Вибори-2012: навколо чого єднатися, крок перший

23 мая 2012, 05:35
Владелец страницы
Полковник запасу
0
556

До визначення мети громадянського об’єднання


 

Розуміння мети потрібно для будь-якої організованої діяльності. Якщо не маєш власної мети, виконуєш чужу мету - це аксіома. Якщо ми хочемо змінити суспільство і створюємо заради цього організацію, то маємо достатньо точно визначити нашу мету. Організація може бути будь-якою: громадське об’єднання, рух, орден, партія - не в назві сутність, а в завданнях і в ступені організованості.

Мета організації складається із двох складових. Перша, головна, відбиває бачення ідеальної моделі суспільства. Це цивілізаційна складова мети, зовнішня по відношенню до організації, мета для усього суспільства. Друга складова підпорядкована першій. Вона визначає, у який саме спосіб організація робитиме перехід від чинного стану суспільства до такого, який вважає правильним, яким буде роль і місце організації під час здобуття політичної влади, у перехідний період після здобуття політичної влади до перебудови суспільства відповідно до обраної моделі, після укорінення суспільства на пропонованих організацією принципах, яким має бути вектор подальшого розвитку суспільства. Одночасно друга складова мети є відносно самостійною, тому що способи досягнення першої складової мети можуть бути різними, відповідно різною може бути організація, її завдання, склад, структура, способи діяльності. Друга складова мети має значення переважно для самої організації. На відміну від першої складової, вона може змінюватися залежно від зовнішніх умов. ЇЇ доцільно розглядати у розрізах організаційної роботи, пропаганди і агітації, стратегії і тактики діяльності організації.

Далі йдеться лише про першу складову, саме її організація пропонує суспільству. Метою є обґрунтування пропозицій стосовно ціннісних засад визначення мети організації.

Формулювання мети є тим наріжним каменем, без якого не відбудеться організація. Правильно визначена і описана мета є необхідною умовою успішних дій. Як правильно визначити мету? Є три основних способи. Перший спосіб інтуїтивний, спонтанний винахід правильного рішення, натхнення талановитої людини. Другий спосіб «мозкового штурму», колективний пошук істини спеціальною групою фахівців. Третій спосіб логічного обґрунтування, на основі усвідомлених світоглядних цінностей і наукових методів. Для організації найбільш надійним є третій спосіб через визначення цінностей і пріоритетів, їхнє обґрунтування, публічний захист.

Якою може бути мета розвитку суспільства України залежно від прийнятих цінностей? Для спрощення моделі, для першого кроку, для програми-мінімум доцільно обмежити мету планетарними умовами розвитку людської цивілізації.  Людство має і космічну місію, місію у Всесвіті, інше питання, чи виявимося ми спроможними її виконати.
Вибір доведеться робити між цілями, на досягнення яких спрямувати ресурси країни.

Відкинемо демагогічну пропозицію досягти усього, хто що забажає. Ресурси обмежені, тому на все що заманеться їх не вистачить, необхідно визначити пріоритети. Необхідно визначити ціль, на досягнення якої буде спрямований можливий максимум ресурсів, на решту цілей спрямуємо достатній мінімум ресурсів.

Основних цілі чотири, вони можуть поєднуватися у меті в різному співвідношенні. Умовно їх можна назвати ціллю розвитку, ціллю підтримання, ціллю споживання, ціллю панування. Перших трьох цілей ефективне суспільство спроможне досягати за рахунок власних зусиль і ресурсів.

Ціль панування полягає в експансії, в підкоренні і експлуатації інших націй, народів, держав, у привласненні їхніх ресурсів. Сьогодні вона не є потрібною або досяжною для України.

Ціль розвитку головним пріоритетом визначає випереджаючий розвиток суспільства. Розвиток дає можливість ефективно змінюватись відповідно до змін зовнішніх, незалежних від нас чинників, переходити на вищі якісні рівні суспільства, випереджати конкурентів (інші цивілізації, культури, держави), завчасно прогнозувати ймовірні загрози і уникати, відвертати або долати їх. Така ціль вимагає зосередження зусиль і ресурсів на науково-технологічному розвитку в обраних пріоритетних напрямах у поєднання з випереджальним людським розвитком, інтелектуальним і фізичним, із створенням найкращих умов для відтворення у поколіннях здорової нації і для повного розкриття творчих здібностей кожної людини. Ціль розвитку вимагає безперервного і гарантованого спрямування значного обсягу ресурсів на фундаментальні, пошукові, прикладні дослідження і розробки.

Ціль підтримання вимагає створення стійкої матеріальної й інформаційної інфраструктури суспільства. Стійкість інфраструктури суспільства полягає у її спроможності зберегти умови, необхідні для виживання і відновлення суспільства за будь-яких руйнівних впливів. Стійка інфраструктура дозволяє зберегти і відновити необхідні для існування і розвитку суспільства знання, уміння, навички, технології (як прогресивні, так і регресивні), забезпечити за будь-яких умов достатній для виживання населення рівень споживання. Витрати ресурсів на досягнення цілі підтримання нерівномірні. Вони можуть бути значними під час створення інфраструктури суспільства і невеличкими для її утримання і розвитку. За сприятливих умов витрати на досягнення цілі підтримання можуть бути тимчасово припинені.

Ціль споживання полягає у задоволенні потреб населення у споживанні матеріальних ресурсів. Слід пам’ятати, що потреби у споживанні матеріальних ресурсів залежать в першу чергу не від природних, а від культурних чинників, від прийнятого у суспільстві способу життя, від суспільної моралі. Об’єктивно існує лише нижня межа споживання, її природний рівень, що визначається необхідністю виживання людей і підтримання певного рівня працездатності. Верхня межа споживання встановлюється свідомим обмеженням. Слід зазначити, що споживання для «безвідповідальної більшості» людей є більш зрозумілою і близькою ціллю, ніж розвиток і підтримання, і часто використовується як спосіб маніпуляції цією частиною суспільства через поняття «гідне життя» і «рівні можливості». Прихованою (часто неусвідомленою) формулою суспільства споживання є  будь яке визначення мети, яке пропонує кінцевий статичний стан («сильна», «успішна», «передова» і таке інше країна) без наголосу на векторі подальшого розвитку. Без обмеження верхньої межі споживання паразитує спочатку на розвитку, а у подальшому на підтриманні. Зосередження суспільства на споживанні (добробуті) як головній цілі зазвичай або зупиняє розвиток, або призводить до невідновлюваного витрачання ресурсів і руйнування природного середовища. Саме це ми маємо як наслідок розвитку європейської і північноамериканської цивілізації з їхнім пріоритетом споживання. Безумовно, це не заперечує необхідності підтримувати мінімум споживання на такому рівні, котрий забезпечує здоровий спосіб життя і достатні умови для саморозвитку кожної людини.

Важливим є те, що випереджальний розвиток дозволяє у разі необхідності швидко збільшити рівень споживання. Навпаки, випереджальне споживання у будь-якому разі гальмує розвиток. Підтримання інфраструктури потрібне і в тому, і в іншому разі, але у довгостроковій перспективі суспільство, орієнтоване на розвиток, спроможне спрямувати на підтримання більше ресурсів, ніж суспільство, спрямоване на споживання.

Нація, котра прагне зберегти себе, має перший вибір зробити на користь мети розвитку. Саме для цієї мети готувати гідних людей. Виявляти, навчати, підтримувати тих, хто усвідомлює першородство розвитку відносно споживання і підтримання. Обрання цільової спрямованості мети є лише першим кроком до її повного визначення.
Далі необхідно обирати між пріоритетами особистого і суспільного, глобального і національного, конкурентного і солідарного.

Далі буде.

 

Моя особиста сторінка в мережі http://stecenko.kiev.ua/

Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Пользователи
ТЕГИ: депутат,кандидат,Україна,вибори-2012
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.