кожна людина, що дивиться хоч трохи далі свого носа (тобто виходячи за межі проблем комфорту власної безцінної особистості), не може не усвідомлювати, що весь цей прогрес лише грандіозно прискорює біг людства до прірви. При цьому на грань загибелі ставиться вся біосфера нашої прекрасної планети. І сама людина у своїх метаннях та пошуку привидів щастя, що розуміється тільки як матеріальний добробут, не тільки не знаходить щастя, але деградує морально, а часто і фізично. І причини, що перетворюють технічний прогрес в катастрофу, лежать в природі суспільства споживання, в його аморальності.
 Але що відбувається, якщо людина вважає головним для себе прагнення до достатку матеріальних благ, якщо цим хибним цілям віддає він всі свої помисли, все свій час і всі сили душі, якщо в пошуку Царства Божого він не бачить практичного сенсу, вбачаючи свою мету в тому , щоб взяти від життя все тут і зараз? Історія свідчить, що подібна ціннісна орієнтація виявляється згубною і для людини, і для суспільства. Минуле століття переконливо продемонструвало на прикладі нашої країни руйнівну силу людського прагнення до матеріального благополуччя, у що б то не стало, перш за все, і за всяку ціну. Революція, війни, п'ятирічки, перебудова, розвал тоталітарної держави, створення на пострадянському просторі «питомих» князівств, епоха «дикого» капіталізму, а в результаті - ерозія суспільної моралі та особистої моральності, порушення гідних між людських зв'язків, культ споживацтва, зростання соціальної відчуженості, торжество егоїзму, криза майже всіх сфер життя країни і апогею всього - прихід до влади в країні відвертих рецидивістів. Бездуховна споживче товариство опинилося на самому дні свого морального падіння.
Психологія суспільства споживання є основною перешкодою на шляху до переходу ноосферного перетворення всього життя на планеті Земля.
Суттю ноосферного переходу є якісна зміна
людини - перехід від Homo sapiens до Homo noospheric. Головною відмінністю Homo noospheric, є обов'язковість для нього морального імперативу. Моральний імператив є виконання законів ноосферної етики. Основні положення ноосферної етики, є моральні положення, прийняті у світових релігіях і в православному християнстві зокрема. Взявши за основу теорію благополучного розвитку Людства в умовах ноосфери ми, справжні патріоти нашої прекрасної Богом даної нам землі, створимо проект нової країни - Народної Республіки України, країну повного народовладдя. Ні яка інша форма державного управління, не здатна створити суспільство, при якому виникає вища, якісно нова форма руху матерії - соціальна, яка породжує нове джерело і форму енергії - ноосферної і біосоціальну енергію. Остання, через механізм суспільного виробництва формує суспільну культуру та соціальну людину, в якої повинні органічно поєднуватися приватні інтереси (інтереси особистості та членів її родини) з колективними, громадськими та загальнопланетарними інтересами. Головною перетворюючою силою створення соціально організованої праці людини, нової країни, має стати сучасна наука в союзі з релігією.
Україна, наша улюблена країна знаходиться на самому дні свого морального, етичного та економічного падіння. Ми живемо в період тектонічних перетворень. Наші славні предки дивляться на нас. Вони чекають від нас рішучих дій за ради процвітання України, українського народу та його світлого майбутнього. Ми гідні наших предків? Або ми жалюгідне потомство безрідної п'яної голоти? Це питання ми зобов'язані собі задати і самому собі відповісти. Здатні ми стати потужним згуртованим народом? Який, ніколи, нікому свою природну владу не віддасть, і ні кому не довірить розпоряджатися всіма багатствами землі нашої. Якщо ти готовий ухвалити таке рішення, то ставай поруч. Таких як ми тисячі. Нам не потрібні посади і нам не потрібні ніякі привілеї. Ми хочемо створити найкращу країну на планеті Земля, для щасливого життя в ній людей, в гармонії з природою і Богом. Ми повинні побудувати таку країну, яка стане прикладом облаштування життя всього Людства. Той, хто створив світ довкола нас, допоможе нам. З нами Бог і наші предки!
Справжніх пасіонаріїв запрошую до обговорення статті та вироблення концепції, а згодом і проекту створення Народної Республіки Україна.

Володимир Горб

Березень.

2012 рік.

 

 

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.